Maaperätutkimus


Perustava tarjoaa asiakkailleen maaperätutkimuksia kaikkialla Suomessa. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän koostumus, kantavuus, pinnan muodot sekä esimerkiksi pohjaveden taso. Maaperätutkimuksen lopputuloksena saadaan perustamistapalausunto, joka nimensä mukaisesti määrittää perustamistavan. Sen jälkeen tiedetään millaiset perustukset ja perustusratkaisut tontille tarvitaan.


Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto

Rakentamisen alkuvaihe kannattaa käynnistää aina asianmukaisella maaperätutkimuksella. Osa rakentajista saattaa teettää maaperätutkimuksen ennen varsinaista tontin ostamista. Tyypillisesti tontilla tehdään ensin mittaukset, jonka jälkeen aletaan kairaamaan monitoimikairoilla. Lopuksi otetaan vielä näytteet. Toimistolla tehdään maastoista tulosteet ja niiden pohjalta laaditaan perustamistapalausunto. Asiakas saa maaperätutkimuksen PDF-muodossa ja mittaus-ja kairauskartat DWG-muodossa.

Tontin pintavaaitus tehdään yleensä samalla kertaa. Huolella tehty pintavaaitus eli tontin kartoitus mahdollistaa onnistumisen arkkitehtisuunnittelussa kun maaston korkeusasemat ovat kerralla oikein. Samalla mm. pintavedet saadaan johdettua haluttuun suuntaan.

Maaperätutkimus toimitussisältö

  • Sisältää pintavaaituksen, jossa mitataan tontin korkeuskäyrät
  • Antaa suunnan tuleviin maanrakennus- ja perustamiskustannuksiin
  • Maaperätutkimuksen perusteella kirjoitetaan perustamistapalausunto
  • Maaperätutkimus selvittää maaperän pilaantuneisuutta ja pohjaveden tasoa

Maaperätutkimus hinta

Omakotitalon maaperätutkimus maksaa tyypilllisesti 1674 euroa (sis alv.). Hinta määräytyy max. 2000m2 kokoisen tontin mukaan, jolloin tontille tulisi omakotitalo tai omakotitalo + autotalli.

Perustavan tarjoama maaperätutkimus ei ole markkinoiden halvin, mutta jokainen lausunto tarkastetaan ja asiakkaan saama hyöty tulee laadukkaan lausunnon ja myöhempien tarkoin mietittyjen suunnitteluratkaisuiden kautta. Esimerkiksi väärin perustein paaluille lausuttu talo maksaa tuhansia euroja enemmän tai toisin päin, alimitoitettu perustus voi lähteä painumaan.

Maastotutkimuksia voidaan tehdä samalla kertaa myös vierekkäisille rakennuksille ja silloin kokonaisuus voi tulla halvemmaksi. Mikäli taas rakennuksen tai kairattavan tontin laajuus menee esimerkiksi rivitalon mittoihin tai siitä suurempaan, hintaa tarkastetaan uudelleen. Tyypillisesti omakotitaloon + autotalliin riittää 4-6 kairauspistettä ja nämä sisältyvät perushintaan. Kun tilaus on tehty, maastotutkimukset tehdään siitä kolmen viikon sisään ja viikko sen jälkeen perustamistapalausunto on asiakkaalla.