Perustavan arvot

Ihmisläheisyys

Suhtaudumme kaikkiin ihmisiin kunnioittavasti ja tasavertaisina sekä kohtaamme heidät aidosti läsnäolevana. Huolehdimme omasta hyvinvoinnista sekä yhteisestä työilmapiiristä. Epäonnistumiset hyväksymme osana kasvua.

Ahkeruus

Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja pidämme kiinni lupauksista. Olemme työssä oma-aloitteisia ja pyrimme toiminnallamme edistämään työyhteisön etuja.

Tinkimätön laatu

Teemme työmme mahdollisimman hyvin ja suunnitelmallisesti sekä pidämme kiinni sovituista aikatauluista. Pyrimme tuottamaan asiakkaille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.