YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

hirsitalon rakentaminen hirsitalon perustukset

PERUSTAVA  |  AMMATTILAISTEN PALSTA

Oman talon rakentaminen vuonna 2023 – mistä aloittaa, mitä tehdä ja missä vaiheessa?

Perustava kutsui pääkaupunkiseudun rakentajat yhteiseen rakentajailtaan Vantaan toimipisteeseen tiistaina 25.4.2023. Iltapäivän aikana yleisö kuuli erilaisia puheenvuoroja talomyyjiltä, vastaavilta mestareilta sekä pohja-ja perustustöiden ammattilaisilta. Mistä aloittaa oma rakennusprojekti, mitä tehdä ja missä vaiheessa? Näihin kaikkiin kysymyksiin haettiin vastausta lukuisissa puheenvuoroissa.

Serzei Zaychenko, Perustava

Tilaisuuden järjestäjän puolelta Sergei Zaychenko toivotti yleisön tervetulleeksi.  Sergein mukaan rakentajaillan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada rakentajat samaan tilaan keskustelemaan rakentamisen hinnoista, materiaaleista ja eri vaihtoehdoista. Sergei esitteli alkuun Perustavan ison kuvan kautta Perustavan toimintaa ja kuvasi tarkoin niitä tuotteita ja palveluita, missä Perustava pystyi rakentajia eniten auttamaan.

Jerry Patomeri, Kannustalo

Kannustalon myyjä Jerry Patomeri avasi talomyyjien puheenvuorot. Jerry kertoi toimineensa kolme vuotta Kannustalon myynnissä ja siirtyi työhön aikanaan pankkimaailmasta.

Kannustalo on laadukas ja haluttu kumppani pientalorakentajien keskuudessa. Yksi kantava teema on ollut tulevan kodin muuntelu, jonka Kannustalo on asiakkailleen mahdollistanut. Asiakkaat voivat vapaasti räätälöidä talon sopivan kokoiseksi ja omien toiveiden mukaiseksi. Yhdessä talomyyjän kanssa tarkistetaan talon sisäkorkeuksista ja julkisivutyyleistä lähtien, että tuleva kokonaisratkaisu on asiakkaiden toiveiden mukainen.

Kannustalo suunnittelee talon sisustuksen yhdessä asiakkaan ja sisustussuunnittelijan kanssa. Materiaalit voi valita suoraan Kannustalon kattavasta valikoimasta tai sitten hyödyntää sisustussuunnittelijan omaa ammattitaitoa. Kannustalon hengittävä seinärakenne mahdollistaa myös muovittoman ratkaisun nykyaikaisen rakentajan tarpeisiin.

Kannustalon kotisivuilla on nähtävillä aina hinnat. Hinnat päivittyvät reaaliaikaisesti ja ottavat huomioon toimituslaajuuden. Kotisivuilla on myös nähtävillä rehtejä ja rehellisiä asiakastarinoita. Niiden kautta halutaan tuoda esiin hyvät muistot Kannustalon rakentamisen ajoilta. Nettisivuilta löytyy myös minielokuva, jonka Jerry suositteli kaikkien katsomaan.

Juhani Laurila, Designtalo

Designtalojen Juhani Laurila toimii talomyyjänä Itä-Uudellamaalla. Hän myy asiakkaille Designtalojen muuttovalmiita talopaketteja. Juhani osti aikoinaan itselleen Designtalon muuttovalmiin talon ja sen kautta hänen on ollut helppoa myydä niitä omille asiakkaille. Juhani tuntee tarkoin Designtalon toimitusprosessin.

Juhanin mukaan rakentaminen alkaa kaavamääräyksistä sekä tulevan rakennuspaikan tarkastelusta. Jokainen koti on asiakkaan näköinen ja Designtalon ammattilaiset suunnittelevat talon suoraan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin peilaten. Juhanin mukaan Designtalo ei toteuta kahta samanlaista kotia vaan uniikkius säilyy jokaisella asiakkaalla.

Mika Kemppainen, Perustava

Perustavan projektipäällikkö Mika Kemppainen avasi rakentajille hyvin kiinnostavaa asiaa eli maatöiden ja perustusten kokonaisuutta. Mika toimii Perustavalla pohja-ja perustustöiden projektipäällikkönä ja hänellä on kymmenen vuoden kokemus Perustavan väreistä.

Tämän päivän rakentajat kaipaavat yhä valmiimpia kokonaisuuksia. Suurin kömmähdys tapahtuu rakennushankkeen aikatauluissa, joka näkyy jo maarakennus-ja perustusvaiheessa. Näiden vuoksi Perustava tuotteisti oman kokonaispalvelun Perustava Nollakoron pientalorakentajien tarpeisiin.

Perustava Nollakorko asiakas voi luottaa aina siihen, että sovittu talotoimitusviikko pitää ja talo on valmis tulemaan tontille oikeaan aikaan. Yhden projektipäällikön hoitamana jokainen asia tulee hoidetuksi eikä asiakkaan tarvitse olla muihin tahoihin yhteydessä turhaan.

Perustavan projektipäällikkö käy suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa läpi esimerkiksi tontin korkotiedot. Kustannussäästöjä syntyy silloin kun tulevat perustukset ja tontin maatyöt sovitetaan yhteen ja kaikkia suunnitelmia tarkastellaan kriittisesti.

Mikan mukaan asiakkaiden täytyy aina ymmärtää maatöiden kaikki eri työvaiheet ja tarjousten sisällöt. Perustava Nollakorko kattaa kaiken tontin ja talon väliin tulevan, kun taas toiset toimijat eivät tarjoa yhtä laajaa kokonaisuutta. 

Mikko Lehikoinen & Tomi Vilpas, Mesut.fi

Pääsuunnittelua ja vastaavan mestarin vastuullisia työtehtäviä tekevä Mesut.fi toimii pääkaupunkiseudulla Sipoosta Kirkkonummelle. Neljä vuotta pientaloalalla toiminut yritys työllistää kolme työntekijää. Jokaisella työntekijällä on rakennusmestarin tutkinto ja pätevyys.

Rakentajat jaetaan karkeasti kahteen eri ryhmään; talopaketit ja arkkitehdin suunnittelemat kodit. Nykyään rakentajat ymmärtävät ottaa pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan, sillä suurin apu tulee jo heti tontin hankinta vaiheessa. Rakennushankkeet tarvitsevat molemmat tahot myös lain mukaan.

Pääsuunnittelija antaa oman näkemyksen tontin ja rakennuksen yhteensovittamisessa. Maaperä määrittää tulevan rakentamisen hintaa ja se pitää osata huomioida jo budjettivaiheessa. Maaperätutkimus varmistaa sen mitä tontti rakentamiselta vaatii ja sen vuoksi se kannattaakin ensimmäisenä tehdä.

Talopakettikohteessa talon suunnitelmat tulevat talotoimittajalta, kuten toteutuskin. Rakentajan näkökulmasta se on helpompi vaihtoehto kuin arkkitehti-vetoinen ratkaisu. Mesut.fi näkemyksen mukaan jälkimmäinen vaihtoehto haastaa enemmän projektinjohdolta.

Rakennuslupavaiheessa on syytä huomioida aikatauluttaminen. Lupakäsittelyaika on monesta asiasta kiinni ja silloin lupaprosessi voi ottaa paljon enemmän aikaa kuin siihen osattu budjetoida. Pääsuunnittelija auttaa kuitenkin rakentajaa aineiston keräämisessä ja huolehtii, että jokainen vaadittava dokumentti on mukana rakennuslupaa hakiessa.

  1. Rakennuslupa perustetaan
  2. Aineisto kerääminen
  3. Esittely
  4. Täydennykset
  5. Luvan jättö
  6. Lausunnot
  7. Rakennuslupa

Tärkeimpänä kohtina rakennushankkeeseen lähdettäessä Mesut.fi toitottivat muutamaa kysymystä. Onko rakentamisen budjetti realistinen? Onko hankkeessa tarvetta projektijohdolle? Ovatko urakoitsijat luotettavia kumppaneita? Millaisia urakkakokonaisuuksia on sovittu? Pitääkö aikataulu, onko se realistinen?

Miikka Lempinen, Kastelli

Kastelli-kauppias Miikka Lempinen pitää toimistoa Vantaalla ja Espoossa. Kastellin talotoimitus lähtee liikenteeseen asiakkaan omista kuvista tai sitten Kastellin luomista talomalleista. Etenkin Uudellamaalla asiakkaiden omat pohjaratkaisut olivat suosittuja toteutuksia ja Miikka piirsi pohjakuvia yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kastellin paras palkinto oli tyytyväisissä asiakkaissa. Asiakkaat luottivat Kastellin yleiseen laatutasoon ja hyviin tilaratkaisuihin. Kastelli pystyy tarjoamaan erilaisia ratkaisuja aina säältä suojaan-mallista muutto valmiseen. Kaikissa toimituksissa Kastelli on alan markkinajohtaja 28:tta vuotta putkeen.

Jari Halmesuo, Jukkatalo

Jari Halmesuo on toiminut yli 30 vuotta pientalorakentamisen puolella. Talomyynnin ammattitaito on opittu kantapään kautta. Jari oma pitkä työkokemus yhdistettynä Jukkatalon pitkään kokemukseen tuo rakentavalle asiakkaalle varmuutta.

Jukkatalon talotoimitukset ovat suuntautuneet myös muutto valmiiden suuntaan. Joissakin tapauksissa myös sisusta itse-ratkaisuja menee asiakkaille, mutta silloin rakentajan pitää itse varautua moniin tavaratoimituksiin ja töihin.

Yhtenä uutuutena Jukkatalo on tuonut markkinoille kivivilla eristeen. Se ei kerää kosteutta ja siinä on hyvät palo-ominaisuudet. Jukkatalo toteuttaa kotiunelmia sekä asiakkaiden omista suunnitelmista että valmiista talomalleista.

Petra Romakkaniemi, Kontio

Muutto valmiiden hirsitalojen talomyyjä Petra Romakkaniemi palvelee asiakkaitaan Uudellamaalla. Hän on toisen polven kontiolainen, sillä hänen isänsä oli aikoinaan Kontio-myyjä.

Kontion visiona on rakentaa tulevaisuuden kaupunkeja puusta. Pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Pudasjärvellä ja Kontion käyttämä hirsi löytyy Koillismaan mäntymetsistä.

Kontio toimittaa tehtaalta 2000 hirsirakennuksen hirret vuosittain. Uutena juttuna hirsikerrostalot ovat nostaneet päätään. Heiltä löytyy alan ainoana tuotantokejtu tukista hirreksi saakka.

Hirsi ei ole pelkästään kaunis materiaali vaan se on myös tosi terveellinen. Hirsi takaa esimerkiksi optimaallisen sisäilmankosteuden. Muutto valmiissa ratkaisuissa Kontio käyttää painumatonta hirttä, joka ei painu ajan saatossa ollenkaan.

OmaKontio-sovellus auttaa asiakasta siinä, että pysytään kärryillä mitä tapahtuu. Dokumentit ja yhteystiedot löytyvät helposti oman hankkeen osalta koko matkan ajan. 

Marko Turunen, Finnlog

Puutalojen ja hirsitalojen jatkoksi Marko Turunen Finnlogilta kertoi CLT-rakentamisesta. Finnlog keskittyy massiivipuurakentamiseen ja tekee pääasiassa arkkitehtikuvien mukaan taloja. Suomen lisäksi yritys toimii Virossa ja Saksassa.

CLT-rakentaminen tarkoittaa ristiinliimattua massiivipuuta. Pääasiassa CLT-elementit valmistetaan 13 x 3,5 metrisinä levyinä, jotka ovat valmistettu tehtaalla. Seinä on 200 mm paksuinen ja ilman eristeitä ja se toimii rakennuksen ulkoseinänä.

CLT:n jäykkä rakenne mahdollistaa "arkkitehtuullisen hulluttelun". Hyvin tehty CLT-talo vaatii yleensä myös julkisivuverhoilun, kuten vaikkapa lehtikuusesta. Finnlogin toimitus pitää sisällään aina rakennesuunnittelun. Vuosittain yritys tekee noin 80 omakotitaloa Suomessa, Saksassa ja Virossa.

Christopher Aapro, Dekotalo

Tilaisuuden viimeisessä puheenvuorossa Christopher Aapro kertoi tulleensa pientalorakentamisen puolelle remonttimarkkinasta. Dekotalo on perustettu vuonna 2010 ja tekee muutto-ja levy valmiita talototeutuksia noin 100 kappaletta vuodessa.

Dekotalon uusi Skandi-mallisto on minimoitu ratkaisu, joka pitää sisällään eritasoisia kokonaisuuksia. Dekotalojen muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin asiakkaiden omat pohjaratkaisut, jotka piirretään ensin puhtaaksi ja niille saadaan sen jälkeen hinta toteutettuna.


Lataa ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas!

Oppaan avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>


 

PERUSTAVA NOLLAKORKO

Uusi koti. Ilman burnoutia. 


Suunnitteletko uuden kodin rakentamista? Haluatko hankkeen johtamisen sijaan käyttää vapaa-aikasi perheeseen, harrastuksiin ja rentoutumiseen kuin projektin vetämiseen ja aikatauluttamiseen?

Perustava Nollakorko on suunniteltu sinulle, joka haluat rakentaa tulevan kotisi mahdollisimman vaivattomasti.

Hyödyt Nollakorko-palvelusta siten, että voit keskittyä työhön ja nauttia laadukkasta arjesta myös rakentamisen aikana. Tarvitset vain tontin ja talon, hoidamme kaiken muun. Suunnittelujen ja toteutusten lisäksi vastaamme viranomai­syhteistyöstä sekä tarvittavista luvista.


Lue lisää:

https://nollakorko.perustava.fi
 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Perustavan elementtitehdas – Betoninlujaa osaamista jo vuodesta 1994
16.4.2024 klo 15.00
Lammilla, Hämeenlinnan koilliskulmalla valmistetut betonituotteet tunnetaan laadustaan. Täällä sijaitsee myös Perustavan betonielementtitehdas, jonka viime…
Lue lisää
#
Perustava perustamassa puurakenteista kerrostalokorttelia Helsingin Pohjois-Pasilaan
6.9.2023 klo 12.00
JVR-Rakenne Oy urakoi Helsingin Postipuistoon puista kerrostalokorttelia ja valmistaa CLT-tilaelementit omalla Kauhajoen tehtaalla. Asuntomoduulit asennetaan…
Lue lisää
#
Hyvää yrittäjän päivää!
5.9.2023 klo 10.00
Perustava lähettää terveiset kaikille suomalaisille kanssayrittäjille ja toivottaa yli 360 000 yrittäjälle ympäri Suomen hyvää yrittäjän päivää.
Lue lisää
#
Perustava eKivi täyttää määräykset ja ylittää suositukset
2.6.2023 klo 9.00
Uuden (RIL 107) suosituksen mukaan perusmuurin lämmöneriste on asennettava siten, ettei rakenteeseen synny haitallisia kylmäsiltoja.
Lue lisää
#
Oman talon rakentaminen vuonna 2023 – mistä aloittaa, mitä tehdä ja missä vaiheessa?
2.5.2023 klo 14.00
Perustavan rakentajaillassa talotoimittajat ja kumppanit pääsivät kertomaan pientalorakentamisesta laaja-alaisesti.
Lue lisää