Ryhmärakentaminen

PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Ryhmärakentaminen – erinomainen tapa rakennuttaa koti

Ryhmärakentaminen on yksi vaihtoehto rakentaa oma koti. Ryhmärakentaminen on läpinäkyvä hanke, jossa talojen tulevat asukkaat rakentavat tai rakennuttavat yhdessä talot yhtenä kokonaisuutena hyödyntäen yhteistyötä ja yhteisiä sopimuksia. Ryhmässä rakentaminen asettaa projektille raamit ja vaatii ryhmän jäseniltä joustavuutta. Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi sitä, mitä ryhmärakentaminen tarkoittaa, miten hanke viedään eteenpäin ja kenelle ryhmärakentaminen sopii.

Mitä ryhmärakentaminen on?

Käytännössä ryhmärakentaminen voi tarkoittaa sitä, että yksittäisten rakentajien muodostama ryhmä hankkii yhdessä itselleen tontin ja suunnittelee yhdessä rakennusurakan ja tekee rakentamista koskevat sopimukset. Ryhmä toimii siis hankkeen rakennuttajana. Ryhmärakentamista käytetään usein ryhmän jäsenten omien kotien rakentamiseen, mutta yhtälailla ryhmärakentaminen tulee kyseeseen myyntiin toteutettavia taloja rakennettaessa. Vastuu rakentamisesta ja siihen kuuluvista tehtävistä kuuluu kaikille rakentajaryhmän jäsenille.

Kun rakentamisen vetovastuu on ryhmän jäsenillä, puhutaan omatoimisesta ryhmärakentamisesta. Ryhmärakentamista voidaan tehdä myös rakennuttajavetoisesti, jolloin ammattirakennuttaja johtaa hanketta ja rakennuttajakonsultti hankkii tontin ja alustavat suunnitelmat sekä kasaa asukkaat, joille asunnot rakennetaan. Tällöin asukkaiden vaikutusmahdollisuus hankkeeseen on usein pienempi.

Ryhmärakentamisella voidaan toteuttaa omakotitaloja, kerrostaloja ja rivitaloja. Me käsittelemme tässä artikkelissa omakotitalojen ryhmärakentamishankkeita.

Miten ryhmärakennushanke käytännössä viedään eteenpäin?

Ryhmärakennushanke vaatii kaikkien ryhmän jäsenten sitoutumisen ja päätöksen rakentamisesta. On hyvä käydä alussa läpi pelisäännöt, joilla hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Hankkeelle tarvitaan pääsuunnittelija, jolta saadaan ryhmärakennushankkeeseen lupakuvat. Pääsuunnittelijat ovat yleensä arkkitehteja.

Perustava tulee usein kuvaan mukaan siinä vaiheessa, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Koska tarjoamme kattavan paketin, on Perustavasta hyötyä myös ryhmärakennushankkeelle. Voimme tarjota esimerkiksi maaperätutkimuksen, pohjarakennesuunnittelun, päärakennesuunnittelun, paalutukset ja perustukset ryhmärakennuskohteeseen.

Antti Niinikoski, Perustavan tekninen johtaja suosittelee ryhmärakentajia ottamaan hyvissä ajoin selvää siitä, millainen hankkeen rakennuspaikka on. Pohjatutkimus ja tarvittavat mittaukset on mahdollista tehdä jo ennen tontin ostamista. Iso osa koko hankkeen rakentamiskustannuksista määräytyy hyvin pitkälti pohjatutkimuksen perusteella. ”Tyypillisesti kustannussäästöt tai kustannusylitykset tulevat maanrakentamis- ja pohjarakentamisvaiheessa. Jos ne pystytään taklaamaan, on mahdollisuus onnistua hankkeessa kustannusten puolesta”, Antti kertoo. Hän toivoo, että Perustavaan otettaisiin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä viivoja piirretään ja ryhmärakennushanketta vasta luonnostellaan. ”Näin pääsemme ottamaan kantaa myös arkkitehtisuunnitelmiin ja siihen, mikä on kustannustehokkain ratkaisu kokonaisuuden kannalta.”

Miten lupa-asiat hoidetaan? 

Ryhmärakentamiseen tarvitaan samalla tavalla rakennuslupa kuin missä tahansa muussa rakennushankkeessa. Paikkakunnan rakennusviranomainen myöntää luvan, jolla taataan, että rakennuspaikka ja itse rakennus ovat sopusoinnussa ympäristön kanssa ja rakennus on teknisesti oikein suunniteltu. Hankkeen pääsuunnittelija vastaa rakennuslupaa varten tarvittavista rakennuksen piirustuksista sekä muista asiakirjoista, joiden sisältö voi vaihdella paikkakunnasta riippuen. Omatoimisessa ryhmärakentamisessa kukin ryhmän jäsen vastaa pääsääntöisesti itse oman talonsa rakennusluvasta ja sen hakemisesta, mutta rakennusluvan haku kannattaa yleensä aina antaa pääsuunnittelijan vastuulle, sillä ammattilainen tietää, kuinka luvan hakeminen käy sujuvasti. Kun rakennuslupa on saatu, rakentamista ja suunnittelua voidaan jo edistää, mutta rakennustyöt voivat alkaa vasta kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen.


Tyypillisesti kustannussäästöt tai kustannusylitykset tulevat maanrakentamis- ja pohjarakentamisvaiheessa. Jos ne pystytään taklaamaan, on mahdollisuus onnistua hankkeessa kustannusten puolesta.

Antti Niinikoski, Perustavan tekninen johtaja


 

Ryhmärakentaminen

Mitä kannattaa huomioida suunnittelijan valinnassa?

On hyvä varmistaa, että suunnittelijalla on kokemusta ryhmärakentamisesta. Ryhmärakentaminen asettaa myös suunnittelulle vaatimuksia. Arkkitehdilta vaaditaan joustavuutta ja luovuutta, jotta kaikkien toiveita voidaan edes jossakin määrin toteuttaa. Osaava arkkitehti suunnittelee talot toimivaksi kokonaisuudeksi rakentajien toiveet huomioiden.

Ketä hankkeeseen tulee ottaa mukaan?

Koska ryhmärakennushanke on yhden omakotitalon rakentamista laajempi kokonaisuus, olisi hyvä, että ainakin yhdellä rakentajalla olisi entuudestaan rakennuskokemusta ja joka ymmärtää rakennusalan ammattilaisten käytäntöjä. Hankkeeseen tarvitaan asiantuntijoita, joita on pääsuunnittelijan lisäksi päärakennesuunnittelija ja projektin vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari.

Tutustu myös Espoon Kurttilaan nousevaan ryhmärakennushankkeeseen, jonne Perustava toteutti viiteen erillistaloon pohjarakennesuunnittelun, päärakennesuunnittelun, paalutuksen ja perustukset. 


Perustavan kokonaisvaltainen paketti oli meille lisäarvo. Ei tarvitse olla moneen paikaan yhteydessä.

Seppo Holma, yksi Espoon Kurttilan ryhmärakennushankkeen rakentajista.


 

Ryhmärakentaminen

Ryhmärakentamisen haasteet

Mikäli ryhmän jäsenet eivät ole samaa mieltä siitä, mitä ja miten halutaan rakentaa, voi matkan varrella tulla ristiriitoja. Siksi olisikin hyvä sopia pelisäännöistä mahdollisimman tarkkaan ennen projektin aloittamista. ”Sooloilulle ei ole sijaa ja kaikki eivät välttämättä pääse toteuttamaan omia unelmiaan, ainakaan talon ulkoasussa”, muistuttaa Seppo Holma, joka on yksi yllä olevalla videolla esitellyn ryhmärakennushankkeen jäsenistä. Vaikka talon ulkoasu tuleekin suunnitella yhteisesti, talon sisätilat voi kuitenkin suunnitella yksilöllisesti mieluisekseen.

Kenelle ryhmärakentaminen sopii?

Jos olet valmis kompromisseihin rakennushankkeessa, ryhmärakentaminen voi sopia sinulle. Omatoimirakentajakin joutuu tekemään kompromisseja pelkästään budjetin vuoksi, mutta ryhmärakentamisessa tulee huomioida myös muiden rakentajien toiveet, aikataulut ja budjetit. Kun löytyy joustavuutta ja halua ratkaista asiat kaikkia tyydyttävällä tavalla, on ryhmärakentamishankkeen mahdollista onnistua.

Miksi ryhmärakentaminen kannattaa?

Usein ryhmärakennuttajat hyötyvät yhdessä tehtävästä suunnittelusta sekä hankintojen tekemisestä yhdessä. Suurempien kokonaisuuksien hankkimien sekä yhteiset urakat voivat tuoda rakentajille kustannussäästöjä. Erityisesti pohjatyöt kuten maanrakennustyöt voivat olla edullisempaa toteuttaa tontin kaikille taloille yhdellä kertaa ja yhdellä sopimuksella. Pelkästään rahtikustannukset voivat tuoda isoja säästöjä, kun toimitukset voidaan tehdä yhdellä kertaa. Kun ryhmärakentaminen toteutetaan rakentajavetoisesti, jää hankkeen kokonaishinnasta pois rakennusliikkeen osuus. Nämä kaikki asiat voivat tuoda ryhmärakennuttajille merkittäviä säästöjä verrattuna erillisiin sopimuksiin tai valmiin kokonaisuuden hankkimiseen rakennusliikkeeltä. 

Ryhmärakentaminen jakaa myös asioiden hoitamista, jolloin yhdellä rakentajalla ei välttämättä kulu niin paljon aikaa kaikkien rakentamista varten tehtävien tiedustelujen, kilpailutusten tai sopimusten tai kuljetusten vastaanottamisten hoitamiseen.

Ryhmärakentajat saavat toisiltaan tukea rakentamiseen. Voi olla hyvä, että rinnalla on toinen rakentaja, jonka kanssa voi yhdessä käydä läpi päätöksiä ja vaikkapa sisustusratkaisuja. Vaikka ryhmärakennuttaminen osaltaan sanelee joitakin ratkaisuja ja yksilöllisiä valintoja ei voi tehdä, voi tämä myös osaltaan helpottaa rakennushankkeen suunnittelua läpivientiä. Päätettäviä asioita on joka tapauksessa paljon, joten ei ole välttämättä yhtään hullumpi ajatus, että osa päätöksistä tehdään ryhmän toimesta puolestasi.

 

Lue lisää omakotitalon kustannusten kilpailuttamisesta.

 

Ryhmärakentaminen

Kastellin toimitusjohtajaa Joran Hasensonia kertoo ryhmärakentamisesta talotoimittajan näkökulmasta

”Ryhmärakentaminen on erinomainen tapa rakennuttaa oma koti. Ryhmärakentamisessa on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja, joista vain yksi on kustannusetu, kertoo Kastellin toimitusjohtaja Joran Hasenson. Tästä huolimatta monessa ryhmärakennusprojektissa on unohdettu, mistä kustannussäästöt varsinaisesti muodostuvat. Jos yksi rakentajista haluaa rakentaa puutalon, toinen kivilinnan ja kolmas saunamökin, jää yhdistäviä asioita lopulta aika vähän. Kun ryhmä sopii heti alusta alkaen keskenään mahdollisimman samanlaisesta tuotteesta, alkaa syntyä monenlaisia etuja. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi rakentaa täysin samanlaiset talot, vaan kun perusrakenteet on suunniteltu kustannustehokkaiksi, yksilöllisyys löytyy kodin pienistä yksityiskohdista, joilla jokainen rakentaja voi rakentaa itsensä näköisen kodin itselleen ja perheelleen.

Mikäli ryhmä on yksin tai konsulttien avulla vienyt projektin aivan liian valmiiksi ennen tarjouspyyntöjen hakemista, voi ryhmärakennushanke muodostua haasteelliseksi. ”Kun kaikki kustannuksiin vaikuttavat ratkaisut on jo lukittu, on lopputulos helposti kallis, vaikka ryhmä kuinka kilpailuttaisi ratkaisuaan. Jos esimerkiksi arkkitehtisuunnitelma on täysin valmis ja lukittu tai valittu esimerkiksi ikkunoiksi erikoisratkaisu, on suuria säästöjä vaikea saavuttaa,” kertoo Joran Hasenson.

Kustannusten ja projektin onnistumisen kannalta tärkeintä on jo aikaisessa vaiheessa valita yhteistyökumppanit, joiden kanssa hankkeen aikoo toteuttaa. Talotehtaan ja perustusurakoitsijan lukitseminen ajoissa on paljon tärkeämpää kuin arkkitehdin valinta. Näin varmistetaan kustannustehokas hanke ennen kuin arkkitehti on piirtänyt ensimmäistäkään viivaa. Hyvällä yhteistyökumppanien ohjeistuksella arkkitehti voi piirtää ryhmän unelmat huomattavasti kustannustehokkaammin kuin ilman näitä tärkeitä esitietoja. Näin toimimalla varmistettaan, että kalleimmat komponentit ovat jo lähtökohtaisesti kilpailutettuja ja oikean hintaisia. Sen jälkeen ryhmä voi keskittyä kilpailuttamaan suurimmat kaikkia taloja koskevat urakat kuten maanrakennuksen, pihatyöt ja esimerkiksi ulkomaalauksen.”

Ryhmärakentaminen

Kylätimpurin Uudenmaan yksikön päällikkö Petrus Luhtaniemi kertoo kokemuksia ryhmärakentamisesta

”Perustava kannattaa ottaa mukaan projektiin jo aikaisessa vaiheessa. Perustavalla on tosi vahvaa osaamista ja kokemusta rakentamisesta ja Perustavalla on tiedossa, mikä on kustannustehokasta rakentamista. Itse teen Perustavan kanssa yhteistyötä viikoittain ja suosittelen vahvasti Perustavaa – ei pelkästään sokkelien teossa, vaan myös suunnittelussa ennen rakentamista.”

Ryhmärakentamishankkeessa rakentamisen voi pilkkoa useampaan eri urakkaan, jolloin on mahdollista säästää rahaa. Tällöin hankkeen jäsenillä on hyvä olla paljon kokemusta rakennusalalta. Riskinä on, että urakkarajoja ei tunnisteta selkeästi, jolloin saatetaan jälkikäteen joutua keskustelemaan, mitkä osat projektista kuuluu urakkaan ja mitkä ei. Aikataulua ei myöskään kannatta asettaa liian tiukaksi, koska jos yksi urakoitsija myöhästyy omasta aikataulusta, se vaikuttaa suoraan kaikkiin seuraaviin urakoitsijoihin. ”Liian tiukka aikataulu ja epämääräisesti tehty sopimus voivat pahimmassa tapauksessa syödä kaikki pilkkomisen säästöt ja vievät energiaa rakennusprojektissa”, tietää Petrus Luhtaniemi Kylätimpurilta kertoa.

Toinen vaihtoehto on rakennuttaa talot muuttovalmiiksi tai sisustusta vaille valmiiksi. Itse suosittelen, että kannattaa ostaa yhdeltä toimittajalta selkeä paketti joko muuttovalmiiksi tai edes sisustusta vaille valmiiksi rakennettuna. Silloin rakennusurakoitsija voi toteuttaa talon oman prosessinsa mukaisesti ja rakentaja voi nauttia enemmän rakennusprojektista. Vastuut ovat myös paljon selkeämmät, kun on yksi toimittaja, joka vastaa rakentamisesta.

Haaveiletko oman talon rakentamisesta? 

Lataa alla olevasta linkistä ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas. Sen avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Muuttovalmis talo – rakentamisen vaiheet suunnittelusta pihatöihin
24.8.2022 klo 14.30
Omakotitalon rakentaminen on useimmille yksi elämän suurimmista hankkeista. Vaikka haaveissasi olisi ostaa muuttovalmis talo,  sinun kannattaa tuntea…
Lue lisää
#
Maarakennus kirvesvarsitontille – tunne tontti ennen ostopäätöstä
23.8.2022 klo 15.05
Maarakennus kirvesvarsitonteille ei ole aina ongelmatonta. Muista perehtyä tontin ominaisuuksiin hyvin ennen kuin teet ostopäätöksen.
Lue lisää
#
Mitä tarkoittaa lause "Elämän kestäviä kiviä"?
27.6.2022 klo 0.00
Perustusten tulee kestää erilaista rasitusta ja niihin kiinnitetään erilaisia asioita. Onneksi rakentavan asiakkaan ei tarvitse niitä miettiä, sillä se osataan…
Lue lisää
#
Ei petä perustus eikä budjetti - Perustava Nollakorko
17.5.2022 klo 14.20
Perustava Nollakorko auttaa oman kodin rakentajaa merkittävällä tavalla: rakennushankkeen budjetti ja työmaan aikataulut pitävät ja vastuu hankkeesta on yhden…
Lue lisää
#
Mökin perustukset suunnittelusta toteutukseen
28.4.2022 klo 14.45
Mökin perustukset kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Maaperätutkimus määrittelee perustamistavan. Lue lisää!
Lue lisää