PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Perustustyypit

Perustukset ovat rakentajalle usein hiukan hämärä aihe, koska perustukset ja niihin liittyvät maatyöt jäävät suurelta osin piiloon. On silti itsestään selvää, että niiden pitää olla kunnossa. Harvalla omakotitalon rakentajalla on kuitenkaan kiinnostusta tai tietämystä perustuksista, kertoo Perustavan vaativien rakenteiden erityisasiantuntija Olli Ahtosaari.


Tässä kirjoituksessa käydään läpi yleisimmät perustustyypit ja -materiaalit sekä se, mikä perustustyypin määrittelee. Artikkelissa tutustutaan myös valuperustuksen ja harkkoperustuksen ominaisuuksiin ja eroihin perustusten sanastoa unohtamatta.


Perustustavan määrittävät maaperän kantavuus ja korkeuserot sekä se, millainen rakennus perustusten päälle rakennetaan.


Perustusten tulee kestää rakennuksen kuorma ja maaperän liikkeet. Maaperän kantavuus vaikuttaa siihen, miten laajalle alueelle rakennuksen kuorma tulee perustusten avulla jakaa. On tärkeää valita oikeanlainen perustustyyppi, jotta perustus kestää aikaa. "Perustustyypin valinnassa on apuna maaperätutkimus, joka kannattaa tehdä aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen talon suunnittelua.", Olli Ahtosaari muistuttaa. 

Olli Ahtosaaren mukaan on tärkeää valita osaava porukka, joka tietää mitä tekee ja osaa ottaa kantaa oikeisiin asioihin. "Kun kokonaisuus on yksissä asiantuntevissa käsissä, on varmaa, että omakotitalon rakentaminen lähtee liikkeelle hyvistä lähtökohdista. Perustussuunnittelija näkee maaperätutkimuksista, millaiset perustukset omakotitalo vaatii. Maaperätutkija ei yksin voi määritellä tarkkaan perustustyyppiä vaan perustussuunnittelija kertoo esimerkiksi anturan tarpeesta."

Sokkeli ja perustustyypit
 

 • Sokkeliperustus eli perusmuuriperustus

Sokkeliperustus voidaan toteuttaa anturan kanssa tai ilman anturaa. Mikäli maaperä on kantava, anturaa ei tarvita. Sokkeli valetaan betonista tai muurataan harkoista anturan päälle.

 • Laattaperustus

Laattaperustusta käytetään silloin kun maan kantokyky on heikko. Valettu betonilaatta jakaa rakennuksen painon laajalle alalle, jolloin maan painuminen vältetään. Perustusten teko savimaalle vaatii usein valetun betonilaatan, jotta maapohja kantaa rakennuksen painon.

 • Pilariperustus

Pilariperustusta käytetään vähemmän. Useimmiten sitä käytetään, kun tontilla on korkeuseroja tai halutaan tuulettuva alapohja. Pilariperustuksen voi useimmissa tapauksissa korvata sokkeliperustuksella. Pilariharkkoperustusta voidaan käyttää kevyitä rakennuksia kuten kesähuviloita, varastoja ja katoksia tehdessä.

Omakotitalon sokkelimateriaalit

Useimmiten sokkeliperustus tehdään valubetonista tai harkoista.

 • Valubetoni eli teräsbetoni, joka valetaan paikalla muottien avulla.
 • Kevytsoraharkko eli leca-harkko, jotka muurataan paikalla.
 • Betoniharkko eli valuharkko, jotka ladotaan paikoilleen ja joiden ontelot täytetään valubetonilla.
 • Betonielementti, joka valmistetaan tehtaalla valmiiksi ja nostetaan paikoilleen. 

Valuperustus vai harkkoperustus?

Valuperustus ei kantavimmalla maaperällä tarvitse ollenkaan anturaa toisin kuin harkkoperustus, joka vaatii aina alleen anturan. Anturan teko on usein ylimääräinen työvaihe, joka vie aikaa ja rahaa. Valuperustuksessa syntyy kerralla valmista pintaa, toisin kuin harkkoperustuksessa, joka vaatii pintakäsittelyn. Sitä on myös mahdollista optimoida täysin kohteen mukaisesti. Samalla valusokkeli on helppo ja nopea, eikä siinä tarvitse kuljettaa harkkoja työmaalle, varastoida tai siirrellä niitä.

Harkkoperustus on osaavalle rakentajalle helppo ratkaisu. Sen pystyy tekemään itse vaikkapa leca-harkoista. Harkkoperustuksia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun rakentaja haluaa toteuttaa niillä erilaisia ratkaisuja haastavalle tontille. Mikäli omalle työlle ei lasketa hintaa, harkkoperustus voi tulla edullisemmaksi mitä valuperustus.

SANASTO 

Perustusalan sanasto aiheuttaa joskus pulmia eikä kaikki termit välttämättä ole omakotitalon rakentajalle tuttuja. Tässä siis sanasto, joka avaa usein perustuksista puhuttaessa käytettäviä termejä.

Antura

Tarvittaessa sokkelin alle valetaan antura, joka on perustuksen alin osa. Antura jakaa rakennuksen painon maapohjalle ja se on sokkelia leveämpi. 

Leca-harkko

Leca-harkko on kevytsoraharkko, jota käytetään sokkelin muuraamiseen.

Kierrepaalu

Kevyet rakenteet, aidat, tolpat, katokset. Kierretään saveen ja jää maahan. Ei tarvita kalustoa, voi itse ruuvata/kiertää. Ei kanna paljoa, kevyessä rakenteessa ei tarvitsekaan. 

Paaluperustus

Kun maaperän kantavuus ei riitä maavaraiseen perustukseen, tarvitaan paaluperustus. Paalut ovat tukia, jotka vievät rakennuksen kuormat kovaan maaperään tai kallioon. Omakotitaloissa käytetään teräspaaluja. Etelä-Suomessa ja Pääkaupunkiseudulla paaluperustusta tarvitaan yhä enemmän kuin kantavat tonttimaat alkaa olla käytetty. Pohjoisemmassa Suomessa paaluja ei tarvita niin usein.

Pilariantura

Pilariantura on betonista valettu betonikivi, jossa on pohjalla antura ja päällä pilari, johon voidaan asentaa esimerkiksi teräsjalka, jonka varaan rakennus voidaan rakentaa.

Pilariperustus

Pilariperustusta käytetään nykyään aika vähän. Se on paikallaan, kun tontilla on tasoeroja tai tehdään kevyitä rakennuksia. Pilariperustus on usein omatoimirakentajan valinta. Materiaaliltaan pilarit voivat olla valettua betonia, harkkoa tai terästolppia.

Ruuvipaalu

Katso kierrepaalu

Teräspaalutus

Teräspaalutus tehdään teräksisillä tukipaaluilla, jotka lyödään savikerroksen läpi kovaan maahan asti. Rakennuksista autokatokset on yleensä pienimpiä, joiden perustuksiin teräspaalutusta tarvitaan. Teräspaalutus on aina ammattilaisten suorittama työ.


Kaipaatko apua hankkeessasi? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

 

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

 • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

 • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

 • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

 • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

 • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Lisätietoa rakentamisesta
#
Milloin perustukset kannattaa tilata ja missä vaiheessa ottaa yhteyttä Perustavaan? Tässä blogissa Juha Ketonen, Perustavan Seinäjoen yksikön myyjä, vastaa…
#
Mitä omakotitalon rakentaminen todellisuudessa maksaa? Omakotitalon ja talopaketin todellinen hinta on aihe, joka kiinnostaa kaikkia talonrakentamista…
#
Rakennustyöt voi aloittaa talvella siinä missä lämpiminä vuodenaikoinakin, mutta homma vaatii huolellisuutta ja osaamista tekijöiltä. Kuten rakentamisessa aina,…
#
Perustavan päärakennesuunnittelijalla Arto Leppäsellä on 15 vuoden kokemus päärakennesuunnittelusta ja hän hoitanut rakennusprojekteja useilla paikkakunnilla.…
#
Perustavan asiantuntijat laativat asiakkaalle tarjouksen sokkelista hänen lähettämien ARK-kuvien perusteella. Tämän lisäksi asiakas on saattanut toimittaa…