FAQ – Usein kysytyt kysymykset

Kuinka tehdä perustukset?

Perustuksia ennen tontilla odottaa valmis sorapatja. Valuperustukseen käytetään käsin siirrettäviä ja muuntuvaa muottikalustoa, joka asennetaan tontilla täytettäväksi. Kun muotit on pystytetty, niiden sisään laitetaan valmisraudoite eli betoniteräs ja pystyeristeet. Seuraavana päivänä valumuotit täytetään betonilla ja valaminen tapahtuu pumppukalustolla. Muotit täytetään riittävään korkoon ja sen jälkeen tasataan tasaiseksi kauttaaltaan. Muottien purkamisen jälkeen tehdään valun yläpinnan viimeistely ja tarkastus. Myös eristeet leikataan sokkelinpinnan tasalle. Valuperustusta ei tarvi sen jälkeen muuten käsitellä.

Kuinka paljon maksaa perustukset?

Kantavalle maaperälle ja tasaiselle tontille perustukset maksavat normaaliin 120m2 omakotitaloon noin 6000-9000€. Hinta sisältää perustussuunnittelun sekä valuperustusten teon. Ratkaisevasti hintaan vaikuttaa tontin maaperä eli onko talon perustusten perustamistapa maanvarainen vai paalutettava. Paalutettavien hinta on noin 25000-35000€ välillä. Muita hintaan vaikuttavia seikkoja ovat talon pohjapinta-ala, talon kulmat, sokkelipalkin porrastukset tai paalutettavissa kohteissa ontelolaattojen pituudet ja tarvittavat paalumetrit. Myös terassit ja talousrakennukset on hyvä huomioida perustusten teon yhteydessä.

Mitä maksaa mökin perustukset?

Mökin perustuksia tehdään joko sokkelipalkein tai pilarein riippuen mökin kokoluokasta. Mikäli mökki on talomainen, mutta esimerkiksi neliön muotoinen, perustusten hinta on tuolloin noin 5000-7000€. Perustusten hintaan vaikuttavia seikkoja ovat mökin pohjapinta-ala, mökin kulmat ja sokkelipalkin porrastukset. Yksittäisen pilarin hinta voi olla 50-80€ välillä.

Kuinka syvälle perustukset?

Perustusten minimiperustamissyvyys on 50 cm. Yleensä sokkelia jää näkyviin hyvän rakentamistavan mukaisesti 40 cm. Tällöin maanvaraisen valuperustuksen korkeus on yhteensä 900 mm. Harkkosokkeleissa harkkoja laitetaan viisi kappaletta päällekkäin ja sen korkeudeksi muodostuu silloin 100 cm.

Mitä tarkoittaa perustukset?

Perustus eli sokkeli on talon tai rakennuksen maata vasten tuleva osa, joka on yleensä teräsbetonista tai kevytsorapilariharkoista tehty. Tontin maapohjan kantavuus määrittää sopivat perustusratkaisut. Perustusten alle tehdään antura, jonka mitoitus määräytyy talon tai rakennuksen kuormituksen ja sallitun maanpaineen perusteella. Perustuksista saatetaan käyttää myös nimeä perusmuuri tai sokkeli.

Milloin sokkelin voi maalata?

Sokkelin maalaaminen kannattaa toteuttaa puolipilvisenä päivänä, koska auringonpaiste tai kuumuus saattavat kuivattaa maalin liian nopeasti. Lämpötilan tarvitsee kuitenkin olla vähintään + 5 °C astetta. Ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Mikäli valusokkeli on tuore, sen pinnassa voi olla sementtiliimaa. Poistamalla sementtiliima, maali tarttuu paremmin sokkelin pintaan.

Miksi sokkeli murenee?

Tyypillisesti sokkelin mureneminen johtuu siitä, että rappaus on irti alustastaan tai vesi tai kosteus ovat päässeet vaurioittamaan sokkelia. Sokkelivaurion syitä voi olla useita ja ne kannattaa selvittää yhdessä asiantuntijan kanssa.

Miksi sokkeli maalataan?

Perustavan tekemät perustukset jäävät betoniselle pinnalle eikä niitä tarvitse maalata tai käsitellä. Kuitenkin jotkut haluavat maalata sokkelit sen vuoksi, että maalattu pinta auttaa tunnistamaan paremmin sokkelin kosteuden tai että maalattua pintaa voi olla helpompi pitää puhtaana. Yksi syy myös voi olla se, että sokkelin väriksi halutaan jokin muu kuin betoni.

Mitä sokkelin viereen?

Sokkelin ulkopuolelle laitetaan routaeristeet perustussuunnitelmien mukaisesti. Sen lisäksi sokkelin ympärille tulee patolevyt ja ulko- ja sisäpuoliset täytöt tiivistettynä. Sorat, murskeet ja sepelit tiivistetään poikkileikkauskuvien mukaisesti. Myös sadevesijärjestelmät ja radonputkisto asennetaan perustussuunnitelmien mukaisesti.

Mitä perustussuunnittelu pitää sisällään?

Yleisesti ottaen perustussuunnitelmissa ja perustussuunnittelussa perustukset mitoitetaan tontin maaperään sopivaksi. Sen lisäksi suunnitellaan salaojat sekä routasuojaus, radonputkisto ja radontiivistys. Etelä-Suomen kunnissa perustussuunnitelmia on vaadittu jo pidempään, mutta maakuntiinkin vaatimukset ovat vähitellen tulossa. 

Mitä hyötyä perustussuunnitelmista on?

Kun perustuksiin liittyvät suunnitelmat on tehty etukäteen ja toimintatavat mietitty ennalta, on työ sujuvampaa kohteessa. Perustussuunnitelma auttaa säästämään kustannuksissa, koska toimintamallit ja sopivat perustusratkaisut ovat mietitty etukäteen. Ongelmalliset asiat voidaan ratkaista valmiiksi ja työmaalla voidaan keskittyä itse asiaan eli perustustyöhön ja valuperustuksien toteutukseen.

Mitä kuuluu Perustavan perustussisältöön?

Kohteesta riippuen perustuskokonaisuuteen kuuluu yleensä betonit, raudat, sokkelit varauksineen, sokkelissa kiinni olevat pystyeristeet, muottityöt ja asennustyöt.

Paalutuskohteessa perustuskokonaisuuteen kuuluu yleensä näiden lisäksi paalupisteiden suunnittelu, paalutus teräspaaluilla sekä ontelolaatat reikineen eli varauksineen, mikäli lvi-suunnitelmat ovat valmiina.

Kellarirakenteisiin kuuluu kellariin liittyvät suunnitelmat arkkitehtikuviin perustuen kuten anturoiden, elementtien, onteloiden ja porrasaukkojen suunnitelmat, salaoja-, radon- ja routasuunnitelmat. Kellarikohde sisältää myös välipohjan ja kellarin betoniseinät porrasaukkoineen. Perustavan jäljiltä kellari on periaatteessa lattiavaluja vaille valmis.

Millainen on perustusten aikataulu?

Perustusten aikataulu riippuu aina kohteesta sekä Perustavan kunkin yksikön silloisesta työtilanteesta. Kesä on luonnollisesti kiireisempää aikaa rakentajien keskuudessa, mutta muuten työkuorma jakautuu tasaisesti ympäri vuoden. Perustavan suosituksena on yhteydenottaminen ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun talotoimitusviikko on tiedossa. Harvoin asiakas on liian aikaisin yhteydessä.

Tarvitseeko tontille sähkö- ja vesiliitännät perustustöitä varten?

Tontilla sähköä tarvitaan Perustavan käyttämiä lämmityskaapeleita varten, eli sähköt olisi hyvä olla tontilla ennen perustustöiden aloittamista. Käyttämämme laitteet toimivat akuilla, joten joissakin tapauksissa voimme pärjätä ilman sähköä, mutta hyvä sitä olisi olla. Tontilla ei tarvitse olla vettä. Perustuksia varten betoni tuodaan valmiina työmaalle ja autoissa on tarvittavat vesisäiliöt mukana.

Kuka merkkaa talon nurkat ja pitääkö ne olla merkattuna ennen kuin Perustava tulee paikalle?

Sepelipetiin tulisi olla merkattuna talon nurkat, jotta perustukset tehdään oikeaan paikkaan. Talon nurkat merkataan yleensä kunnan tai kaupungin toimesta useimmissa kunnissa.

Tarvitseeko asiakkaan tulostaa jotakin kuvia tai dokumentteja Perustavalle?

Perustusten teon yhteydessä asiakkaan ei tarvitse tulostaa mitään vaan saamme kaiken tarvittavan tiedon perustussuunnitelmasta sekä meidän käyttämästä MUOTTI-järjestelmästä. Luonnollisesti tarjouspyyntövaiheessa sekä tilausvahvistusta tehdessä asiakas toimittaa kuvat Perustavalle.

Kuinka kauan perustustöihin kannattaa varata aikaa?

Maanvaraisissa kohteissa omakotitalon perustustöihin kuluu aikaa noin 2-3 päivää ja omakotitalon ja autotallin perustustöiden kokonaisuudessa noin 4-5 päivää. Paalutettavat kohteet vievät hiukan enemmän aikaa ja esimerkiksi omakotitalon paalutettavat perustukset ontelolaatoilla vievät aikaa noin 5 päivää.

Kuinka pian perustusten teon jälkeen rakennukseen saa tehdä sisätäyttöjä?

Maanvaraisessa kohteessa on hyvä odottaa päivä tai pari muottien purun jälkeen kelistä riippuen ennen kuin sisätäyttöjä tehdään. Kiiretapauksessa sisätäyttöjä on mahdollista tehdä nopeamminkin, mutta suositus on odottaa 1-2 päivää muottien purun jälkeen.