YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Päärakennesuunnittelu – Mitä se oikein on?


Päärakennesuunnittelu on monelle rakennusprojektista haaveilevalle mysteeri. Me perustavalla haluamme avata tätä mysteeriä päärakennesuunnittelijamme Arto Leppäsen kokemuksen avulla.


Perustavan päärakennesuunnittelijalla Arto Leppäsellä on 15 vuoden kokemus päärakennesuunnittelusta ja hän hoitanut rakennusprojekteja useilla paikkakunnilla. Hän on työskennellyt kolmen eri kunnan rakennusvalvonnassa. ”Kun tuntee käytännöt ja ihmiset henkilökohtaisesti, on yhteistyötä helppo ja sujuvaa tehdä.”

Oheisella videolla keskustellaan Arto Leppäsen kanssa blogitekstin aiheesta päärakennesuunnittelusta sekä käydään runkokatselumuksessa työmaalla.


Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että rakennuskohteella tulee olla nimettynä yksi henkilö päärakennesuunnittelijaksi eli vastaavaksi rakennesuunnittelijaksi.

 Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman erityisalansa osalta.

 Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 c § (17.1.2014/41)


Päärakennesuunnittelu

 

Päärakennesuunnittelija tarkastaa kaikki rakennesuunnitelmat ja toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaisille suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa. Tarvittaessa päärakennesuunnittelija tekee myös työmaatarkastuksia. Usein pienemmillä paikkakunnilla riittää, että päärakennesuunnittelija tarkastaa kuvat ja tiedot tallennetaan järjestelmään eikä työmaakäyntejä tarvita.

”Päärakennesuunnittelijan tärkein tehtävä on koko rakennushankkeen yhteensovittaminen, jotta kaikki toimii suunnitellusti. Tyypillisesti pientalohankkeessa yhteen sovitettavat osa-alueet ovat perustus-, runko- ja kattoristikkosuunnitelmat. Niiden tulee vastata arkkitehdin laatimia pääpiirustuksia ja myönnettyä rakennuslupaa. Lisäksi LVI-suunnitelmien vaatimukset tulee huomioida rakenteissa. Tässä työssä tulee osata tarkistaa ja havaita, että kaikki eri osa-alueet on huomioitu ja toteutus on asianmukaista.” kertoo Arto Leppänen Perustavalta. 

Päärakennesuunnittelu

Missä päärakennesuunnittelijaa tarvitaan?

Päärakennesuunnittelu vaaditaan seuraavilla paikkakunnilla:

 • Espoo
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Järvenpää
 • Kirkkonummi
 • Nurmijärvi
 • Tuusula
 • Vantaa

Näiden paikkakuntien lisäksi maakuntien kaupungeissa ja isommissa kunnissa nimetään kohteelle päärakennesuunnittelija.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Järvenpää edellyttävät päärakennesuunnittelijan työmaakäyntejä.


Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii, että kohteella täytyy olla yksi nimetty henkilö tarkistamassa rakennesuunnitelmia ja että suunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Kohteen suunnittelun yhden osa-alueen suunnittelija voi toimia kohteen päärakennesuunnittelijana, joka on useimmiten perustussuunnittelija.


Mitä vaatimuksia päärakennesuunnittelulla on?

Päärakennesuunnittelijan koulutuksen tulee olla tehtävän asettamien vaatimusten mukainen. Työkokemusta tulee olla niin paljon kuin ohjeistus määrää. Kohteen vaativuusluokka ­– tavanomainen, vähäinen tai vaativa – kertoo, kuinka vaativa rakennuskohde on kysymyksessä. Pientalot ovat yleensä vaativuusluokaltaan tavanomaisia. Vaativuusluokaltaan vähäisiä ovat mm. kevytrakenteiset varastot ja puuliiterit. Julkiset rakennukset sekä rivi- ja kerrostalot, hallit ja hoivakodit ovat usein vaativassa vaativuusluokassa.

Päärakennesuunnittelija tulee hyväksyttää aina erikseen jokaiseen kohteeseen eikä suunnittelijaa hyväksytä ennen kuin todistukset ja muut tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan.

Päärakennesuunnittelu

 

Mitä päärakennesuunnittelijan valinnassa kannattaa huomioida?

On tärkeää huomioida, että päärakennesuunnittelijalla on riittävä koulutus ja kokemus ja että suunnittelijan pätevyys vastaa kohteen vaativuutta. Päärakennesuunnittelijalta kannattaa kysyä näyttöjä ja pyytää suosittelijoita. Päärakennesuunnittelijan tulee tuntea nykyaikaiset työkalut: Liikkuvassa toimistossa asiat hoidetaan joustavasti lennosta sähköisesti – paperien pyörittely on historiaa!

Paikallistuntemus on hyvän päärakennesuunnittelijan tärkeä ominaisuus. Kun suunnittelija tietää kokemuksensa ansioista paikalliset eroavaisuudet, käytännöt ja ihmiset, homma toimii ja on sujuvaa.

Moni saattaa ajatella, että päärakennesuunnittelija on vain yksi kustannustekijä ja rahareikä, vaikka ennen on pärjätty ilmankin. Ammattilainen päärakennesuunnittelijana on kuitenkin iso apu. Hän karsii virheitä pois niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin, jolloin saadaan laadullisesti parempi kokonaisuus. Päärakennesuunnittelija on yhteensovittaja, joka huolehtii, että kaikki kohteen rakennesuunnitelmat toimivat hyvin yhdessä ja rakentaminen on sujuvaa.

Missä vaiheessa rakennusprojektia päärakennesuunnittelija tulee ottaa mukaan?

Alueellisesti päärakennesuunnittelijan mukaan ottamisen aikataulussa on eroja. Kaikki kunnat eivät edellytä, että päärakennussuunnittelija on nimetty jo luvanhakuvaiheessa. Päärakennesuunnittelija on kuitenkin rakennusprojektin sujuvuuden kannalta hyvä ottaa mukaan mahdollisimman varhain.

Päärakennesuunnittelun hinta 

Kuinka paljon päärakennesuunnittelu maksaa? Päärakennesuunnittelun hintahaarukka on noin 700-1500€ normaalissa pientalorakentamisessa. Isommissa projekteissa päärakennesuunnittelun hinta on noin 1500-2500€. Pääkaupunkiseudulla päärakennesuunnittelun vaatimukset ovat kovemmat ja työmäärä on suurempi, jolloin kustannuksetkin ovat suuremmat kuin muualla Suomessa.

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Sokkelin maalaus ja huolto – mitä tulee huomioida?
22.6.2020 klo 12.30
Hyväkuntoisella ja siistillä on yllättävän suuri merkitys talon yleisilmeeseen. Siksipä sokkelin kunnosta kannattaa huolehtia säännöllisesti.
Lue lisää
#
Maanvaraiset ja paalutettavat perustustyypit
29.5.2020 klo 14.30
Tässä kirjoituksessa käydään läpi yleisimmät perustustyypit ja -materiaalit sekä se, mikä perustustyypin määrittelee. Artikkelissa tutustutaan myös…
Lue lisää
#
Ota nämä huomioon - maaperätutkimus ja maarakennustyöt
11.5.2020 klo 16.12
Maaperätutkimuksessa tutkitaan maaperän rakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville maaperän rakenne, kantavuus sekä pohjaveden taso. Pohjatutkimus…
Lue lisää
#
Talon suunnittelu – vältä nämä yleiset virheet
29.4.2020 klo 12.27
Omakotitalon rakentaminen ei olekaan mikään ihan pieni projekti. Onnistuakseen se vaatii suunnittelua, huolellisuutta ja asiaan paneutumista. Tässä muutama…
Lue lisää
#
Talon perustusten hinta - Mitkä asiat vaikuttavat siihen?
24.4.2020 klo 12.10
Tässä oppaassa on Perustavan myyntipäällikön Hannu Kalliokosken vinkit siitä, mistä perustusten hinta koostuu ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota…
Lue lisää