Maaperätutkimus


Perustava tarjoaa asiakkailleen maaperätutkimuksia kaikkialla Suomessa. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän koostumus, kantavuus, pinnan muodot sekä esimerkiksi pohjaveden taso. Maaperätutkimuksen lopputulos on perustamistapalausunto, joka nimensä mukaisesti määrittää perustamistavan. Sen jälkeen tiedetään millaiset perustukset ja perustusratkaisut tontille tarvitaan.


Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto

Rakentamisen alkuvaihe kannattaa käynnistää aina asianmukaisella maaperätutkimuksella. Maaperätutkimuksen perusteella laaditaan perustamistapalausunto. Osa rakentajista saattaa teettää maaperätutkimuksen ennen varsinaista tontin ostamista. 

Tontin pintavaaitus tehdään yleensä samalla kertaa. Huolella tehty pintavaaitus eli tontin kartoitus mahdollistaa onnistumisen arkkitehtisuunnittelussa kun maaston korkeusasemat ovat kerralla oikein. Samalla mm. pintavedet saadaan johdettua haluttuun suuntaan.

Maaperätutkimus toimitussisältö

  • Sisältää pintavaaituksen, jossa mitataan tontin korkeuskäyrät
  • Antaa suunnan tuleviin maanrakennus- ja perustamiskustannuksiin
  • Maaperätutkimuksen perusteella kirjoitetaan perustamistapalausunto
  • Maaperätutkimus selvittää maaperän pilaantuneisuutta ja pohjaveden tasoa