YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

hirsitalon rakentaminen hirsitalon perustukset

PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Hirsitalon rakentaminen ja hirsitalon perustukset

Hirsirakentamisen suosio on kasvanut entisestään viime vuosina ja nykyään yhä useampi rakentaja tai rakennuttaja valitsee ekologisen hirsitalon. Perustavan tekninen asiantuntija Antti Niinikoski kertoo tässä artikkelissa hirsirakentamisen erityispiirteistä ja siitä, mitä hirsitalosta haaveilevan kannattaa huomioida.

Ekologinen hirsitalo

Hirsitalon valintaan on useimmiten kaksi syytä: hirsitalon ulkonäkö ja hirsitalon hengittävyys. Hirsitalo edustaa perinteistä suomalaista rakennustyyliä; onhan hirsitaloja rakennettu Suomessa jo satojen vuosien ajan ja rakennustapa on todettu hyväksi ilmastoomme. Tänä päivänä hirsitalojen rakentaminen on nykyaikaista ja energiatehokasta ja hirsirakennus on tiivis. Massiivihirrellä on hyvä lämmönvarauskyky ja se tasaa lämpötiloja mm. varaamalla itseensä auringon säteilyn tuottamaa lämpöä. Hirsi on tuttu rakennusmateriaali vuosisataisen perinteen ansiosta. Elementtirakentamiseen verraten hirsitalon seinässä on vähemmän materiaaleja ja muuttuvia tekijöitä, joka tekee rakentamisesta turvallista.

Hirsitalo sopii myös allergikolle, sillä hirsitalossa sisäilman laatu on korkea johtuen hirren kyvystä tasata tehokkaasti sisäilman kosteus- ja lämpötilavaihteluita. Hirsirakentaminen on ekologista, sillä hirsi sitoo elinkaarensa aikana hiilidioksidia jopa kymmenkertaisesti sen verran kuin valmistuksen aikana vapautuu ilmakehään. Hirren ekologisuus on selvästi tehnyt hirrestä trendikkään; vuonna 2019 kaikista rakennetuista omakotitaloista neljäsosa oli hirsitaloja ja vuoden 2020 alussa osuus oli jo 27 % (Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy).

Hirsirakentamisessa on kaksi linjaa: nykyaikaiset liimahirret ja perinteinen massiivihirsi. Liimahirrestä tehdään painumattomia tolpparakenteita liimaamalla hirsilamelleja yhteen, kun taas massiivihirsi sahataan yhdestä puusta. Massiivihirsi on hirsitalon ”puhtain” versio ja usein valinta heille, jotka valitsevat hirsitalon allergioiden ja sisäilman vuoksi.

hirsitalon rakentaminen hirsitalon perustukset

Kuinka hirsirakentaminen poikkeaa muusta omakotitalon rakentamisesta?

”Hirsitalon rakentamiseen pätevät samat periaatteet kuin muutenkin omakotitalon rakentamiseen”, kertoo Perustavan tekninen asiantuntija Antti Niinikoski. Yhä useampi hirsitalosta haaveileva päätyy rakennuttamaan hirsitalon muuttovalmiina toimituksena niin kuin minkä tahansa omakotitalon rakennuttaja nykyään. Niinpä rakennushanke on pääasiassa projektin johtamista ja organisoimista. Omaa urakkaa helpottaakseen mukaan kannattaa valita alusta saakka ammattitaitoiset kumppanit, joilla on kokemusta myös hirsitaloista ja jotka ovat perehtyneet hirsitalojen rakenteiden lainalaisuuksiin. ”Modernien hirsitalojen suuret kaksikerroksiset korkeat tilat suurilla ikkunoilla voivat muodostaa kapeita pieliä ja seinien korkeita aukkoja, jotka suunnittelussa täytyy huomioida. Ne voivat aiheuttaa monia rakenteellisia vippaskonsteja ja vaativat erityisiä tuentatarpeita”, muistuttaa Antti. ”Arkkitehdit eivät aina välttämättä huomioi hirsitalon teknisiä ratkaisuja, jotka poikkeavat esimerkiksi puutalon tai kivitalon suunnittelussa. Hirsirakentaminen vaatii erityisammattitaitoa myös suunnittelijalta.”

Myös hirsitaloa rakentaessa tontin ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen talo tontille on mahdollista rakentaa. Siksi maaperätutkimus on tärkeää tehdä aikaisessa vaiheessa ja ottaa pääsuunnittelija mukaan projektiin. ”Hirsitalon voi rakentaa millaiselle tontille tahansa, mitään rajoituksia tähän ei ole olemassa”, Antti kertoo. Tontin valinnassa kannattaa huomioida mahdolliset kaavassa olevat rajoitukset. Tämä ei kuitenkaan estä hirsitalon rakentamista kaupunkiympäristöönkään. Hirsitalojen modernit nurkkaliitokset näyttävät lähes samalta kuin paneloidutkin talot, joten hirsitaloa ei välttämättä edes erota ulkoapäin puuverhoillusta talosta.

hirsitalon perustukset

Hirsitalon perustukset

Onko hirsitalon perustuksissa jotain erityistä ja poikkeavatko pohjatyöt muusta rakentamisesta? 

Annetaan Antti Niinikosken vastata kysymykseen: ”Periaate on sama kaikissa talotyypeissä, eli perustukset tehdään alle ja talo rakennetaan niiden päälle. Samanlaiset perustusratkaisut, jotka sopivat puuelementtitalon alle, sopivat myös hirsitaloon eikä hirsitalo aiheuta yleensä mitään erityistä tai ylimääräistä Perustavan perustoimitukseen. Meillä tehdään joka viikko hirsitalojen perustuksia ja se on meille hyvin tuttua. Hirsitalon perustusten suunnittelussa täytyy huomioida erityisesti nykyaikaisten hirsitalojen suuret ikkuna-aukot ja se, että ikkunapinnat lähtevät lattiasta saakka, joka vaatii huolellisuutta liittymien suunnittelussa, jotta kylmäsiltojen syntyminen vältetään.”

Hirsitalon asentaminen sen sijaan poikkeaa esimerkiksi elementtien asentamisesta: ”Hirsitalon asentamisessa on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta. Hirsikuorma tuodaan tontille, jossa hirret asennetaan koneellisesti merkityssä järjestyksessä nosturilla paikoilleen. Hirsien asentamista ei voi tehdä huonoissa sääoloissa ja muutenkin asentaminen vaatii suurta tarkkuutta, jotta hirret säilyvät vauriotta. Koska hirret ovat sellaisenaan usein valmista pintaa niin sisälle kuin ulos, on pystyttämisessä varottava kolhujen tai muiden vaurioiden syntymistä. Hirsitalon pystyttäminen on erittäin nopeaa. Yksikerroksinen talo voi syntyä yhdessä päivässä säältä suojaan valmiiksi työstetyistä materiaaleista.”


”Periaate on hirsitalon perustuksissa on sama kuin kaikissa talotyypeissä, eli perustukset tehdään alle ja talo rakennetaan niiden päälle. Samanlaiset perustusratkaisut, jotka sopivat puuelementtitalon alle, sopivat myös hirsitaloon eikä hirsitalo aiheuta yleensä mitään erityistä tai ylimääräistä Perustavan perustoimitukseen. Meillä tehdään joka viikko hirsitalojen perustuksia ja se on meille hyvin tuttua."

Antti Niinikoski, Perustavan tekninen johtaja


hirsitalon perustukset

Hirsitalon hinta

Hirsitaloa pidetään yleisesti kalliina vaihtoehtona, mutta onko se sitä. Hirsitalon hinta on yleensä noin 15–20 % kalliimpi kuin elementtitalopaketin hinta, mutta kuitenkin pienempi kuin paikoillaan rakennetun kivitalon hinta. Hirsitalon hintaan vaikuttaa luonnollisesti se, rakennetaanko talo itse kokonaan tai osittain vai rakennutetaanko talo täysin valmiiksi. Hirsitalojen materiaalit voivat olla hiukan muita vaihtoehtoja kalliimpia, mutta kannattaa huomioida, että hirsitalon osalta materiaalit sisältävät paljon valmista pintaa niin sisälle kuin ulos. Myös hirsitaloa rakentaessa on hyvä muistaa, että budjettiin täytyy jättää liikkumavaraa riittävästi, noin 10–15 prosenttia. Karkeasti arvioiden muuttovalmiin hirsitalon rakentamisen hinta perustuksineen ja maatöineen on usein noin 2500–3000 € / m2.

Voit lukea talopaketin todellisesta hinnasta tarkemmin Rakentajan vinkit -blogistamme.

hirsitalon rakentaminen hirsitalon perustukset

Hirsitaloa pidetään yleisest kalliina vaihtoehtona, mutta sen hinta on yleensä vain noin 15–20 % kalliimpi kuin elementtitalopaketin hinta ja pienempi kuin paikoillaan rakennetun kivitalon hinta.

Näin pääset alkuun hirsitalon rakentamisessa:

 • Kartoita haaveesi. Millaisesta talosta haaveilet? Sopiiko hirsitalo perheellesi? Listaa toiveesi ja jaa ne niihin asioihin, joista et halua tinkiä ja niihin, joista olet valmis neuvottelemaan.
 • Valitse rakentamistapa: itse tehden, osittain itse tehden vai muuttovalmis hirsitalo? Vaikka rakennuttaisit talon muuttovalmiiksi, joudut kuitenkin osallistumaan rakennushankkeeseen organisoijana ja sinulla on viime kädessä päävastuu projektin sujuvuudesta.
 • Määrittele realistinen budjetti ja huomioi liukumavara noin 10–15 %. Neuvottele pankin kanssa rahoituksesta.
 • Vertaile tontteja ja teetä maaperätutkimus, joka määrittelee mm. perustamistavan ja sen, millaisen talon tontille voi rakentaa.
 • Ota yhteyttä hirsitalotoimittajiin ja tutustu talopakettien toimitussisältöihin ja -aikatauluihin.
 • Valitse projektillesi pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Suosi hyvämaineisia ammattilaisia, joilla on paljon kokemusta juuri hirsitalojen rakentamisesta alueella.
 • Suunnittele projektillesi aikataulu, joka on mahdollista toteuttaa. Tähän saat apua rakennushankkeen pääsuunnittelijalta ja vastaavalta työnjohtajalta.

Haaveiletko oman talon rakentamisesta? 

Lataa alla olevasta linkistä ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas. Sen avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Etelä-Suomessa – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennus Etelä-Suomessa
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Perustava mukana Pytinkimessuilla 5.-6.4.2024
12.3.2024 klo 11.00
Seinäjoki Areenalla järjestettävät Pytinkimessut ovat rakentamisen, remontoinnin ja asumisen tapahtuma.
Lue lisää
#
Kustannustehokkaat perustukset tontille kuin tontille
4.10.2023 klo 12.00
Perustavan vakioidut perustusratkaisut suunnitellaan maaperän mukaisesti. Toimitus kattaa aina suunnittelun, asennuksen ja työnjohdon.
Lue lisää
#
Perustava mukana Vantaan OMAKOTI-messuilla 27.‒29.10.2023
18.9.2023 klo 9.00
Rakentaja.fi:n järjestämät OMAKOTI-messut pidetään jo 27. kerran Vantaan Myyrmäessä. Perustavan osasto löytyy pääkäytävältä numerolla G31!
Lue lisää
#
Varaa aika Perustavan alkukartoitukseen!
2.8.2023 klo 12.00
Rakentajilla tai rakennushankkeeseen ryhtyvillä on nyt mahdollisuus saada Perustavan alkukartoituksen kautta apua omaan hankkeeseen.
Lue lisää
#
Perustavan kellariperustukset toteutetaan betonielementeillä – asennus kestää viikon verran
28.4.2023 klo 15.00
Perustavan omalla tehtaalla valmistettu kellariperustus on toimiva toteutus niille tonteille, missä esimerkiksi tontin pinnan muodot tai tontin ahtaus puoltavat…
Lue lisää