YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

BLOGI

Työturvallisuus Perustavalla

Perustavan henkilöstölle pidettiin etänä työturvallisuuskorttikoulutusta Teamsin välityksellä. Henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä isännöi koulutusta ja mukaan luennoimaan saatiin myös vierailevia Terveystalon asiantuntijoita. Koulutukseen osallistui yhteensä 23 Perustavan työntekijää.


Nolla tapaturmaa

Perustavan työturvallisuuskorttikoulutus alkoi tyypilliseen tapaan osallistujien esittelyllä. Mukana päivässä oli asentajia sekä perustusten parista, elementtivalmistuksesta että elementtiasennuksesta. Samoin koulutukseen osallistui useampi toimihenkilö, jotka osaltaan myös tarvitsivat työturvallisuuskoulutusta.

Työturvallisuuskortin lisäksi päivän selkeänä oppimistavoitteena oli levittää positiivista asennetta työturvallisuutta kohtaan ja saada jokainen perustavalainen ymmärtämään nolla tapaturmaa -periaatteen. Koulutuksessa haluttiin puhua eritoten yksilön ja hänen oman terveyden näkökulmasta.

Miksi työturvallisuus?

 • Oma terveys
 • Työturvallisuuslaki
 • Yhteiskuntavastuu
 • Asiakkaat/sidosryhmät odottavat työturvallisuutta
 • Maineriski
 • Eurot

"Haluamme Perustavalla ihan aidosti, että jokainen pääsee terveenä kotiin." 


 

Miten turvallisuutta rakennetaan?

Työturvallisuuden näkyvänä asiana, asentajien tuli aina huolehtia työmaalla, että omat turvavarusteet olivat kunnossa. Sitä ennen olimme Perustavan sisällä varmistaneet, että jokaisen oma asenne työturvallisuutta kohtaan säilyi kirkkaana ja työturvallisuudesta viestiminen ja asioiden käsittely oli hoidettu meillä asianmukaisesti.

Työturvallisuuteen vaikutti yksilön käyttäytymisen lisäksi myös työn suunnittelu ja perehdytys. Mitä enemmän meistä jokainen pystyi havainnoimaan turvallisuutta ja tiedostamaan ympäröiviä riskejä, sen paremmat mahdollisuudet meillä oli nollaan tapaturmaan.

Veikon mukaan Perustavan asentaja saattoi omassa työssään kohdata riskejä, kuten

 • Liikenne (työmatkat ja piha-alueet)
 • Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen
 • Henkilösuojainten käyttämättömyys
 • Turvattomat työtavat ja riskinotto
 • Raudoitukseen/harjateräkseen satuttaminen
 • Materiaalin putoaminen tai kaatuminen (nostot)
 • Viiltohaavat tai venähdykset
 • Silmävammat (kemikaaliroiskeet, vierasesineet)
 • Melu, betonipöly, muottiöljy
 • Märän betonin emäksisyys (ihosairaudet)
   

Työturvallisuuslaki rakennusalalla

Yleisesti ottaen rakennusalalla sattuu paljon tapaturmia. Onneksi suuntaa on saatu muutettua ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tapaturmat on puolitettu. Nolla tapaturmaa oli edelleenkin rakennusalalla täysin mahdollinen tavoite, mutta ensin täytyi meidän jokaisen miettiä, miten minä voisin vaikuttaa omaan turvallisuuteen?

 1. Kaikki tapaturmat ovat turhia.
 2. Jokainen tapaturma tai läheltä piti -tilanne on estettävissä, siksi ne pitää tutkia.
 3. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti.
 4. Nolla on ainoa eettisesti hyväksyttävä vaihtoehto.

Oma toiminta turvallisuuden edistäjänä

Ryhmätehtävässä nousi esiin osallistujien havaintoja oman turvallisuuden edistämisestä. Kun kovassa kiireessä tehdään huolimattomasti töitä, riski tapaturmiin kasvoi. Perustava Asennuksen liiketoimintajohtaja Joni Poikola kertoi hyvän ohjenuoran kaikille; tehdyn työn jälkeen ollaan aina vastaavassa kunnossa. Eli kun aamulla on tultu terveenä töihin, sieltä lähdetään terveenä pois ja vastaavassa kunnossa kun töihin on saavuttu.

Puhuimme myös paljon perehdytyksestä ja yleisestä ilmapiiristä työturvallisuutta kohtaan. Perustavalla kuka tahansa meistä pystyi jättämään tapaturmailmoituksen tai turvallisuushavainnon, jossa yhtä tärkeää oli vaarojen ennakointi kuin tapahtuneista tapaturmista ilmoittaminen.

Perehdyttäminen

Perustavalle on tullut ajan saatossa paljon uusia työntekijöitä ja kasvun myötä näin tulee tapahtumaan vastaisuudessakin. Se näkyy jo nyt tämän hetken avoimissa työpaikoissa. Perehdyttämistä tehdään sekä Perustavan toimesta että yhteisellä työpaikalla. Työnopastus painottuu työn tekemiseen ja tarvittavien tietojen ja taitojen ymmärtämiseen. Tilaaja myös käy yhteisellä työpaikalla työmaalle tyypillisiä asioita läpi.

Periaatteena nolla tapaturmaa

Nolla tapaturmaa -tavoite koostui useista tehtävistä toimenpiteistä ja päivä kerrallaan etenemisestä. Asia kosketti laaja-alaisesti työn suunnittelua, työn perehdyttämistä ja yleistä vallitsevaa ilmapiiriä. Perustavalla tuo tavoite pakotti meidät tarkastelemaan asioita uusin silmin.

 • Oikeiden työtapojen miettiminen, opastaminen ja perusteleminen
 • Oikeiden työvälineiden käyttäminen
 • Työympäristön turvallisuuden parantaminen
 • Oikeiden työtapojen vaatiminen
 • KAIKESSA: esimerkin näyttäminen ja johtaminen
 • Moraalinen vastuu huolehtia omasta tai lähimmän työkaverin turvallisuudesta
 • Velvollisuus ilmoittaa vaaroista ja huomioista tai pidättäytyä vaarallisista töistä
   

"Työntulotarkastus on sekä työntekijän että työnantajan etu. Työterveyshuolto selvittää nämä yhdessä työnantajan kanssa." 


 

Työergonomia ja terveysliikunta

Lounaan jälkeen Perustavan nimetty työfysioterapeutti Mikko Suominen Terveystalolta piti luennon aiheesta työergonomia ja terveysliikunta. Mikon mukaan suurin osa rakennusalan sairauspoissaoloista tuli nimenomaan tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Ennaltaehkäisy myös tässä oli Mikon mukaan avainasemassa.

Ennaltaehkäisevät toimet liittyivät työympäristöön, työmenetelmiin, työtapoihin, työkaluihin ja töiden järjestelyihin. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointiin vaikuttivat työn kuormitustekijät, yksilölliset ominaisuudet ja vapaa-aika.


"Jokainen euro ja hetki, jonka olet käyttänyt liikuntaan tai hyvinvointiin, maksaa itse itsensä takaisin. Pelkästään työmaalla saatu liikunta ei riitä hyvän kunnon ylläpitämiseen, vaikka hyvä alku se onkin."


Kuinka keventää omaa työtä?

 • Säädä aina oma työpiste sopivaksi
 • Taakka mahdollisimman lähelle omaa vartaloa
 • Pyri käyttämään kehoa symmetrisesti
 • Käytä apuvälinettä mikäli se keventää kuormitusta
 • Katkaise staattinen asento vastaliikkeellä
 • Tauota työ sopiviin pätkiin

Hätäensiapu

Työterveyshoitaja Terveystalolta Kirsi Sipilä antoi osallistujille ohjeita tapaturmatilanteisiin. Tapahtuipa haaveri sitten kotona, työpaikalla tai vapaa-ajalla, ensimmäisenä piti aina selvittää mitä tapahtui ja ottaa tilanteessa ohjat käsiin.

Ensimmäisen havainnoin jälkeen seuraavana oli soitto hätäkeskuksen numeroon 112. Sen jälkeen auttaja oli tehnyt hänelle tärkeimmän työn ja toimintaa pystyttiin ohjaamaan hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Kirsi kehotti meitä lataamaan myös 112-sovelluksen, joka auttoi hätäkeskusta paikantamisessa. Tyypillisesti hoitoketju kulki tätä rataa.

 1. Tilannearvio
 2. Hätäilmoitus
 3. Pelastaminen
 4. Ensiapu
 5. Ensivaste
 6. Ensihoito
 7. Kuljetus
 8. Hoito
 9. Kuntoutus

Mitä jäi mieleen koulutuksesta?

Vielä ennen iltapäivän tenttiä, keskustelimme Perustavan käytössä olevista työkaluista, työtavoista ja työmenetelmistä. Perustavalla asentajien työssä kuormitustekijöitä olivat mm. fyysinen jaksaminen, ergonomia, putoaminen, kompastuminen, melu, pöly, kaatuminen, liikkuvat koneet, lämpöolot tai tärinä. Näiden lisäksi työmaalta löytyi muita vaaratekijöitä, kuten nosturinostot tai painavat ja siirrettävät esineet. Lopuksi Veikko muistutti, että Perustavalla haluttiin tehdä toimenpiteitä hyvän ja turvallisen rakennusalan työpaikan eteen.

Hyvä ja turvallinen rakennusalan työpaikka

 • Työturvallisuuden lähtökohta on minimoida työtapaturmat sekä luoda Perustavan henkilöstölle mahdollisimman riskitön ja terveellinen työympäristö.
 • Meille on erittäin tärkeää, että jokainen perustavalainen pääsee työpäivän jälkeen ehyenä kotiin viettämään laadukasta vapaa-aikaa.
 • Jokainen perustavalainen vastaa osaltaan työturvallisuuden toteutumisesta.
 • Oikea asenne ja ja pienet teot ovat avainasemassa työturvallisuuden parantamisessa.
 • Asianmukaiset turvallisuusvarusteet ovat ehdottoman tärkeät.

 

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

 • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

 • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

 • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

 • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

 • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Uusimmat uutiset

07.5.2024
Vuonna 2022 asetimme Perustavalla yhdeksi tavoitteeksi asiakastyytyväisyyden jatkuvan parantamisen.…
13.3.2024
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele…
20.10.2023
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
04.9.2023
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto…
28.8.2023
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on…
26.6.2023
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023…