Betonielementtiasennus


Perustavalla on osaaminen myös betonielementtien asentamiseen. Keskitymme pääasiassa projektirakentamisen hankkeisiin ja pääpaino on Tampereen, Turun ja Helsingin kasvukeskuksissa. Kumppaneiden tarpeet elementtirakentamisessa ja laadukas lopputulos pysyvine aikatauluineen ovat meille sydämenasia.


Elementtirakentaminen 

Betonielementtien asennuksessa korostuvat aikatauluvaatimukset. Huolehdimme työmaalla aikataulujen pitävyydestä ja suunnittelemme rakentamisprosessin yhteistyössä tilaajan kanssa. Yhteisellä tavoiteasennalla jokaisen hankkeen kokonaisaikataulut ja tavoitteet tulevat selväksi. Perustavan osaaminen elementtirakentamiseen juontuu Perustava Asennus Oy:n ammattitaitoon. Vuonna 2020 yritys asensi 35 000 betonielementtiä ja asentamisen parissa työskenteli 43-45 täysipäiväistä betonielementtiasentajaa.

Perustava halutuimpana kumppanina

  • Yhdessä mietityt ratkaisut perustuksiin jo hankesuunnitteluvaiheessa​

  • Vakioidut suunnitteluratkaisut -ja detaljit tuhansien kohteiden kokemuksella ​

  • Perustavan vahva osaaminen suunnittelunohjaukseen​

  • Projektirakentamiseen profiloitunut asennusorganisaatio​

  • Digitalisaation edelläkävijä rakennusalalla:​
    Muotti, sähköinen dokumentointi