PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Päärakennesuunnittelu – Mitä se oikein on?


Päärakennesuunnittelu on monelle rakennusprojektista haaveilevalle mysteeri. Me perustavalla haluamme avata tätä mysteeriä päärakennesuunnittelijamme Arto Leppäsen kokemuksen avulla.


Perustavan päärakennesuunnittelijalla Arto Leppäsellä on 15 vuoden kokemus päärakennesuunnittelusta ja hän hoitanut rakennusprojekteja useilla paikkakunnilla. Hän on työskennellyt kolmen eri kunnan rakennusvalvonnassa. ”Kun tuntee käytännöt ja ihmiset henkilökohtaisesti, on yhteistyötä helppo ja sujuvaa tehdä.”

Oheisella videolla keskustellaan Arto Leppäsen kanssa blogitekstin aiheesta päärakennesuunnittelusta sekä käydään runkokatselumuksessa työmaalla.


Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että rakennuskohteella tulee olla nimettynä yksi henkilö päärakennesuunnittelijaksi eli vastaavaksi rakennesuunnittelijaksi.

 Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman erityisalansa osalta.

 Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 c § (17.1.2014/41)


Päärakennesuunnittelu

 

Päärakennesuunnittelija tarkastaa kaikki rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaisille suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa. Tarvittaessa päärakennesuunnittelija tekee myös työmaatarkastuksia. Usein pienemmillä paikkakunnilla riittää, että päärakennesuunnittelija tarkastaa kuvat ja tiedot tallennetaan järjestelmään eikä työmaakäyntejä tarvita.

”Päärakennesuunnittelijan tärkein tehtävä on koko rakennushankkeen yhteensovittaminen, jotta kaikki toimii suunnitellusti. Tyypillisesti pientalohankkeessa yhteen sovitettavat osa-alueet ovat perustus-, runko- ja kattoristikkosuunnitelmat. Niiden tulee vastata arkkitehdin laatimia pääpiirustuksia ja myönnettyä rakennuslupaa. Lisäksi LVI-suunnitelmien vaatimukset tulee huomioida rakenteissa. Tässä työssä tulee osata tarkistaa ja havaita, että kaikki eri osa-alueet on huomioitu ja toteutus on asianmukaista.” kertoo Arto Leppänen Perustavalta. 

Päärakennesuunnittelu

Missä päärakennesuunnittelijaa tarvitaan?

Päärakennesuunnittelu vaaditaan seuraavilla paikkakunnilla:

 • Espoo
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Järvenpää
 • Kirkkonummi
 • Nurmijärvi
 • Tuusula
 • Vantaa

Näiden paikkakuntien lisäksi maakuntien kaupungeissa ja isommissa kunnissa nimetään kohteelle päärakennesuunnittelija.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Järvenpää edellyttävät päärakennesuunnittelijan työmaakäyntejä.


Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että kohteella täytyy olla yksi nimetty henkilö tarkistamassa rakennesuunnitelmia ja että suunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Kohteen suunnittelun yhden osa-alueen suunnittelija voi toimia kohteen päärakennesuunnittelijana, joka on useimmiten perustussuunnittelija.


Mitä vaatimuksia päärakennesuunnittelulla on?

Päärakennesuunnittelijan koulutuksen tulee olla tehtävän asettamien vaatimusten mukainen. Työkokemusta tulee olla niin paljon kuin ohjeistus määrää. Kohteen vaativuusluokka ­– tavanomainen, vähäinen tai vaativa – kertoo, kuinka vaativa rakennuskohde on kysymyksessä. Pientalot ovat yleensä vaativuusluokaltaan tavanomaisia. Vaativuusluokaltaan vähäisiä ovat mm. kevytrakenteiset varastot ja puuliiterit. Julkiset rakennukset sekä rivi- ja kerrostalot, hallit ja hoivakodit ovat usein vaativassa vaativuusluokassa.

Päärakennesuunnittelija tulee hyväksyttää aina erikseen jokaiseen kohteeseen eikä suunnittelijaa hyväksytä ennen kuin todistukset ja muut tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan.

Päärakennesuunnittelu

 

Mitä päärakennesuunnittelijan valinnassa kannattaa huomioida?

On tärkeää huomioida, että päärakennesuunnittelijalla on riittävä koulutus ja kokemus ja että suunnittelijan pätevyys vastaa kohteen vaativuutta. Päärakennesuunnittelijalta kannattaa kysyä näyttöjä ja pyytää suosittelijoita. Päärakennesuunnittelijan tulee tuntea nykyaikaiset työkalut: Liikkuvassa toimistossa asiat hoidetaan joustavasti lennosta sähköisesti – paperien pyörittely on historiaa!

Paikallistuntemus on hyvän päärakennesuunnittelijan tärkeä ominaisuus. Kun suunnittelija tietää kokemuksensa ansioista paikalliset eroavaisuudet, käytännöt ja ihmiset, homma toimii ja on sujuvaa.

Moni saattaa ajatella, että päärakennesuunnittelija on vain yksi kustannustekijä ja rahareikä, vaikka ennen on pärjätty ilmankin. Ammattilainen päärakennesuunnittelijana on kuitenkin iso apu. Hän karsii virheitä pois niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin, jolloin saadaan laadullisesti parempi kokonaisuus. Päärakennesuunnittelija on yhteensovittaja, joka huolehtii, että kaikki kohteen rakennesuunnitelmat toimivat hyvin yhdessä ja rakentaminen on sujuvaa.

Missä vaiheessa rakennusprojektia päärakennesuunnittelija tulee ottaa mukaan?

Alueellisesti päärakennesuunnittelijan mukaan ottamisen aikataulussa on eroja. Kaikki kunnat eivät edellytä, että päärakennussuunnittelija on nimetty jo luvanhakuvaiheessa. Päärakennesuunnittelija on kuitenkin rakennusprojektin sujuvuuden kannalta hyvä ottaa mukaan mahdollisimman varhain.

Päärakennesuunnittelun hinta 

Kuinka paljon päärakennesuunnittelu maksaa? Päärakennesuunnittelun hintahaarukka on noin 700-1500€ normaalissa pientalorakentamisessa. Isommissa projekteissa päärakennesuunnittelun hinta on noin 1500-2500€. Pääkaupunkiseudulla päärakennesuunnittelun vaatimukset ovat kovemmat ja työmäärä on suurempi, jolloin kustannuksetkin ovat suuremmat kuin muualla Suomessa.


Kaipaatko apua hankkeessasi? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

 

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

 • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

 • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

 • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

 • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

 • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Lisätietoa rakentamisesta
#
Milloin perustukset kannattaa tilata ja missä vaiheessa ottaa yhteyttä Perustavaan? Tässä blogissa Juha Ketonen, Perustavan Seinäjoen yksikön myyjä, vastaa…
#
Mitä omakotitalon rakentaminen todellisuudessa maksaa? Omakotitalon ja talopaketin todellinen hinta on aihe, joka kiinnostaa kaikkia talonrakentamista…
#
Rakennustyöt voi aloittaa talvella siinä missä lämpiminä vuodenaikoinakin, mutta homma vaatii huolellisuutta ja osaamista tekijöiltä. Kuten rakentamisessa aina,…
#
Perustavan päärakennesuunnittelijalla Arto Leppäsellä on 15 vuoden kokemus päärakennesuunnittelusta ja hän hoitanut rakennusprojekteja useilla paikkakunnilla.…
#
Mitä ovat oikeasti tärkeitä asioita oman talon rakentamisessa? Keskustelimme aiheesta, kun vierailimme Tuusulan Asuntomessuilla Mäntsälän yksikön kanssa.…