UUTINEN

Perustava mukana Mistä huomisen tekijät? -virtuaalitapahtumassa pe 27.8. klo 14

Hyria koulutuksen järjestämässä virtuaalitapahtumassa keskustellaan eri ammattialojen vetovoimasta ja osaavan työvoiman saatavuudesta. Perustavalta mukaan paneeliin on kutsuttuna markkinointipäällikkö Valtteri Karjula. Voit osallistua tapahtumaan omalta kotisohvaltasi ja sitä ennen lukea Valtterin ajatuksia rakennusalan työvoiman saatavuudesta sekä Perustavan tavasta tehdä rekrytointia. 


Kuluneen vuoden aikana Perustavalle on palkattu 110 uutta rakennusalan osaajaa. Koko konsernissa työskentelee tällä hetkellä yli 400 betonialan ammattilaista. Suurin "rekrysuma" näyttäsi olevan takana päin ja tällä hetkellä avoimissa työpaikoissa haetaan osaajia rakennesuunnittelun tehtäviin sekä isommille työmailla runkoasennuksen pariin.

Valtakunnallisena toimijana Perustava pystyy tarjoamaan työpaikkoja ympäri Suomen. Suurin työntekijätarve on kohdistunut luonnollisesti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, kuten Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Kasvukeskusten ympärillä rakentaminen on ollut poikkeuksellisen vilkasta, eikä se tule ennustusten mukaan vähenemään vuoden loppuun tai seuraavaan vuoteen mentäessä.

Perustavan 12 toimipistettä ovat kokoluokaltaan erikokoisia ja kunkin yksikön maantieteellinen toimialue vaihtelee. Esimerkiksi Oulun yksiköstä tehdään asennusreissuja Lappiin ja Kainuuseen, kun taas Espoon yksikössä keskitytään vain Espoon ja Kirkkonummen alueen rakentajiin. Perustavalla näkee hyvin Suomen mittakaavan ja maakuntien omat erityispiirteet.

Sitoutuneet työntekijät ja suosittelun voima

Perustavan alkuajoista lähtien yritys on kasvanut yhdessä sitoutuneiden työntekijöiden kanssa. Monet perustavalaiset ovat tehneet jo pitkän työuran täällä ja työtehtävät ovat usein alkaneet sokkelin valutöistä. Betoniperustukset Perustavan ydinpalveluna ovat vielä tänäänkin yksittäisten asentajien kädenjälkeä. Samoin maanrakennus tai betonielementtitehdas pyörii ihmisten johtamana, kuten moni muukin rakennusalan osa-alue. Kyseessä on työvoimavaltainen ala.

Jo ennen omaa työllistymistä ihastelin Perustavan rohkeutta palkata uusia työntekijöitä. Pitkät työurat sekä henkilökohtaiset kehittymiset ovat kannustaneet palkkaamaan aina vain lisää. Perustavalaiset ovat myös uskaltaneet suositella vapaita työpaikkoja omille tuttavilleen ja sitä kautta moni uusi työntekijä on saapunut taloon. Jos huonoa työnantajaa ei suositella toisille, ei myöskään huonoa työntekijää ja siksi suosittelujen kautta tulleet työntekijät ovat olleet pääsääntöisesti hyviä.

Hyvä ja turvallinen rakennusalan työpaikka

Perustavan työntekijöiden lukumäärän kasvaessa yli neljänsadan, rekrytointia on pitänyt laajentaa myös työntekijöiden verkostojen ulkopuolelle. Laajentuminen ja kasvu ovat avanneet uusia mahdollisuuksia uusiin kaupunkeihin ja Päijät-Hämettä vieraammille seuduille. Maine on edelleen alalla kuin alalla yrityksen tärkeintä valuuttaa ja puskaradion merkitystä ei voi väheksyä myöskään rekrytoinnissa. Oli alue tai kaupunki mikä tahansa.

Oman rekrytointikokemukseni mukaan työvoiman saatavuuden erot syntyvät ensin pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Karkeasti sanottuna uudet rakennusalan työntekijät löytyvät maakunnista, mutta työt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Näin ollen Perustavalla on helpompaa löytää uusia työntekijöitä pienempiin yksiköihin, kun taas rekryhaasteet nousevat esiin pääkaupunkiseudulla missä myös Perustavan tunnettavuus pienenee. 

Rakennusalan osaajista käydään kilpailua etenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Taistelun tuoksinnassa emme ole lähteneet palkkahuuteluun vaan ensiksi varmistaneet yhä huolellisemmin nykyisten työntekijöiden viihtymisen. Toimiva arki ja johtaminen sekä hyvä työilmapiiri nousevat meillä työskentelevien prioriteeteissa korkealla. Samoin työn ulkopuolella tehdyt yhteiset reissut tai muut aktiviteetit auttavat jaksamaan raskaan työn keskellä.

Pitämällä nykyisestä henkilöstöstä hyvää huolta, yrityksen olemassaolon merkitys täyttyy. Perustavalla emme halua lakata panostamasta tavoitteeseemme hyvästä ja turvallisesta rakennusalan työpaikasta. Silloin arvot toteutuvat joka päivä ja jokainen kokee oman työnsä merkitykselliseksi.


"Perustavan työntekijät viihtyvät työssään muun muassa siksi, että työilmapiiri on hyvä, työssä on riittävästi vapauksia ja tehdystä työstä maksetaan asiallinen korvaus. Perustavalla on palkan lisäksi myös hyvät työsuhde-edut."

Perustavan asentajan arki

Perustavan neljästäsadasta työntekijästä valtaosa työskentelee työmailla. Kotitalouksien tai ammattilaisten pohja-ja perustustyöt pitävät sisällään paljon erilaisia työtehtäviä ja titteleitä, mutta yksittäisenä ryhmänä asentajat eli perustusten tekijät muodostavat laajimman joukon. Samoin Perustavan elementtitehdas yksittäisenä työpaikkana työllistää paljon ja viimeisimpänä uusina työntekijöitä on palkattu maarakennuksen tehtäviin.

Perustavalla moni asentaja työskentelee urakkapalkalla. Tällöin omalla työmäärällä ja ahkeruudella voi ansaita paremmin ja vaikuttaa sen myötä omaan ansiotasoon. Urakkapalkkaukseen ei kuitenkaan siirrytä heti työsuhteen alussa vaan koeaika on turvallisempaa kouluttautua kiinteällä palkalla. Perustavalla on määritelty tarkoin eri henkilöstöryhmien palkkamallit ja niitä käydään läpi jo työhaastattelutilanteessa.

Fyysinen työ on yksi rajoitteista, joka rajaa vapaan ja saatavan työvoiman ainakin puoleen. Samoin työmaalla ympäri vuoden eri sääoloissa tehtävä fyysinen työ ei houkuttele samalla tavalla uusia työntekijöitä mitä ehkä muut alat tai muut työtehtävät rakennusalan sisällä. Työhaastattelussa haluamme varmistua siitä, että jokainen uusi tulija tulee ajatelleeksi marraskuun räntäsateita ja kysyy itseltään tahtotilaa työskennellä kelistä tai vuoden ajankohdasta riippumatta. Paljon käyttämämme materiaali eli betoni sotkee mielummin kuin siistii työntekijän vaatteet. Siksi Perustavan asentajalta vaaditaan fyysisen kunnon lisäksi paljon henkistä kanttia!

Rakennusalan kokemuksen katsotaan olevan eduksi useissa Perustavan tehtävissä. Alan ulkopuolelta on mahdollista kasvaa tehtäviin ja niin on moni tehnytkin, mutta esimerkiksi rakennekuvien ja perustussuunnitelmien ymmärtäminen auttaa paljon itsenäisen työn omaksumisessa ja mittatarkan sokkelin tekemisessä. Minunlaisella markkinointimiehellä menee helposti suu suppuun kun katsoo kyseisiä suunnitelmia.

Perustavan asentajan työ on myös luonteeltaan liikkuvaa, sillä jokainen työmaa sijaitsee uudessa sijainnissa. Valtakunnallisuuden myötä Perustavalla on pystytty rajaamaan toimialueita pienemmäksi, mutta silti alati vaihtuvat työmaat vaativat liikkumista. Työntekijöiltä vaaditaan usein ajokorttia.

Onko asentajia tai betonialan osaajia vaikea löytää?

Työelämäni aikana olen ollut mukana rekrytoinnissa viiden vuoden ajan. Siltä ajalta kertyneen kokemuksen mukaan kysymykseen "Onko asentajia helppo löytää?" voisi vastata ympäripyöreästi, että on ja ei ole.

Hakemusmääriä saadaan kasvatettua helposti esimerkiksi aktiivisella rekrymarkkinoinnilla ja työnantajakuvaan panostamalla. Laajemmassa kuvassa täytyy kuitenkin ymmärtää, että Perustava tekee rekrytointia pienessä ja rajatussa rakennusalan työntekijämarkkinassa. Siksi potentiaalisen kohderyhmän ymmärtäminen, puhuttaminen sekä rajaaminen on yleistä luukutusta tärkeämpää.

Viimeisimpien selvitysten mukaan rakennusalan työnhakijamarkkina ei tule kasvamaan mm. nuorten uramieltymisten tai matalan syntyvyyden kautta. Siksi katseet on suunnattava esimerkiksi vallitsevien työtapojen kehittämiseen, ulkomaiseen työvoimaan sekä ylipäätänsä omien työntekijöiden uudelleenkouluttamiseen, töissä viihtymiseen ja muuhun kouluttamiseen.


"Pyrimme Perustavalla hyödyntämään meille jo kerran hakeneet ihmiset sekä rajaamaan tarkoin potentiaaliset kohderyhmät. Aito sisältö arjesta sosiaalisessa mediassa jaettuna puhuttelee uusia työnhakijoita ja olemassa olevia työntekijöitä. Yrityksen kasvun myötä työtehtäviä on tullut lisää ja sitä kautta myös uudenlaisia osaajaprofiileja on alettu tarvimaan."


Mitä työntekijäsaatavuuden eteen on tehtävissä?

Suurten rekrymäärien ja työvoimatarpeiden keskellä moni on saattanut miettiä miksi Perustava aina vain rekrytoi ja rekrytoi. On totta, että HR ja markkinointi ovat saaneet tänä vuonna paljon rekrytoida ja tehdä toistoja uusien ihmisten löytämiseksi, mutta silti kokonaiskuvaa tarkastellen, uudet työntekijät on palkattu kasvuun eikä vajeeseen. Vähän aikaa sitten Perustavalla työskenteli 200 ihmistä, nyt yli 400.


"Hulinan keskellä on syytä iloita kahdesta eri asiasta; ensin siitä, että perustavalaiset pysyvät ja viihtyvät töissä ja toisekseen siitä, että joku uusi ihminen löytää itselleen uuden työn."


Suositteluiden lisäksi isona onnistumisen takuuna uusien työntekijöiden löytämisessä on toiminut maksettu mainonta ja sosiaalinen media. Markkinoinnissa ajattelemme, että ensin ihmisten pitää tietää, jotta voi toimia, ja siksi esimerkiksi Facebook ja Instagram ovat olleet kanavina ylivertaisia. Myös Perustavan Youtube-kanava kerää katselijoita työnhakijoiden keskuudesta.

Vuoden aikana saadut tuhat työhakemusta on pyritty käyttämään hyödyksi myös siten, että luvan antaneille hakijoille on muistutettu uusista työmahdollisuuksista. Osa on tarttunut tehtäviin, jota ei ole alkuperin ajatellut. Uusina avauksina oppilaitosyhteistyöt ja rekrykoulutus ovat tulleet mukaan rekrytointiin. Kesän aikana palkatut kesätyöntekijät ovat myös kasvaneet vaativimpiin tehtäviin ja moni jatkaa asentajana myös syksyllä.

Perustavalla on ollut hyvä maine nuorten keskuudessa takuuvarmana työllistäjänä, jolloin esimerkiksi välivuosi tai jokin muu pidempi ajanjakso on kulunut sokkelimuotteja kantaen. Täällä on pystytty auttamaan työntekijöiden asunnon hankkimisessa sekä muutenkin työn perässä muuttamisessa. Haluamme olla jatkossakin työnhakijoiden mielessä ja jatkaa aktiivista henkilöstöjohtamista.


Näistä ja muusta työllistämisestä keskustellaan "Mistä huomisen tekijät"-tapahtumassa:

Pe 27.8. klo 14-15.30

>> Ilmoittaudu mukaan tästä! <<

Perustavan lisäksi paneeliin osallistuu Keusoten henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Saarikoski sekä johtava asiantuntija Milka Kortet Teknologiateollisuus ry:stä.

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

  • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

  • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

  • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

  • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

  • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Uusimmat uutiset

13.3.2024
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele…
20.10.2023
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
04.9.2023
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto…
28.8.2023
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on…
26.6.2023
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023…
14.6.2023
Uusi sarja jatkaa suositun Äkäslompolo-sarjan jalanjäljissä. Sarjan päähenkilönä toimii asentajamme…