Kohde Tuikkeenranta – huvila Päijänteen itärannalle

”Meidän ajatuksemme oli, että saadaan rakennushankkeemme alkukokonaisuudesta mahdollisimman iso ja kattava.  Päivätyöni ei oikein mahdollista omaa jatkuvaa tontilla oloa, vaikka vähän rakennuskokemusta itselläni onkin.  Tärkeää meille on, ettei tule pallottelua – mikä kenellekin kuuluu tai sitten olisi kuulunut tai ei ainakaan minulle kuulunut”, Sami Suomalainen kertoo vapaa-ajankodin rakennusprojektin periaatteistaan. Hän toteaa Perustavan Nollakorko -kokonaispalvelun olleen ainoan vaihtoehdon, jonka kokonaisuus toteuttaa kattavasti alkukokonaisuuden työvaiheet hankintoineen.

Kivikkoinen rantatontti

Sami ja Satu Suomalaisen rantatontti sijaitsee Päijänteen itärannalla. Tontti on aika kivikkoinen, mutta nousee järven pinnasta hyvin ylös. Rakennustyö tontilla alkoi maaliskuun loppupuolella ja on nyt edennyt päärakennuksen ja saunarakennuksen valuvaiheeseen. Sami kertoo Perustavan olevan aikataulussa ja talopakettitoimitukseen mennessä Suomalaisilla jää reippaasti aikaa tehdä lattialaatan valun, jonka hän tekee itse.

-Jätämme tontista paljon luonnontilaan. Päijänne on puhdasvetinen järvi ja tästä tulee perheellemme hieno paikka levätä usein niin hektisen arjen lomassa.

Tontin maarakennustöissä on Perustavan telakäyttöinen keskiraskas kaivinkone.  Se pystyy vahvalla ja pitkällä ulottumallaan siirtelemään pintamaat ja kivet syrjään tarvittavilta alueilta sekä tekemään kaivuutyöt ja täytöt. Toisaalta se ei ole ’liian raskas’ vaan sopii teho- ja painoluokaltaan tällaisiin kohteisiin.

Tontti ja suunnitelmat on - kuka rakentaa?

Sami ja Satu Suomalainen tekivät itselleen sopivia valintoja ennen rakennusprojektin alkua.  Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sekä maaperätutkimus teetettiin asiantuntijoilla. Suomalaiset kertoivat halunneensa hankkia mahdollisimman suuren ’alkukokonaisuuden’ sekä ostaa valmiin talopaketin jostakin. Alkukokonaisuuden ja talopakettitoimituksen ulkopuolelle jäivät muun muassa tonttiliittymien sopimusasiat sekä muutama muu selvä erillinen tehtäväalue. 

Sami ja Satu lähtivät tutkimaan markkinoilla olevia mahdollisuuksia.  Talopakettitoimittajaksi valikoitui Finnlamelli. Perustuksien tekoon oli tarjolla moniakin vaihtoehtoja, samoin kaivuu-urakointiin, maa-ainesten toimittamiseen, LVIS-liittymien rakentamiseen, jätevesijärjestelmän hankintaan ja asennukseen jne. 

Lopputulos oli, että Perustavan NollakorkoR -kokonaispalvelu tuli valituksi tähän kohteeseen, niin kuin moniin muihin vastaaviin kokonaispalvelua arvostavien asiakkaiden kohteisiin.  NollakorkoR -ratkaisun sisältyväksi sovittiin nuo kaikki edellä mainitut toimet, hankinnat ja työtehtävät. 

Perustava huolehtii Sadun ja Samin vapaa-ajanasunnon osalta päärakennuksen, autotallin ja saunarakennuksen maarakennustyöt, asennustyöt, perustuksien valutyöt sekä rakennusten sepelitäytöt. Perustavan osuuteen kuuluu myös tuoda sähköpääkeskus rakennuksen sisälle ’täyttöjen päälle’ sekä jätevesijärjestelmän toimittamisen ja asentamisen.

Tarjouspyynnöstä sopimukseen ja tekoon!

Sami Suomalainen kertoo Perustavan tarjouksen olleen selkeän ja yksityiskohtaisen.  Rakennuttajina heillä oli normaaliin tapaan valmiit speksit itsellään.  He olivat teettäneet arkkitehti- ja rakennesuunnittelun sekä maaperätutkimuksen, joiden pohjalta Perustavan myynti laati kokonaistarjouksen. 

-Olen ollut mukana rakennusprojekteissa ennenkin, muun muassa yrityksemme hallin rakentamisen yhteydessä.  Perustavan asiakirjat olivat yksiselitteisiä, niiden terminologia avautui helposti eikä minulle jäänyt epäselvyyksiä - ei teknisten eikä taloudellisten asioiden suhteen.  Perustava NollakorkoR on oiva ratkaisu, Sami toteaa.

-Minulle oli positiivinen yllätys se, että myös jätevesijärjestelmän toimittaminen ja asentaminen valmiiksi asti sisältyy Perustavan pakettiin – niin kuin pyysimme. Samoin porakaivoltamme ’pirttiin asti’ vesijohdon asentaminen!

Sami Suomalainen toteaa, ettei hänen tiedossaan ole perustusurakoitsijoita, jolta saisi yhden kiinteän hinnan näin laajalle alkukokonaisuudelle. Eri osa-alueiden tekijöitä toki on olemassa paljonkin.  Edellä todetun mukaisesti Sami ja Satu halusivat välttää sen, että ei tarvitsisi pallotella vastuuta tekijältä toiselle.

Perustavan projektipäällikkö kantaa kokonaisvastuun Perustava NollakorkoR -ratkaisussa. Hän hoitaa kohteen osasten yhteensovittamisen sekä hoitaa tarvittavat tilaukset ja tekijät – kaikki ajallaan. Asiakasta edustaa normaalilla tavalla ulkopuolinen valvoja, mutta käytännössä työmaavastuu on Perustavan projektipäälliköllä.

Kuluttajan mahdollisuudet ymmärtää erilaista terminologiaa

Sami viittasi edellä terminologian haasteisiin.  On totta, että rakentamisessa eri toimijat käyttävät erilaisia termejä usein samoistakin asioista.  Siksi tarjouksen yksiselitteisyys on tärkeää.  Kun on tiedossa tarkalleen muiden osapuolien, esimerkiksi talopakettitoimittajan paketin sisältö, tulee rakentajan voida luottaa toisten ’osallisten’ tarjouksien sisältöön.

Projektipäällikkö Mika Kemppainen Perustava Oy:ltä vahvistaa Samin esille nostaman kuluttaja-asiakkaan haasteen.  Mika ei tiedä toista vastaavaa kokonaisuuden toimittajaa.  Perustava tekee uraauurtavaa työtä tuodessaan tällaisen Perustava NollakorkoR -ratkaisun tarjolle.  Mika painottaa kuitenkin tarkkuutta tarjoustyöhön:

-Tarjouksien sisältö vaihtelee paikkakunnittain, eikä vähiten viranomaisten toisistaan poikkeavien rajanvetojen vuoksi. Siksi meidän tarjouksissamme kerrotaan tarkasti, mitä tarjous sisältää ja mitä se ei sisällä! Perustava NollakorkoR on aina tarkkaan kohteeseen räätälöity tarjous ja siksi siihen voi luottaa.  Tämän sanon vakaasti käsi sydämellä!

Yhteistyö projektipäällikön ja Perustavan kanssa sujunut mainiosti

Sami Suomalainen kertoo yhteistyön Perustavan projektipäällikön Mika Kemppaisen kanssa sujuneen loistavasti.  Perustavan systeemin mukaan sama mies toimii alusta loppuun asiakkaan omana yhteyshenkilönä. Siinäkin vastuu säilyy yksissä käsissä!

-Mikasta sanon, että hän on sanojensa mittainen mies!  Minkä hän on luvannut, sen hän on hoitanut. Tämän on todennut myös rakennuskohteemme valvoja, Sami toteaa.

Tärkeä, muissakin kohteissa esille tullut haaste on kevään aikaisten kelirikkojen välttämiset ja huomioimiset.  Mökkitiet ovat usein tiehoitokuntien vastuulla.

-Samin kanssa käytiin tämäkin asia läpi.  Sovimme, että Sami pitää tiehoitokunnan tietoisena hankkeen vaiheista. Aloitimme työt jo maaliskuussa ja pääsimme ’hyödyntämään yöpakkasia’ ajaessamme murske- ja sepelikuormia tontille. Toisaalta Perustava korjaa kaiken, jonka särkee.  Esimerkiksi viikonloppuisin tie on aina lanattu muiden mökkiläisten käytettävään kuntoon, Mika valaisee työmaa-ajojen vaikutusta ja huomioimista.

Sami mainitsee vielä erikseen Perustava NollakorkoR -tuotteesta saamansa esittelyn.  Asiakkaana hän sai selkeän vastauksen tarjouspyyntöönsä ja sen puitteissa käytyihin keskusteluihin. Tuote ja tarve kohtasivat parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Kuvat ja teksti: Heska Korhonen

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Blogin uusimmat

22.6.2023
Osana AHS Controlin uudistuotantoa Perustava on päässyt toteuttamaan perustukset jo monen yrityksen…
22.6.2023
Maviko Oy toimittaa ja urakoi sähköasemia avaimet käteen periaatteella. Tyypillisesti sähköasemia…
13.6.2023
Vimpelin Vedossa pesäpalloa pelaava Olli Heikkala rakennuttaa parhaillaan Jyväskylään perheen uutta…
09.5.2023
Helsingin Jollakseen rakentava Sami Ehoniemi valitsi tontin ja tulevan talon väliin Perustava…
05.5.2023
Petri Tuominen rakennutti 136 neliöisen hirsitalon. Perustuskumppanin valintaan vaikuttivat mm.…
21.4.2023
LWI-WaBek Oy rakennutti Turkuun uuden tukkuvaraston. Perustava urakoi hallin kokonaistoimituksena.…