Henkilöstö ja työturvallisuus

 

Miksi turvallisuutta rakennetaan?

Perustavalla tavoitteena on ehkäistä työtapaturmat ja luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö henkilöstölle ja asiakkaille. Tärkeää on, että jokainen perustavalainen pääsee työpäivän jälkeen ehyenä, vammoitta ja terveenä kotiin viettämään laadukasta vapaa-aikaa.

Työturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Jokainen meistä vastaa työturvallisuuden onnistumisesta omalta osaltaan. Työturvallisuuden parantaminen alkaa oikeasta asenteesta ja pienistä teoista, jotka johtavat työturvallisuuden paranemiseen. Korostamme, että henkilöstömme tulee käyttää aina turvallisuusvarusteita ja työskennellä turvallisesti. Emme salli laiminlyöntejä turvallisuudessa ja emme hyväksy riskinottoa. Kaikilla on velvoite tehdä turvallisuushavaintoja ja poistaa riskipaikkoja.

Perustavan asiakkaat ja yhteistyökumppanit odottavat, että me toimimme turvallisesti. Suomen laki on myös yksiselitteinen velvoittamaan huomioimaan työturvallisuuden. Hyvällä työturvallisuudella varmistamme sen, että Perustavan työntekijät voivat hyvin ja toimimme yrityksenä vastuullisesti.

Periaatteemme on turvallisuus ensin

Mistä koostuu henkilöstöasiat?

Perustavan "henkilöstöpolitiikka" lähtee liikkeelle rekrytoinnista. Haemme ympäri Suomen rakennusalan osaajia myynnin, asennuksen, työnjohdon ja suunnittelun tehtäviin. Kun löydämme meille sopivat työntekijät, huolehdimme heidän perehdyttämisestä. Ennen perehdytystä olemme laatineet jokaiseen työtehtävään tarkat henkilökuvaukset, työtehtävän tarkoituksen ja tavoitteet sekä kuvaukset tehtävän keskeisistä töistä.

Perustavalla on omat työsopimuspohjat eri työtehtäviin ja suhteisiin. Tärkeässä roolissa on myös esimiestyön tukeminen, jolloin varmistamme omien esimiesten hyvät johtamistaidot ja tällöin jokainen viihtyy omassa arjessa ja suoriutuu annetuista tehtävistä. Palautekeskustelumallit takaavat säännöllisen keskustelun esimiesten ja alaisten välillä ja kehitämme jatkuvasti uusia ideoita saada henkilöstön näkökulmaa entistä paremmin esille.

Miten turvallisuutta rakennetaan?

Turvallisuus on yksinkertaista toimintaa. Tiedämme millaisia riskejä työhön liittyy ja tunnistamme päivittäiset turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Perehdytys, työn suunnittelu ja turvavarusteet ovat työturvallisuuden keskiössä. Jokaisen oma asenne työturvallisuutta kohtaan vaikuttaa kaikkien toimintaan ja tähän asenteeseen jokainen meistä voi vaikuttaa. Turvallisuushavainnot ja läheltä piti-tilanteet opettavat ja niihin reagoiminen on yhtä tärkeää kuin ennakoiva työturvallisuustyö.

Turvallisia hetkiä työmaalle!