Tukimuurit


Nykyiset ahtaat rakennuspaikat ja tonttien isot korkoerot puoltavat tukimuurin käyttöä. Tukimuurilla tarkoitetaan muuria, joka estää rakennuspaikan eri tasoilla olevan maan valumisen. Ilman tukimuuria tontin korkoerot vaatisivat "pitkät luiskat", kun taas tukimuurin avulla suuret korkoerot voidaan toteuttaa lyhyellä matkalla. Näin saadaan tontilla kaikki mahdollinen pinta-ala käyttöön.


Tukimuurin rakentaminen

Tukimuurin tarkoituksena on hyödyntää joko tontin rajalla tai tontin sisällä olevat korkeuserot ja saada kaikki pinta-ala hyötykäyttöön. Tukimuurin avulla rakennuspaikan maanpinnat pystytään tällöin tekemään eri tasoille. Tukimuuri mahdollistaa rakennuspaikan maanpintojen tekemisen eri tasoille ilman "luiskaa".

Pääsääntöisesti tukimuuri on L:n mallinen, jossa maanpaine koittaa kaataa pystyosaa, mutta samalla tukee tukimuuria painamalla anturaa (pohjalaattaa). Tukimuurin perustamissyvyys 500 mm on sama kuin sokkelissa. Mikäli perustamissyvyys on kuitenkin pienempi, tällöin on huolehdittava hyvästä routaeristyksestä. 

Perustava tukimuuri

Perustavan tekemä tukimuuri on kuvan mukaisesti L:n mallinen. Tästä käytetään myös nimitystä kulmatukimuuri. Leikkauskuvan oikealla puolen näkyy maa ja vasemmalla puolen tyhjä tila. Taulukon mukaisesti esimerkiksi metrin korkuisen tukimuurin alle tehdään 600 mm leveä ja 200 mm korkea antura. Vahvat raudoitteet anturan ja pystyosan välissä pitävät tukimuurin pystyssä. Maanpaineen puoleisessa pinnassa olevat raudoitteet ovat vedettyjä, jolloin vetorasitus kohdistuu niihin. Sama ilmiö tapahtuu anturan yläpinnassa.

Tukimuuri mitoitetaan ja suunnitellaan aina tilanteeseen riittäväksi. Tukimuurista ei tule silloin liian heikko tai yli-mitoitettu. Luonnollisesti rakentaja hyötyy kustannusmielessä myös siitä, että tontille tulevat tukimuurit toteutetaan samalla kertaa mitä asuinrakennukset. Jos se on vain mahdollista.

Katso kaikki yhteystiedot >>