Kellarit


Suomessa rinnetonttiratkaisut ovat yleistyneet ja rakentamattomaksi jääneitä jyrkänteitä kaavoitetaan uusiin käyttötarkoituksiin. Myös kasvava vapaa-ajan asuminen vesistöjen tai tuntureiden läheisyydessä lisää rinnetonttirakentamista. Rakentajat osaavatkin hyvin huomioida kellariperusten kustannukset jo rakennusprojektia suunnitellessa, sillä se on luonnollisesti kalliimpi vaihtoehto kuin maanvarainen perustus. 


Perustava toteuttaa kellariperustukset betonielementein. Omalta tehtaalta tulevat betonielementit mahdollistavat kellarikerroksen rakentamisen nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Rinnetonttiratkaisuissa maaperätutkimuksen ja tontin pintavaaitus korostuu entisestään, sillä niiden kautta tilankäytön suunnittelu onnistuu paremmin ja maanrakentamisen kustannuksia pystytään optimoimaan.

Kellareita tehdessä myös tukimuurit on järkevää teettää samalla kertaa. Suunnittelussa otetaan kantaa myös mahdollisiin maapaineseiniin. Perustavan toteuttama kellari kattaa perustus-ja elementtisuunnittelun, paikalla valetun jatkuvan anturan sekä kellarin seinäelementit ja välipohjan ontelolaatat asennettuna. Toimitus ei sisällä ulkopuolisia saumauksia, vesieristystä, betonielementtien tasoituksia tai sokkelin pinnoituksia

Kellari Perustavalta

  • Maavaraiset ja paalutettavat anturaperustukset
  • Kellarielementit LVIS-varauksineen asennettuna
  • Välipohjan ontelolaatat asennettuna
  • Tarvittavat tukimuurit paikalla valettuna

Katso kaikki yhteystiedot >>