Betonielementtiasennus


Norelcom kaupan myötä Perustava pystyy valmistamisen ja suunnittelun lisäksi asentamaan betonielementit myös suurkohteisiin. Suurkohteita voivat olla asuinkerrostalot, toimitilat ja teollisuuskiinteistöt. Elementtirakentamisessa maantieteellisesti keskitytään Tampereen, Turun ja Helsingin kasvukeskuksiin. Kumppaneiden tarpeet elementtirakentamisessa ja laadukas lopputulos ovat meille sydämenasia.


Elementtirakentaminen 

Betonielementtien asennuksessa korostuvat aikatauluvaatimukset. Perustavalla halutaan olla suunnittelemassa rakentamisprosessia sekä aikatauluja yhteistyössä tilaajan kanssa. Tällöin jokaisen hankkeen kokonaisaikataulut ja tavoitteet tulevat selväksi. Esimerkiksi viime vuonna Norelcom asensi yli 35 000 betonielementtiä ja asentamisen parissa työskenteli 43-45 täysipäiväistä betonielementtiasentajaa. 

Hyötyjä Perustavan kokonaisvaltaisesta osaamisesta

Asennustoiminnan lisäksi Perustava pystyy auttamaan isompiakin rakennusliikkeitä myös muun betonirakentamisen parissa. Kokonaistaloudelliset hyödyt tulevat yhden kumppanuuden kautta. Isoissa hankkeissa, kuten kerrostalokohteissa tarvitaan betonielementtien lisäksi erilaisia paikallavaluja, kuten pilareita, palkkeja, seiniä, holveja ja saumoja. Näihin betonirakentamisen osa-alueisiin Perustava pystyy tarjoamaan kestäviä ratkaisuja.