sokkeli perustusten laatu

PERUSTAVA  |  AMMATTILAISEN PALSTA

Väestönsuojan rakentaminen betonielementeistä


Tässä videoblogissa perehdytään väestönsuojan rakentamiseen betonielementeistä sekä käydään tutustumassa Arena Center Kaarelan rakenteilla olevaan liikuntahallin väestönsuojaan. Asiantuntijana on Perustavan tekninen johtaja Antti Niinikoski. 

"Väestönsuojat ovat nimensä mukaisesti väestön suojatiloja. Niille voi olla tarvetta, jos tulee joku aseellinen selkkaus tai jopa sotatilanne. Tai sitten jos tulee joku kaasu- tai myrkkyvuoto ja tarvitaan suojatilaa", Antti Niinikoski toteaa. Rauhan aikana väestönsuojat ovat yleensä harrastustiloina, varastoina tai muussa käytössä.

Väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta on säädetty Suomen laissa.

"Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä." (Pelastuslaki (379/2011), 11 luku, Väestönsuojat, 71 §)
 

Väestönsuoja betonielementeistä – kustannustehokas ratkaisu

Menneinä vuosikymmeninä väestönsuojat tehtiin paikallavaluina kuten kaikki betonirakentaminen. Nykyisen betonielementtiteollisuuden kehityttyä niitä on ryhdytty tekemään entistä enemmän betonielementeistä. Se on nopea ja kustannustehokas tapa väestönsuojan rakentamiseen.

Perustavan ostettua Lammin asennustaidon vuonna 2018 Perustavalla on ryhdytty valmistamaan elementtirakenteisia väestönsuojia enenevissä määrin.

Elementtirakentamisen hyödyt väestönsuojan rakentamisessa

 • Työmaan asennusaika on lyhyt. Elementtiasennukset kestävät vain muutamia päiviä. Paikallavalut puolestaan viikkoja – lyhimmilläänkin vähintään pari viikkoa.
 • Työmaalla jätettä syntyy vähemmän kun rakennetaan elementeistä.
 • Elementtirakenteisen väestönsuojan saa nopeasti varastokäyttöön työmaalla.
 • Kun väestönsuojan rakentamisessa käytetään betonielementtejä, tekeminen onnistuu ympäri vuoden. Etenkin kovilla pakkasilla tai lumisateessa paikallavalut ovat haastavia toteuttaa.


Alla olevassa videossa perehdytään väestönsuojien elementtirakentamiseen ja tutustaan Arena Center Kaarelan rakenteilla olevaan väestönsuojaan. Perustava urakoi kohteen vuosien 2020–2021 vaihteessa.

VIDEO: Väestönsuojan rakentaminen betonielementeistä ja kierros Arena Center Kaarelan liikuntahallin väestönsuojan työmaalla.

INFO | Arena Center Kaarela

Arena Center Kaarelan palloiluhallin rakennushankkeessa Perustavan urakkaan kuuluivat:

 • betonielementit
 • pilarianturat
 • sokkelit
 • väestönsuoja suunnitelmineen ja valuosineen
 • väliseinäelementit ja lepotasolaatat.
 • lisäksi urakkaan kuului hallin seinäelementtien asennus.

Arena Center Kaarelan liikuntahallin rakennusurakoitsijana toimii Lehto Tilat Oy.

Perustavan elementtiväestönsuojan seinä muodostaa sokkelirakenteen samalla.

Väestönsuojan suojausvaatimukset

Väestönsuojalla on laissa määritettyjä rakenteellisia vaatimuksia. Sen pitää olla olla muun muassa riittävän tiivis ja vahva. Lisäksi väestönsuojassa pitää olla riittävä kriisiajan varustus.

"Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen varustetason tulee olla tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä suojan koosta, rakenteesta ja sijainnista. Väestönsuojan teknisistä yksityiskohdista annetaan tarkempia säännöksiä sisäasiainministeriön asetuksella." (Pelastuslaki (379/2011), 11 luku, Väestönsuojat, 74 §)

Suojaa tulee normaalioloissa käyttää siten, että sen rakenteet eivät vahingoitu ja suoja säilyy toimintakuntoisena. Sen ylläpidosta vastaa omistaja. Lain mukaan väestönsuoja täytyy pitää siinä kunnossa, että se voidaan ottaa käyttöön 72 h sisällä viranomaisten käskystä.
 

Elementtirakenteinen väestönsuoja on laadukas

Paikallavalettua väestönsuojaa pidetään joskus laadukkaampana kuin elementtirakenteista. Jossain tapauksissa rakennusvaatimuksissa voi olla kirjattu, että suoja pitää tehdä paikallavaluna – esimerkiksi korkeissa kerrostaloissa. Useimmiten elementtirakenteinen suoja on täysin riittävä ja laadukas.

Elementtirakenteisesta väestönsuojasta saadaan vahva ja tiivis, kun

 • elementtien välisissä saumoissa on riittävän tiheät raudoitukset, ettei saumat kutistu
 • käytetään kutistumatonta rakennebetonia saumavaluissa
 • katto tehdään massiivilaatoista.

Perustavan tekemässä elementtiväestönsuojassa seinä muodostaa sokkelirakenteen samalla.

"Seinä lähtee suoraan anturan päältä. Erillistä sokkelia ei valeta ollenkaan. Seinäelementtien asennuksen jälkeen tehdään sisätäytöt ennen laattaelementtien asennusta." 

Silloin kun väestönsuojaan ei tarvitse tehdä erillistä sokkelirakennetta, säästyy aikaa ja kustannuksia. Työmaalla tehtävä erillinen sokkelivalu anturan päälle on ylimäärinen työvaihe ja maksaa helposti tuhansia euroja.
 

Elementtirakenteisen väestönsuojan katto tehdään teräsbetonisista massiivilaatoista, jotka painavat 12 000–15 000 kg.

Väestönsuojan rakentaminen

Jos rakennushankkeessasi täyttyy väestönsuojan rakentamisvelvoite, huomio seuraavat seikat:

 • Varmista suoja-alan tarve ennen rakennushankkeen aloittamista.  Lue lainsäädännöstä enemmän täältä. Suunnitelmien muuttaminen kesken hankkeen lisää turhaa ja aikaa vievää säätöä.
 • Mieti kuinka pitkä työmaa-aika sinulla on käytettävissä hankkeeseen. Jos käytettävissä oleva aika on lyhyt, elementtirakenteisella väestönsuojalla saat lisäaikaa muihin rakennusvaiheisiin.
 • Jos päädyt rakennuttamaan väestönsuojan betonielementeistä, rakenteet pitää suunnitella oikein jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.
 • Väestönsuojasuunnittelussa kannattaa tehdä saumatonta yhteistyötä perustussuunnittelun, LVIS-suunnittelun sekä muun suunnittelun kanssa. Näin hankkeen suunnittelu sujuu jouhevasti ja vältytään ikäviltä jälkikorjauksilta.
 • Muista huomioida väestönsuojan kalusteet ja kriisiajan varusteet väestönsuojan hankintavaiheessa.
   

Perustussuunnittelu, väestönsuojasuunnittelu sekä tarvittaessa kriisiajan varusteet kuuluvat Perustavan toimitukseen, jos päädyt sopimukseen meidän kanssa. 
 

Täältä voit lukea lisää väestönsuojista >>
 

Teräsbetonirakenne on vahva – vai onko?

Joulukuussa 2020 Pommijätkät kävivät Perustava Elementin tehtaalla testaamassa teräsbetonin vahvuutta pommeilla. Henri Kiviniemi tuumasi suunnittelupalaverissa, että "me juostaan porukalla seinän läpi porukalla, sen jälkeen kun siihen on tehty suuntapanoksella reikä."

Alla olevalla videolta voit katsoa, miten haasteen kanssa kävi.

Perustava järjesti Pommijätkille haasteen: Räjäyttäkää paksuun teräsbetoniseinään reikä.


Teksti  Antti Korpi  |  Markkinointiasiantuntija  |  antti.korpi@perustava.fi  |  p. 050 345 4189


 

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Etelä-Suomessa – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennus Etelä-Suomessa
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Perustava hankkeen halutuimpana kumppanina
15.12.2022 klo 12.00
Onnistunut rakennushanke on yhdessä tekemistä ja luottamukseen perustuvaa kumppanuutta. Valtakunnallisesti asiakkaita palveleva Perustava tarjoaa…
Lue lisää
#
"FinnBuildit olivat meille tosi hyvät!"
7.10.2022 klo 12.00
FinnBuild-messut kokosivat yhteen rakennus- ja talotekniikan uusimmat tuotteet, palvelut ja ihmiset. Perustava kiittää kaikkia osastolla käynneitä!
Lue lisää
#
Perustavan vuosi 2021
21.12.2021 klo 21.00
Kiitos yhteistyökumppaneillemme, jotka elitte kanssamme todeksi visiotamme olla halutuin kumppani.
Lue lisää
#
Perustavan väestönsuoja (VSS) suunniteltuna, valmistettuna ja paikalleen asennettuna
30.7.2021 klo 12.00
Väestönsuojien elementtirakentamisen hyödyiksi tiedetään mm. työmaan asennusajan nopeus sekä väestönsuojien asentaminen vuodenajasta ja säästä riippumatta.
Lue lisää
#
Väestönsuojan rakentaminen betonielementeistä
30.6.2021 klo 10.02
Tässä videoblogissa perehdytään väestönsuojan rakentamiseen betonielementeistä sekä käydään tutustumassa rakenteilla olevaan liikuntahallin väestönsuojaan.
Lue lisää

Blogin uusimmat

15.12.2022
Onnistunut rakennushanke on yhdessä tekemistä ja luottamukseen perustuvaa kumppanuutta.…
07.10.2022
FinnBuild-messut kokosivat yhteen rakennus- ja talotekniikan uusimmat tuotteet, palvelut ja ihmiset.…
03.5.2022
Pekka Linnanmäki on nimetty toimitilaliiketoiminnan projektipäälliköksi 2.5.2022 alkaen. Pekan…
21.12.2021
Kiitos yhteistyökumppaneillemme, jotka elitte kanssamme todeksi visiotamme olla halutuin kumppani.
30.7.2021
Väestönsuojien elementtirakentamisen hyödyiksi tiedetään mm. työmaan asennusajan nopeus sekä…
30.6.2021
Tässä videoblogissa perehdytään väestönsuojan rakentamiseen betonielementeistä sekä käydään…