YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

Suunnittelu


Perustava on tullut tunnetuksi vahvasta suunnitteluosaamisesta. Perustusten rakennesuunnittelu on oleellinen osa perustustoimitusta. Suunnittelun ja urakoinnin yhdistäminen takaa hankkeelle saumattoman kokonaisuuden ja järkevimmän mahdollisen perustusratkaisun.


Perustavan suunnittelusisältö

Perustava toimii valtakunnallisesti, mutta paikallisesti. Tunnemme paitsi määräykset ja paikalliset viranomaisvaatimukset. Optimoimme aina parhaat perustusratkaisut ja hoidamme viranomaisdokumentit kuntoon tehokkaasti. Mitä vähemmän projektissa on toimijoita ja urakkarajoja, sitä selkeämpää vastuunjako ja aikatauluttaminen ovat.

Perustussuunnittelu

  • Kun tuotanto, suunnittelu ja toteutus yhdistyvät, kustannukset ovat ennalta tiedossa ja pysyvät kohdillaan
  • Virheriski poistuu, sillä suunnittelija tietää tarkalleen jo suunnitteluvaiheessa mikä on mahdollista ja mikä ei
  • Hyödynnämme suunnittelussa vakiorakenteita, mutta emme tingi laadusta

Elementtisuunnittelu

  • Betonielementit valmistetaan tehtaassa elementtisuunnittelijan laatimien elementtikuvien perusteella
  • Elementtisuunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä sähkö-ja LVI-suunnittelijan kanssa, koska LVIS-varaukset tulee siirtää elementtikuviin 

Päärakennesuunnittelu

  • Niissä kunnissa ja hankkeissa missä päärakennesuunnittelu vaaditaan, Perustava hoitaa päärakennesuunnittelijan tehtävät
  • Perustavan päärakennesuunnittelijat ovat rakennusalalla arvostettuja osaajia

Pohjarakennesuunnittelu

  • Pohjarakennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen ulkopuoliset tie-ja piha-alueet
  • Pohjarakennesuunnittelu ottaa huomioon myös naapurit ja viereiset rakennukset