Kellarit


Rinnetonttiratkaisut ovat yleistyneet myös Suomessa. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä rakentamattomaksi jääneitä alueita kaavoitetaan uusiin käyttötarkoituksiin. Näistä osa on jyrkänteitä tai muita alueita, joissa on isoja korkeuseroja. Myös kasvava vapaa-ajan asuminen vesistöjen tai tuntureiden läheisyydessä lisää rinnerakentamista. Pääsääntöisesti rakentajat osaavat huomioida kellariperusten korkeammat kustannukset jo rakennusprojektia suunnitellessa. 


Perustava suunnittelee ja toteuttaa kellariperustuksen betonielementeillä. Omalta tehtaalta tulevat betonielementit mahdollistavat kellarikerroksen rakentamisen nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Lopputulos on kerralla viimeistelty kun erillistä pinnoitusta ei tarvita. Rinneratkaisuissa maaperätutkimuksen ja tontin pintavaaituksen merkitys korostuvat, koska niiden avulla tilankäytön suunnittelu onnistuu paremmin ja maarakentamisen kustannuksia pystytään optimoimaan.

Kellaria tehdessä on järkevää rakentaa samalla kertaa tontin vaatimat tukimuurit. Tukimuurien ja seinäelementtien suunnittelussa otetaan kantaa myös mahdollisiin maapaineseiniin. Perustavan kokonaisvaltainen kellaripaketti kattaa aina perustus- ja elementtisuunnittelun sekä tarvittaessa myös pohja- ja päärakennesuunnittelun. Kellaripaketti sisältää myös paikalla valetun jatkuvan anturan, kuistien ja terassien anturat sekä itse kellarin seinäelementit ja välipohjan ontelolaatat suunniteltuna, valmistettuna ja paikoilleen asennettuna. Toimitus ei sisällä betonielementtien ulkopuolista vesieristystä tai niiden saumauksia eikä mahdollisia sokkelin pinnoituksia.

10 syytä valita Perustavan kellari

 1. Perustavan toteuttamissa kellareissa kunnioitetaan arkkitehdin suunnitelmia, mutta asiantunteva myynti tuo kokonaisuuteen lisäsäästöjä järkevillä teknisillä ratkaisuilla.
 2. Oma rakennesuunnittelu tuo lisäarvoa asiakkaalle esimerkiksi kellareiden porrasaukkojen, WC:n läpivientien tai IV-hormien sijoitteluiden kautta.
 3. Kaikki mitä Perustava valmistaa se myös asentaa. Toimitusajat pysyvät näin lyhyenä.
 4. Omaan tuotantoprosessiin luottaen Perustavan laadukkaat kivet keräävät kiitosta markkinassa.
 5. Perustavan kellari on parin viikon jälkeen vesieristyksiä ja ulkopuolisia routasuojauksia vaille valmis.
 6. Elementtikellari on itsessään jo valmista pintaa, eikä se välttämättä tarvitse maalausta tai rappausta kiven päälle.
 7. Kellarielementeissä on aina LVIS-varaukset valmiina.
 8. Perustava huolehtii työmaakäytännöistä ja työturvallisista toimintatavoista kellariasennuksen ajan.
 9. Kellareiden ontelolaatat asennettuna kuuluvat aina Perustavan kokonaistoimitukseen.
 10. Perustava auttaa asiakasta pitäytymään rakennusbudjetissa ilman yllättäviä kustannuksia.

Kellari Perustavalta

 • Maavaraiset ja paalutettavat anturaperustukset
 • Kellarielementit LVIS-varauksineen asennettuna
 • Välipohjan ontelolaatat asennettuna
 • Tarvittavat tukimuurit paikalla valettuna

Katso kaikki yhteystiedot >>