Huvila Kivitasku

Perustava on tehnyt viimevuoden syksyn ja tämän vuoden alkupuolen aikana ”Huvila Kivitaskun” perustustyöt sekä maarakennustyöt. Kyseinen huvila rakennettiin jyrkälle rinnetontille ”kevyesti rakennetun yksityistien taakse”, haja-asutusalueelle.

Asiakkaan puolesta vastaavana mestarina toiminut Timo Partinen varoittaa painokkaasti:

 -Jos tällaiseen paikkaan aiotte joskus rakentaa, tietäkää sen olevan monella tavalla haasteellisempaa kuin jollekin taajaman tontille rakentaminen. Jyrkälle rinnetontille rakennettaessa rakennuspaikka tulee valita huolellisesti.  Lisäksi ne ovat yllättäviä seikkoja nämä tierajoitukset, jos tulee sellaisia.

Timo toteaa tämän kohteen rakentamisen sujuneen suunnitelmallisesti ja Perustavan selvinneen hyvin laajasta osuudestaan.


”Huvila Kivitasku” Terälahden kauniille rantatontille

Tässä vaiheessa ”Huvila Kivitasku” on kutsumanimi.  Kiinteistön ja rantahuvilan nimeäminen tulee myöhemmin ajankohtaiseksi.  Kohteen rakennuttajana on neljä kiinteistöalalla toimivaa henkilöä. 

-Nämä henkilöt ovat hyvin visuaalisia henkilöitä, se on tässä projektissa korostunut, he tietävät mitä he haluavat.  He ovat minulle hyvin läheisiä ja kysyivät, alkaisinko mää hoitaa tätä.  Sanoin, että alan hoitaa mutta en minä tiennyt, että siitä tuli näin laaja konsepti, Timo naurahtaa.

Nyt noin vuoden uurastamisen ja rakentamisen tuloksena tontilla on huvila suurine terasseineen, autotalli teknisine tiloineen, huoltorakennus, jossa on myös saunan ja kodinhoitohuoneen lisäksi yksi makuuhuone sekä ’customoitu’, korjattu rantasauna. Maarakennustyöt valmistuivat alkukesän aikana.  Samoin huvilan pihatie, LVI-tekniikan vaatimat kaivuut, louhetäytöt ja peittämiset, kulkuväylä rantaan, laaja pelikenttä sekä kiinteistön muut maarakennustyöt on tehty valmiiksi.

Kuva 1: Rannanpuolelle, jyrkkään rinteeseen tehtiin pilariperustukset laajaa terassia varten. 

Logistiset ongelmat huomioitiin aikataulutuksissa

Padustaipaleentie kestää huonosti painavia kuormia. Timo Partinen kertoo, että ”kahteenkymmeneen vuoteen Suomen sateisimman” syksyn aikana tuli ongelmia.  Sitten tuli se ”kaikkien aikojen lumisin talvi” ja keväällä pitkä routakausi. 

-Onneksi oli tiedossa varastotiloja, joihin kuormia voitiin purkaa. Kaikki kohteen puutavara jouduttiin välivarastoimaan. Sitten muutaman tonnin kuorma kerrallaan tultiin tontille.  Tämä hankaloitti ja lisäsi kustannuksia.  Eikä raskaat työkoneet päässeet kulkurajoitusten aikana tontille.

Perustava huomioi nämä asiat aikatauluttamalla työvaiheet niin, että samalla kun sen omat suoritteet saatiin oikeaan aikaan tehtyä, muut urakoitsijat pääsivät tekemään omia osuuksiaan.  Sateisen syksyn takia työ jouduttiin muutamaksi viikoksi keskeyttämään, mutta hyvin Perustava pysyi aikataulussa.

-Ei Perustavalla ollut ”mitään tällaista työnjohtovelvoitetta”. Perustava oli kuitenkin ’perusroolissa’ ja sen töiden eteneminen ohjasi koko muuta rakentamista. Osaavat vastuuhenkilöt toimivat loistavasti ja työn rytmitys toimi hienosti kaikkien rakentajien osalta, Timo kehuu muun muassa Perustavan Jaakko-Pekka Kumpulan panosta työn organisointiin.

Tarjousvaiheesta sopimukseen

Jaakko-Pekka Kumpula kertoo saaneensa ensin tarjouspyynnön harkkosokkelien perustuskuvista ja niiden tekemisestä.  Hän totesi Timolle, että sellaiset perustukset eivät ole Perustavan toimialuetta.  Sen sijaan betoniperustusten lisäksi Perustava oli valmis tarjoamaan maarakennustyöt, joiden laskennan Perustavalla hoiti Juha-Matti Keto.

-Ilman muuta meidän kannatti ottaa Perustavalta tämä heidän oma paketti. Se meni hienosti, että kun kerran Perustava tekee perustukset, niin silloin kannattaa ottaa Perustavalta kaikki muutkin.

Tarjouskeskustelu poiki urakkasopimuksen betonirakenteisista perustuksista sekä maatöistä.  Sopimukseen sisältyivät kaikki kaivamiset, louhinnat, betonipilareiden ja betoniperustusten valamiset sekä louhetäytöt.  Lisäksi sovittiin Perustavan tekevän routaeristykset, rantaväylän sorastuksen, johtojen ja kaivojen kaivannot sekä kaivojen asentamisen.

-Sovittiin että niin valmiiksi ettei tilaajan tarvitse tehdä kuin sokkelin pinnoitus, Timo naurahtaa.


"Perustava oli siitäkin ihanteellinen yhteistyökumppani, että heidän kauttaan löydettiin monet urakoitsijat muihin osaurakoihin.  Se lähti liikkeelle jo alkuvaiheen puuston kaatoon sopivan tekijän löytymisestä. Kyllähän alkuperäinen ajatus harkoista kääntyi betoniin – ja se kannatti.  Perustava hoiti kaiken mallikkaasti."


Rakentamisen aikataulun varmistaminen

Kuten edellä kerrottiin, tontin ja paikallistien rajoitukset sekä tulevien vuodenaikojen aikojen antamat haasteet huomioitiin aikataulutuksessa.  Kiinteistölle vietiin esimerkiksi louhetta etukäteen.  Raskaiden työnkoneiden ’työvuorot’ aikataulutettiin. Syksyllä jouduttiin työt keskeyttämään monilta osin ja odottamaan roudan tuloa. 

-Vastaavasti keväällä on jouduttu odottamaan roudan sulamista ja tien kuivumista.  Kaikkien aikojen lumisin talvi antoi omat haasteensa, joiden ennakointi oli vaikeaa, Timo toteaa.                                                                                

Syksyllä Perustava sai erikoisluvan Padustaipaleentien tienhoitokunnalta ajaa louhetta perustuksia varten. Myös rantapolkuja ja muita alueita varten saatiin ajettua 160 tonnia mursketta tontille odottamaan. Perustukset valmistuivat suunnitelmallisesti loppusyksyn aikana.  Tämä oli tärkeää.  Se mahdollisti hirsirunkotoimituksen ja -asennuksen sekä muiden rakennustöiden jatkumisen talven yli.

Huvilan pohjan louhinnasta saatu materiaali hyödynnettiin rannassa olevan pelikentän rakentamiseen. Perustava asensi kaksi 5000 litran jätekaivoa sekä harmaiden vesien käsittelyn biopuhdistamo-yksikön.

Kuva 2: Huvila Kivitaskun Perustavan urakkaan sisältyivät laajat maarakentamisen työt.

Timo ja tilaajat tyytyväisiä

Timo Partinen on ollut työelämänsä aikana vastaavana mestarina monien kerrostalojen, palvelutalojen ja muiden isojen rakennusten kohteissa.  Hän vertaa itseään kapellimestariin, jolla on nuotit eli aikataulut käsissään ja joka antaa tahdin orkesterille.

-Urakoitsijapalaverit ja mestaripalaverit ovat töiden etenemisen kannalta välttämättömiä. Tässä Terälahden huvilaurakassa kohteessa ne hoidettiin puhelimitse sekä osittain myös tontilla. Nekin sujuivat aivan mallikkaasti kelpoisesti ja mahdollistivat siten kokonaisuuden sujumisen!

-Rakennusprojektien maastosuunnittelu ja maaperätutkimukset on tehtävä huolellisesti. LVIS-suunnitelmien pitää olla valmiit. On oltava liittymätiedot ja vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perustussuunnitelmat.  Sitten YSEn (Yleiset Sopimusehdot) mukaan mennään ja kun hoidetaan tällä tavalla kuin tässä kohteessa tehtiin – kokovaltaisesti, niin homma onnistuu, Timo kertoo.

Timo on tyytyväinen Perustavan ”mallikkaaseen” kokonaissuoritukseen.  Hän toteaa työsuoritusten onnistuneen ja toteutuneen kustannustehokkaasti. 

-Perustava hoiti hommansa. Rakennustyö on aina iso asia, mutta pohjatyöt ja perustukset määrittävät muiden töiden onnistumisen.  Suosittelen kokonaisvaltaista hankintaa perustusten ja maarakennustöiden suhteen.


"Satakoon vaikka viis’ kuukautta vettä yhtä perää, tämän ”Huvila Kivitaskun” perustukset eivät sorru.  Siinä on mökki, joka pysyy paikallaan."


Kuvat ja teksti: Heska Korhonen

Kohteen sijainti:

-Terälahti, Tampere

Yleistiedot:

-jyrkkärinteinen rantatontti

-kaava-alueen ulkopuolella

Perustavan urakan osiot:

-louhinta- kaivuu- ja infrarakentaminen

-kiviaines toimitettu n 3000 tn

-louhinta n 100m3

-betoniperustukset noin 100 m

-harkkopilarit n 60 kpl

Blogin uusimmat

22.6.2023
Osana AHS Controlin uudistuotantoa Perustava on päässyt toteuttamaan perustukset jo monen yrityksen…
22.6.2023
Maviko Oy toimittaa ja urakoi sähköasemia avaimet käteen periaatteella. Tyypillisesti sähköasemia…
13.6.2023
Vimpelin Vedossa pesäpalloa pelaava Olli Heikkala rakennuttaa parhaillaan Jyväskylään perheen uutta…
09.5.2023
Helsingin Jollakseen rakentava Sami Ehoniemi valitsi tontin ja tulevan talon väliin Perustava…
05.5.2023
Petri Tuominen rakennutti 136 neliöisen hirsitalon. Perustuskumppanin valintaan vaikuttivat mm.…
21.4.2023
Perustava toteutti Porvoon Kullooseen uuden kokoonpano-ja tuotantohallin asiakkaalle avaimet käteen…