YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

Geopalvelut


Perustava on täyden palvelun talo, jonka palvelurepertuaariin sisältyvät myös geopalvelut. Tarjoamme asiakkaillemme pohjatutkimuksia ja pohjarakennesuunnittelupalveluja. Asianmukaisesti toteutettu pohjatutkimus ja siitä laadittu perustamistapalausunto mahdollistavat perustusten suunnittelun mahdollisimman kustannustehokkaasti.


Pohjatutkimus toimitussisältö

Perustavan pohjatutkimus kattaa kaiken, mitä rakentaja tarvitsee. Pohjatutkimuksessa tontin pintavaaituksen kautta mitataan tontin korkeuskäyrät ja sen jälkeen tontille merkitään ennalta suunnitellut kairauspisteet.

Varsinaiset kairaukset toteutetaan joko paino- tai puristin-heijarikairauksina ja paalutettavilla tonteilla tehdään tarvittaessa myös siipikairauksia. 

Perustavan pohjatutkimukseen on aina sisällytettynä kairauspistekartta ja kairausdiagrammit.  Tarvittaessa kauttamme saa myös tilattua erilliset maalajien laboratoriokokeet, joilla selvitetään maaperän pilaantuneisuus. 

Pohjatutkimuksen lähtötiedoiksi tarvitsemme:

  • Kohteen osoite kiinteistörekisteritunnus.
  • Valokuva tontista (jos mahdollista).
  • Asemapiirros tai luonnos, jossa on esitetty tulevien rakennusten paikat.
  • Rungon rakennusmateriaali (puu/kivi) jos tiedossa.
  • Tilaajan yhteystiedot sekä laskutusosoite ja -tapa (esim. sähköposti, verkkolasku tai kirjeposti).

Perustavan pohjatutkimus ja perustamistapalausunto on valmis ja tilaajalle toimitettuna neljän viikon sisällä lähtötietojen toimittamisesta. Aineisto toimitetaan tilaajalle sähköpostiin pdf- ja dwg -muodoissa.  

Erillisessä pohjarakennesuunnittelussa aikataulut sovitetaan yhteen kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kanssa.