YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

Päärakennesuunnittelija

 


Perustavan päärakennesuunnittelija eli vastaava rakennesuunnittelija yhteensovittaa rakennushankkeen eri osa-alueet. Näihin kuuluvat esimerkiksi omakotitalon perustus-, runko-, kattoristikko-ja LVI-suunnitelmat. Päärakennesuunnittelija on suora linkki rakennusvalvontaviranomaisten ja lopullisten toteuttajien suuntaan. Päärakennesuunnittelussa huolehditaan että rakennushankkeessa kaikki täsmää rakennusluvan ja arkkitehdin laatimien pääpiirrustusten mukaisesti.


Päärakennesuunnittelija Perustavalta

Päärakennesuunnittelijan tärkein tehtävä on ensin tarkastaa hankkeen rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne sen jälkeen rakennusvalvontaviranomaisille. Tässä vaiheessa päärakennesuunnittelija on katsonut rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä huolehtinut hankkeelle hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset. 

Useissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa vaaditaan nimettyä päärakennesuunnittelijaa. Kaupungit kuten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Järvenpää vaativat päärakennesuunnittelilta myös työmaakäyntejä. Tämän lisäksi muutamissa maakuntien kaupungeissa ja isoimmissa kunnissa kohteille nimetään kyllä päärakennesuunnittelija, mutta työmaakäyntejä ei lähtökohtaisesti edellytetä. Päärakennesuunnittelija tarkastaa rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaisten järjestelmään.

Rakennusvalvonta hyväksyy jokaisen päärakennesuunnittelijan omien tarkastusten jälkeen. Ensin katsotaan rakennushankkeen kohdetyyppiä ja sen vaatimuksia. Tämän jälkeen päärakennesuunnittelijan on kyettävä näyttämään omat todistukset ja työkokemus kustakin kohdetyypistä. Tyypillisesti omakotitaloissa kohteen vaativuusluokka on tavanomainen, kun taas ammattirakentajien puolella isot kerrostalot, hallit tai hoivakodit kuuluvat vaativaan vaativuusluokkaan.

Päärakennesuunnittelijan merkitys

Päärakennesuunnittelijan hyödyt tulevat ilmi jo tontin hankinnan jälkeen. Omalla ammattitaidollaan hän pystyy hoitamaan tiedottamisen ja keskustelut rakennusvalvonnan suuntaan. Päärakennesuunnittelijan ammattitaito korostuu entisestään, mikäli esimerkiksi jokin rakennustapa-tai menetelmä on uudenlainen ja se vaatii osaltaan perusteluja tai muita näyttöjä sen toimivuudesta. Tällöin päärakennesuunnittelijan kokemus ja paikallistuntemus nousevat arvoon arvaamattomaan.

Päärakennesuunnittelija pystyy myös karsimaan suunnittelussa ja toteutuksessa selkeitä virheitä tai vähentämään rakentamisen esteitä. Tällöin rakentamisen lopputulos on laadukkaampaa ja kaikki sujuvat suunnitelmien mukaan. Tyypillisesti päärakennesuunnittelu maksaa tavanoimaisessa kohdetyypissä 700-1500€. Hinnassa on hyvä kuitenkin huomioida päärakennesuunnittelun lopullinen työmäärä ja esimerkiksi työmaakäynnit, joita pääkaupunkiseudulla vaaditaan.