Geopalvelut


Perustava on täyden palvelun talo, jonka palvelurepertuaariin sisältyvät myös geopalvelut. Tarjoamme rakentaville asiakkaillemme pohjatutkimuksia ja pohjarakennesuunnittelupalveluja. Asianmukaisesti toteutettu pohjatutkimus ja siitä laadittu perustamistapalausunto mahdollistavat perustusten suunnittelun mahdollisimman kustannustehokkaasti.


Pohjatutkimus toimitussisältö

Perustavan pohjatutkimus kattaa alleen kaiken, mitä rakentaja tarvitsee. Pohjatutkimuksessa tontin pintavaaituksen kautta mitataan tontin korkeuskäyrät ja sen jälkeen tontille merkitään kairauspisteet. Perustavan pohjatutkimukseen on aina sisällytettynä kairauspistekartta, kairausdiagrammit sekä maanäytesarja. Varsinaiset kairaukset toteutetaan joko paino-tai puristin-heijarikairauksina ja paalutettavilla tonteilla pystymme tekemään myös siipikairauksia.

Pohjatutkimuksen lähtötiedoiksi tarvitsemme:

  • kiinteistörekisterin paikkatieto tontista (kunta, kaupunginosa, kortteli, tontti)
  • haja-asutusalueella asemapiirustusluonnos tai rakennuksen paikka merkittynä maastoon
  • kaava-alueen tontilla riittää kun rakentamisalueen rajat ovat selvillä kaavakartan paikkatiedon perusteella
  • tieto mahdollisista tontin maanalaisista johdoista ja putkista
  • hulevesiviemärin sijainti ja korkeustieto jos ovat tiedossa

Perustavan pohjatutkimus on valmis ja tilaajalle toimitettuna 3-4 viikon sisällä lähtötietojen toimittamisesta. Aineisto toimitetaan tilaajalle sähköpostiin pdf-muodossa. Erillisessä pohjarakennesuunnittelussa aikataulut sovitetaan yhteen kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kanssa