PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Terassin perustus kannattaa suunnitella jo talonrakennusprojektin alkuvaiheessa

Haaveiletko omakotitalon rakentamista tai oletko jo edennyt suunnitteluvaiheeseen? Joko mielessäsi siintävät kauniit kesäillat oman kodin terassilla? Toimiva ja pitkäikäinen terassi edellyttää huolellista perustustyötä: terassin perustus kannattaakin suunnitella huolella ennen tontin maanrakennustöiden aloittamista. Lue Perustavan asiantuntijoiden vinkit terassin suunnitteluun ja perustamiseen!

Terassit lisäävät monin tavoin asumisviihtyvyyttä. Terasseja on monenlaisia, avoimia, katettuja tai pergola-terasseja. Erilaisille terassityypeille on omat perustustapavaatimuksensa. Maapohjasta riippuen terassin perustukseksi rakennetaan tyypillisesti joko laattaperustus, harkkoperustus tai betoniperustus.

Terassin käyttötarkoitus kannattaa huomioida ja suunnitella heti rakennusprojektin alkuvaiheessa. Terassin rakentamisen ajoituksella on vaikutuksia sekä rakennusprojektin sujumiseen että rakentamiskustannuksiin: suunnittelu ja rakentaminen omakotitalon jo valmistuttua on huomattavasti kalliimpaa ja vaivalloisempaa. Terassin perustus ja toiveet terassin käyttötarkoituksesta kannattaa siis kartoittaa ja sisällyttää suunnitelmiin ennen maanrakennustöiden aloittamista tontilla.

Halusimme ymmärtää asiaa tarkemmin ja haastattelimme Perustavan terassiasiantuntijaa Kalle Hannukselaa. Hän toimii Perustavalla myyjänä ja on ollut rakennusalan tehtävissä jo lähes parikymmentä vuotta.

Terassin perustuksen huolellinen suunnittelu säästää aikaa, vaivaa ja rahaa

Kun terassin perustus suunnitellaan ja toteutetaan talon rakentamisen yhteydessä, syntyy kustannussäästöjä, ja terassiprojektista on mahdollista selvitä helpommalla. Terasseihin erikoistunut asiantuntijamme Kalle kertoo:


“Nykyään terassit saattavat olla hyvin suuria, neliömääriltään jopa yhtä suuria kuin itse talo. Suuri terassi luonnollisesti lisää kustannuksia, joten terassi kannattaa ottaa esille jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa. Näin vältytään yllätyksiltä ja lisäkustannuksilta.”


Terassi olisi hyvä olla rakennuttajan tiedossa viimeistään sopimusta kirjoitettaessa, sillä jos terassin perustusten tarve tulee vasta myöhemmässä vaiheessa esille, luvassa on todennäköisesti yllätyksiä projektin hinnassa. Kun terassin perustus- ja rakentamistoiveet on huomioitu ajoissa, nämä voidaan ottaa riittävällä tavalla huomioon rakennettavan omakotitalon perustamistapalausunnoissa. Jos lausunnosta poiketaan, on tärkeä varmistaa, että perustamistapalausunto on riittävä kattamaan terassin lopullisen käyttötarkoituksen.

Nykyisin myös porealtaat ja paljut ovat kasvattaneet suosiotaan. Nämä toiveet on tärkeä ottaa ajoissa huomioon suunnitelmissa, sillä valmiiseen terassiin on haastavaa ja kallista asentaa allasta jälkikäteen.  Myös esteettömyys kannattaa ottaa huomioon terassia suunniteltaessa ja rakennettaessa, huomauttaa Kalle. Hän ei pidä lainkaan huonona ajatuksena konsultoida myöskään pihasuunnittelijaa, joka osaa nostaa tärkeitä näkökohtia esiin pihamaan kokonaissuunnittelun näkökulmasta.

Kestävä terassipohja luodaan maanrakennusvaiheessa

Perustava Infran myynnissä toimiva Sergei Zaychenko on erikoistunut maanrakennusurakoihin. Sergei neuvoo pohtimaan ajoissa, onko toiveissa avoterassi, katettu lapekuisti vaiko kevyt pergola. Sergei selventää, että avoterassien päälle ei tule juuri muuta kuormaa kuin pihagrilli ja terassikalusteet. Katetulle lapekuistille vuorostaan syntyy kuormaa, kun vesikatto peittää koko terassin pinta-alan. Tällaiset kuistit tyypillisesti myös lasitetaan. Kevytrakenteinen pergola rakennetaan usein avoterassin päälle ja kuormaa syntyy tällöin pergola-rakenteen puu- ja teräasosista. 

Jos terassin painokuorma kasvaa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, alun perin tehty terassin perustus voi olla riittämätön kannattelemaan terassin painoa. Tämä voi johtaa terassin painumiseen. Terassi vaatiikin lähes saman massanvaihdon kuin talon perustus. Terassin alta poistetaan lähtökohtaisesti 300-600 mm maata. Kun kaikki eloperäinen maa-aines on poistettu terassin alta, saadaan kantava pohja terassin perustuksille ja estetään kasvuston leviäminen. Routaeristys estää jäätymisen ja maan routimisen. Poistetun maa-aineksen tilalle lisätään:

 • Suodatinkangas pohjalle
 • Tiivistettyä mursketta 300-500mm 
 • Routaeriste 100mm
 • Mursketta ja täytemaata 100mm

Tämän jälkeen terassin voi perustaa esimerkiksi sokkelipalkilla tai pihalaatalla eikä pohja painu eikä keiku. Pienehkö terassi esimerkiksi rivitalon pihaan on mahdollista perustaa suoraan kivilaatoille maanpintaan, mutta routa voi helposti liikuttaa sitä ja heinä saattaa kasvaa tällaisen perustuksen läpi.

Terassin perustus valmiin talon kylkeen

Terassin perustus ja rakentaminen valmiin talon kylkeen voi olla haastava ja kallis projekti. Talon perustukset saattavat myös joutua koetukselle. Esimerkiksi terassin paaluperustukset on vaikea toteuttaa siinä vaiheessa, kun talon perustukset on jo tehty. Monesti vaaditaan myös maanrakennustöitä, joka on itsessään riski: vesi- ja sähköjohdot voivat vaurioitua ja terassiprojekti voi osoittautua tarpeettoman kalliiksi. Maanrakennus aiheuttaa myös valmiilla piha-alueella kosmeettisia haittoja: nurmikko ja istutukset voivat mennä pilalle raskaiden maanrakennustyövälineiden alla. 


“Kustannukset kertaantuvat hyvin nopeasti, jos valmiin talon viereen rakennetaan terassi. Resurssit, kuten työntekijät ja välineistö täytyy varata uudelleen rakentamisen käyttöön. Sen vuoksi huolellinen suunnittelu kannattaa."


On siis kaiken kaikkiaan erittäin järkevää hahmottaa terassin lopullinen käyttötarkoitus jo omakotitalon suunnittelun alkuvaiheessa. Silloin rakentajan toiveet voidaan ottaa huomioon heti maanrakennustöitä aloitettaessa, kun talon perustuksia rakennetaan muutoinkin.

Haaveiletko oman talon rakentamisesta? 

Lataa alla olevasta linkistä ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas. Sen avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Etelä-Suomessa – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennus Etelä-Suomessa
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Talon perustaminen – maaperätutkimuksesta talon runkotoimitukseen
22.6.2020 klo 16.50
Honka järjesti asiakkailleen virtuaalisen rakentajaillan 17.6.2020. Rakentajailtaan toivottiin myös esitystä talon perustuksista ja näin ollen Perustavan Kimmo…
Lue lisää
#
Sokkelin maalaus ja huolto – mitä tulee huomioida?
22.6.2020 klo 12.30
Hyväkuntoisella ja siistillä on yllättävän suuri merkitys talon yleisilmeeseen. Siksipä sokkelin kunnosta kannattaa huolehtia säännöllisesti.
Lue lisää
#
Maanvaraiset ja paalutettavat perustustyypit
29.5.2020 klo 14.30
Tässä kirjoituksessa käydään läpi yleisimmät perustustyypit ja -materiaalit sekä se, mikä perustustyypin määrittelee. Artikkelissa tutustutaan myös…
Lue lisää
#
Ota nämä huomioon - maaperätutkimus ja maarakennustyöt
11.5.2020 klo 16.12
Maaperätutkimuksessa tutkitaan maaperän rakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville maaperän rakenne, kantavuus sekä pohjaveden taso. Pohjatutkimus…
Lue lisää
#
Talon suunnittelu – vältä nämä yleiset virheet
29.4.2020 klo 12.27
Omakotitalon rakentaminen ei olekaan mikään ihan pieni projekti. Onnistuakseen se vaatii suunnittelua, huolellisuutta ja asiaan paneutumista. Tässä muutama…
Lue lisää

Blogin uusimmat

24.4.2020
Tässä oppaassa on Perustavan myyntipäällikön Hannu Kalliokosken vinkit siitä, mistä perustusten…
17.4.2020
Pehmeälle maaperälle tai rinteiselle tontille on huomattavasti kalliimpaa rakentaa kuin tasaiselle,…
27.3.2020
Kulkemalla näiden kymmenen askelen läpi tiedät, kuinka uusi omakotitalo rakentuu.
27.3.2020
Kestävä ja hyvin suunniteltu perustus säilyttää kiinteistön ryhdikkyyden koko sen elinkaaren ajan.