UUTINEN

Rakennusalalla vallitsee työntekijän markkinat - miksi valita työpaikaksi Perustava?

Perustavan työntekijöille tehdyssä kyselyssä palkka ja henkilöstöedut, hyvä työilmapiiri sekä työn joustavuus koettiin sitoutumisen tärkeimmiksi tekijöiksi. Vuoden 2021 aikana toteutuneet uudet rekrytoinnit sekä tehdyt yrityskaupat ovat kasvattaneet työntekijäämärän jo yli neljäänsataan.


Alkuvuoden 2021 aikana mukaan Perustavan henkilöstöön ovat liittyneet yrityskauppojen myötä Norelcomin ja Marilan työntekijät sekä kesään mennessä niiden lisäksi Perustavalle palkatut yli sata työntekijää. Tätä myöten Perustavalla työskentelee yhteensä yli 400 työntekijää erilaisten pohja-ja perustustöiden parissa ml. Lammilla sijaitsevan betonielementtitehtaan työntekijät sekä Etelä-Suomen isommilla työmailla työskentelevät betonielementtiasentajat. Kyseessä onkin varsin mahtava joukko betonirakentamisen osaajia.


"Vanhojen työntekijöiden pysyvyys on säilynyt hyvänä ja uusia työntekijöitä on päästy palkkaamaan olemassa olevan henkilöstön rinnalle. Yrityskaupat ovat tuoneet luonnollisesti uutta väkeä meille, mutta suurin yksittäinen tekijä on ollut omakotirakentamisen suosio ja siitä syntynyt työmäärän kasvu."


Miksi valita juuri Perustava?

Henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä on ollut mukana lähes jokaisessa tämän ja viime vuoden aikana tehdyssä rekrytoinnissa ja palkkauksessa. Pitkään jatkuneen rekrytoinnin keskellä Veikoltakin on ujosti saatettu kysyä, miksi Perustavalle jatkuvasti etsitään uusia työntekijöitä. Rakennusalan sisällä asia on paremmin sisäistetty, sillä työtä riittää tällä hetkellä kaikilla rakennusalan toimijoilla, mutta alan ulkopuolelle Perustavan toteuttama jatkuva rekrytointi ei ensisilmäyksellä avaudu. Varsinkaan vielä koronan ja rajoitusten vallitessa.


"Rakennusalan vilkkauden lisäksi meilläkin on omat kasvutavoitteemme ja tehdyt asiakaslupaukset. Olemme laajentaneet palveluita uusille paikkakunnille ja sitä kautta autamme yhä useampia rakentajia heidän perustusasioissa. Samoin maarakennus osana perustusurakointia työllistää paljon ihmisiä, kuten myös betonielementtitehdas Lammilla."


Kolme kertaa vuodessa tehdyissä henkilöstön fiiliskyselyissä sekä keväällä 2021 Perustavalle suunnatussa opinnäytetyössä, työntekijät ovat usein nostaneet esiin samoja ja tuttuja teemoja oman sitoutumisen kannalta tärkeiksi. Perustavan työntekijöiden mielestä tärkeitä tekijöitä ovat hyvä työilmapiiri, palkka ja henkilöstöedut sekä työn joustavuus. Ainaisen uuden keksimisen sijaan, Perustavalla halutaan kuunnella jatkossakin omia työntekijöitä ja vahvistaa aiemmin hyviksi todettuja toimintatapoja. Betonirakentamisen töihin ei opita pelkästään yhdessä kesässä, joten kokeneesta ja osaavasta henkilöstöstä halutaan pitää kynsin hampain kiinni. 

Veikko Nissilä on työnsä kautta huomannut, että henkilöstöjohtamisessa piisaa myös kehitettävää. Vaikka suurin osa Perustavan työntekijöistä kokee itsensä sitoutuneeksi, vanhoihin tuloksiin ei saa jäädä tuudittautumaan. Uusien työntekijöiden aloittaessa perehdytys nousee heti tärkeysjärjestyksessä kärkeen, samoin johtaminen ja vuorovaikutus. Työkuorman kasvaessa viestinnän ja palautteenannon täytyy pysyä kasvun perässä ja nämä kaksi seikkaa muodostavat jokaisen työntekijän oman johtamiskokemuksen.


"Nyt kun työskentelemme ympäri Suomea ja jokainen omalla työmaalla, viestinnän merkitys vain korostuu. Tämä aika vaatii tehtävästä riippumatta digitaalisia taitoja ja moni asia ei mene valitettavasti perille ilman tätä osaamista. Syy ei ole työntekijän vaan meidän pitää pystyä kouluttamaan kaikille riittävä osaaminen niin digitaalisiin kuin muihinkin työssä vaadittaviin taitoihin."


Työntekijä valitsee työpaikan

Rakennusalalla ja Perustavalla on ymmärretty uusien ja vanhojen työntekijöiden arvo ja samalla rekrytoinnin haasteellisuus työnantajan näkövinkkelistä. "Entisessä maailmassa" työnantajat pääsivät valitsemaan useiden hakijoiden joukosta itselleen sopivat työntekijät, mutta nykyinen kehitys on kääntänyt asian päälaelleen. Kehityksen hyvänä puolena onkin ollut se, että työnantajat panostavat yhä vain paremmin työntekijöiden viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen.

Perustavalla työnhakuprosessi etenee niin, että työnhakija jättää ensin työhakemuksen, jonka jälkeen hakija kutsutaan työhaastatteluun haettuun tehtävään tai yksikköön. Työhakemus saatetaan kokea jäykäksi tavaksi työllistyä, mutta tällä hetkellä Perustavan kotisivujen kautta täytetty työhakemus palvelee parhaiten sekä työnhakijaa että työnantajaa. Saatu tieto pysyy luotettavalla tavalla tallessa asianosaisten hallittavissa ja työnhakijaviestintä hoituu järjestelmällisesti.

Koronarajoitusten puitteissa tehdyt työhaastattelut ovat olleet aina sekä Perustavan että työnhakijan kannalta isossa roolissa. Niissä nousee esiin paljon sellaisia asioita, osaamisia tai taitoja, mitä ei pelkässä työhakemuksessa tai puhelinsoitossa muuten esiin nousisi. Samoin yksiköissä pidettävät työhaastattelut tuovat työntekijää askeleen lähemmäksi tulevaa arkea ja kohti työmaata.


"Palkkauksen jälkeen uusi työntekijä aloittaa perehdytyksellä. Perehdytystä tehdään sekä digitaalisessa että fyysisessä muodossa. Samoin meillä järjestetään Talo tutuksi-päivä, jossa käydään laajemmin läpi Perustavan yrityskulttuuria, historiaa sekä muita työntekijän kannalta tärkeitä asioita."


 

Moni Perustavalle päätynyt työntekijä on tullut omien verkostojen kautta Perustavalle töihin. Kaveri tai sukulainen on saattanut työskennellä Perustavalla ja sitä kautta vihje avoimesta työpaikasta on saatu. Samoin sosiaalinen media ja puskaradio ovat hyväksi todettuja kanavia. Henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä on huomannut sitoutuneiden työntekijöiden vinkanneen tai kehuneen Perustavaa työnantajana muita rohkeammin eikä asiaan ole vaikuttanut onko Perustavalla käytössä "vinkkipalkkio" vai ei.


"Raskaan työn rinnalle haluamme huolehtia myös muusta viihtymisestä ja jaksamisesta. Nyt elokuun lopussa lähdemme koko porukalla Särkänniemeen ja mukaan on kutsuttu myös kaikkien työntekijöiden perheet. Perustavalaiset saavat omaan ePassiin 300 euroa vuodessa hyvinvointirahaa, jonka jokainen voi käyttää haluamallaan tavalla. Samoin tupakoimattomuudesta maksamme palkan päälle tupakoimattomuuslisän."


Jatkuvaa oppimista, kehittymistä ja rekrytoimista

Vuodesta 2007 alkaen Perustavan toimintaa ovat ohjanneet arvot ahkeruus, ihmisläheisyys ja tinkimätön laatu. Monet perustavalaisista ovat kasvaneet yrityksen mukana uusiin tehtäviin ja työnkiertoa on pidetty lähes poikkeuksetta hyvänä asiana. Luonnollisena kiertona voidaan pitää esimerkiksi asentajan "hyppäämistä" työnjohtajan saappaisiin, tai myynnin ja suunnittelun rajapintoja. Yksikönpäällikön tehtävä on itsenäistä ja vastuullista johtamistyötä parhaimmillaan ja sen lisäksi Perustava-konsernin tukipalvelut vaativat kokoajan uutta osaamista.

Aktiivisen rekrytoinnin jatkona on käynnistetty Perustavan, Hyria Business Institute Oy:n, Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa yhdessä betonirakentamisen moniosaajan RekryKoulutus. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille uusia urapolkuja betonirakentamisen parissa. Varsinainen koulutus alkaa syksyllä ja haku on parhaillaan käynnissä. Uuden koulutuskokeilun tuloksia odotellaan Perustavalla suurella innolla.


"Harva on johtaja syntyessään, mutta Perustavalla esimiesvastuuta varmasti annetaan mikäli työntekijä itse niin haluaa tai hänessä tunnistetaan vahvuuksia esimiestyöhön. Uudet työnkuvat tuovat myös vaihtelua työelämään ja se on yksi selkeä keino lisätä meidän työntekijöiden sitoutuneisuutta. Jos taas ihminen haluaa tehdä sokkelia vaikka loppuelämänsä niin sekin hänelle suotakoon."


 

Loppuvuoden suunnitelmista henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä lupaa ainakin sen, että tarve työvoimalle jatkuu ja Perustava pystyy tarjoamaan työtä pelkäämättömille työtehtäviä monella eri paikkakunnalla myös jatkossakin. Iloa rekrytoinnin arkeen tuo paikallinen työllistäminen ja hyvä ja turvallinen työpaikka, ja siten Perustavan avulla yksittäinen ihminen saa työpaikan ja yhä useampi voi löytää töitä omalta paikkakunnalta. Koronaviruksen ja muiden epävarmuustekijöiden keskellä Perustavan nykyiset työntekijät arvostavat yrityksen vakavaraisuutta ja palkanmaksukykyä ja siksi Perustavalla halutaan tuoda aina vain uudestaan esiin hyviä tulevaisuuden näkymiä sekä eteenpäin katsovaa meininkiä.


"Positiivinen ilmapiiri ja toisiaan kannustava kulttuuri ovat Perustavan arvojen mukaista ihmisläheisyyttä parhaimmillaan!"


 

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

  • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

  • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

  • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

  • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

  • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Uusimmat uutiset

07.5.2024
Vuonna 2022 asetimme Perustavalla yhdeksi tavoitteeksi asiakastyytyväisyyden jatkuvan parantamisen.…
13.3.2024
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele…
20.10.2023
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
04.9.2023
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto…
28.8.2023
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on…
26.6.2023
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023…