YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

Paalutus


Osana perustustoimitusta suunnittelemme ja toteutamme paalutuksen kokonaispalveluna. Kaikki käyttämämme teräspaalut ovat CE-merkittyä korkeaa laatua. Teräsputkipaalut ovat perinteisiä betonipaaluja kevyempiä ja aiheuttavat siksi vähemmän tärinähaittaa. Teräspaalut soveltuvat käytettäväksi isoon ja pieneen rakentamiseen, myös ahtaimmille kaupunkitonteille.


Paaluperustus ja teräspaalutus osana sitä suunnitellaan silloin, kun maaperän kantavuus niin vaatii. Tällöin myös perustukset ja rakennuksen alapohja toteutetaan kantavina rakenteina. Paalumäärät ja -pituudet ja sitä kautta paalutuskustannus pystytään arvioimaan melko tarkasti jo pohjatutkimuksen ja pääkuvien perusteella. 

Teräspaalutus vähentää massanvaihtotarvetta, joten se on etenkin pääkaupunkiseudulla usein järkevä valinta heikosti kantavan maaperän lisäksi myös rakennuspaikkoihin, jossa maanvaihtotarve on ilmeinen. 

Teräspaalutus toimitussisältö

  • paalujen paikkojen merkkaus suunnitelman mukaiseen korkoon tasatulle sorapatjalle
  • paalutuskoneiden ja paalujen rahdit kuorma-autolla työmaalle
  • suunnitelmien mukaiset teräspaalut maahan lyötynä
  • teräspaalun kalliokärki paaluun asennettuna (maakärki, jos pohjaan soveltuu)
  • teräspaalun katkaisu suunnitelman mukaiseen korkoon
  • teräksinen paaluhattu paalun yläpäähän asennettuna
  • asentajan allekirjoittama paalutuspöytäkirja
  • mittamiehen laatima paalutuksen tarkemittaus suunnittelijalle toimitettuna

Teräspaalutus hinta

Paaluttamisen hinta ja laskutus perustuvat aina todelliseen menekkiin eli paalumäärä laskutetaan toteutuneen paalujen keskipituuden (minimi 4,5 m) mukaan.  Paalukokojen ja/tai -määrien muuttuessa hintaa tarkistetaan lopuksi vastaamaan toteutunutta. Paalupituuden jäädessä alle sallitun (1,5 m) korvataan teräspaalu paikallavalettavalla teräsbetonipilarilla.