Perustava eKivi


Perustava eKivessä on EPS-halkaisu eli eriste lähellä sokkelin ulkopintaa. Tällöin rakennuksen perustuksesta saadaan rakennusfysikaalisesti parempi ja se vastaa uusien RIL 107 (Rakennuksen veden- ja kosteudeneristeet ohjeet) vaatimuksiin. Perustavalta löytyy eKivi-vaihtoehdot maanvaraisiin ja paalutettaviin perustusratkaisuihin.


Ekologinen
- Pienemmät CO2-päästöt
- Ei jätettä tai ylijäämäbetonia työmaalle

Optimoitu rakenne
- Parempi lämpöeristys
- Lämpö-ja kosteusteknisesti oikea ratkaisu

Kustannustehokas
- Nopea työmaan läpimenoaika
- Ei vaadi pinnoitusta tai käsittelyä
- Ei tarvitse työmaasähköä eikä jätä jätettä työmaalle
- Helpompi työmaanhallinta

Erinomainen pinnanlaatu
- Tasalaatuinen perustuksen julkisivupinta

Maanvarainen eKivi

  • Perustuksessa vakiona eristehalkaisu (RIL 107 Rakennuksen veden- ja kosteudeneristysohjeet)

  • Kylmäsilta katkeaa lattian, seinän ja perustukset liitoksesta tuplaeristyksellä

  • Ulkopintaa lähelle asennettu lisälämmöneriste

  • Elementtiliitokset lämpöeristettyinä

  • Siisti betonikuori perustuksen ulkopinnassa

Kantava pohjalaatta + eKivi

  • Säästö maatöissä; vähemmän kaivuutyötä ja vähemmän maanajoa

  • Ei tarvita isoa nosturia

  • Ei ontelolaattoja, eikä niiden reikävarauksia

  • Ei vesi-ja viemäriputkien kannakointia tai niiden eristämistä; ei tuuletuspaaluja

  • Kosteusteknisesti varmempi ratkaisu