Omakotitalon sokkelit – mitä lähtötietoja tarvitaan sokkelin tarjoukseen, tekemiseen ja suunnitteluun?

Perustavan asiantuntijat laativat asiakkaalle tarjouksen sokkelista hänen lähettämien ARK-kuvien perusteella. Tämän lisäksi asiakas on saattanut toimittaa tarjouspyynnön yhteydessä esimerkiksi maaperätutkimuksen tai asemakuvan. Kaupan teon jälkeen perustussuunnittelu laitetaan käyntiin ja sen myötä saadaan lopullinen perustussuunnitelma sekä vahvistus sille millaisia perustusratkaisuja tontille tulee.


Perustussuunnittelu

Lähtötiedoiksi perustussuunnittelua varten yleensä tarvitaan suunnittelijalle mm. seuraavanlaisia liitteitä: 

 • pohjatutkimus ja/tai perustamistapalausunto (.pdf)
 • ARK lupakuvat eli asema-, julkisivu-, leikkaus- ja pohjakuvat (.dwg ja .pdf)
 • RAK perustuksen mittapiirustus ja ohjeelliset liityntädetaljit (.dwg ja .pdf)
 • LVI-asemapiirustus (.pdf) tai muu selkeä tieto salaojien kaatosuunnasta
 • sokkelin ja / tai alapohjan reikätiedot ja -varaukset ARK-pohjakuvaan (.dwg)
 • rakennuslupatunnus

Näiden tietojen pohjalta laaditaan perustussuunnitelma, ja se toimitetaan jälleen asiakkaalle .pdf -muodossa.

 ​

Tontilla tapahtuu 

Perustusten teon tullessa ajankohtaiseksi, asiakas on huolehtinut omalle rakennushankkeelle ja tontille erilaisia toimenpiteitä. Ensinnäkin rakennushankkeella on lainvoimainen lupa ja siihen on tehty tarvittavat katselmukset ja tarkastukset vastaavan työnjohtajan ja muiden viranomaisten toimesta. Kun tontilla alkaa tapahtumaan, asiakas voi joutua joskus sopimaan katu- ja tiealueiden vuokrauksista tai ilmoittamaan tontilla tapahtuvista töistä esimerkiksi naapureille tai kunnalle.

Yksi tärkeä seikka omalle rakennuspaikalle on se, että sinne johtava tie kestää raskaita ajoneuvoja. Tontille tulee maatöiden, perustusten ja rakentamisen yhteydessä erilaisia muotti-, betoni- ja nosturiajoneuvoja. Talvella soratiet saattavat pehmentyä entisestään ja niiden liukkauden poistosta täytyy myös muistaa huolehtia. Ontolelaattojen ja betonielementtien rahtaus vaatii myös alleen isoja kuljetusajoneuvoja, joiden kääntymiset vaativat oman pinta-alansa.


Muotti-, betoni- ja nosturiajoneuvoille voidaan tarvita rakennuksen läheltä esimerkiksi 9 x 9 m, riittävän kantava alue (esim. 500 kg:n täryllä tärytetty väh. 500 mm murskepatja, joka on erotettu suodatinkankaalla perusmaasta). 


 

Maanrakennus, sorapatja ja sähköt

Perustavan tullessa tontille sokkelin tekoon, asiakkaan tontilla odottaa perustussuunnitelmien mukaiset kaivuu- ja maanvaihtotyöt. Perustava itse tekee tällä hetkellä maanrakentamista Heinolasta Helsinkiin, mutta muualla emme vielä valitettavasti pysty tarjota palvelua, vaikka tarkoitus onkin laajentaa toimintaa.

Sorapatja on tasattu suunnitelmien mukaiseen korkoon ja sen tiivistäminen on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen. Maatöiden osalta asiakas on myös huolehtinut maarakennukseen, louhintaan tai paalutukseen liittyvät tärinämittaukset ja katselmukset. Rakennuksen nurkkapisteet  merkitään sorapatjaan selkeästi ja yksiselitteisesti. Tähän voidaan käyttää vaikka pitkää naulaa ja värikästä maalia.


Tontilla tarvitaan monissa muissakin töissä sähköä (voimavirta 3X16 A) kuin sokkeleiden teossa. Tyypillisesti sähkö on valmiina tontilla asiakkaan toimesta. Perustavalla on käytössä aggregaatti, mutta sitä on mahdollista käyttää vain kesäaikana ja siitä joudutaan veloittamaan erillinen korvaus.


 

Tontti sokkeleiden jälkeen

Kun perustukset on lopulta tehty, Perustavan asentajat keräävät irtoroskat jätesäkkeihin ja vievät säkit niille osoitetulle paikalle. Vaikka sokkeleihin tarvittavaa betonia pyritään aina parhaan mukaan ennustamaan ja tilaamaan juuri oikea määrä, valitettavan monesti ylijäämäbetonia jää kuitenkin yli tarpeiden. Tällöin asiakas on osoittanut paikan ylijäämäbetonille oman paikan rakennuksen läheisyydessä.

Viisi steppiä perustuksiin

 1. Tontin osto, maaperätutkimus ja perustamistapalausunto
 2. ARK-kuvien perusteella perustustarjous
 3. Perustussuunnitelu
 4. Maanrakennus
 5. Maanvarainen tai paalutettava sokkeli

Lisätietoa rakentamisesta

Maaperätutkimus ja maarakennustyöt – Ota nämä huomioon talon rakentamista suunnitellessa

Talon suunnittelu – vältä nämä yleiset virheet

Talon perustukset - Mistä perustusten hinta koostuu?

Talon rakentaminen - 10 askelta omaan kotiin >>

Talon rakentaminen - Mitä ovat hyvän tontin tunnusmerkit ja mistä aloittaa hankkeen suunnitttelu? >>

Kaikki lähtee perustuksista >>

Tulevaisuuden asuminen - Katso video ASTA 2020 -Messuilta Tampereelta >>

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

 


Kaipaatko apua hankkeessasi? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

 • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

 • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

 • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

 • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

 • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.