YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

UUTINEN

Satu Härmä Perustava Vantaan myyjäksi

Perustavan Vantaan yksikkö on saanut yksikönsä sisältä uuden myyjän. Helmikuusta alkaen perustusasioissa kotitalouksia ja ammattilaisia palvelee Satu Härmä. Satu on aiemmin toiminut Perustavan rakennesuunnittelijana Vantaan yksikössä.


"Insinööriaivoksi" itsensä tituleeraava Satu Härmä on työskennellyt Perustavalla nyt vuoden verran. Ennen nykyistä siirtymistä myyjäksi, Satu toimi vuoden päivät perustusuunnittelijana Perustavalla. Tällä hetkellä käynnissä on siirtymisvaihe, jossa myynnin osuutta Satun työtehtävissä kasvatetaan. Vanhat suunnittelutehtävät hoidetaan loppuun ja sen jälkeen päästään sataprosenttisesti kiinni myyntiin.


”Ystävä vinkkasi minut Perustavalle kun tänne haettiin rakennesuunnittelijaa. Minulla oli aiempaa kokemusta tuotedokumentaation saralta ja myös 3D-ratkaisut olivat tuttuja. Kerroin jo työhaastattelussa olevani insinööriaivo, jota kiinnostaa yksityiskohdat, rakenteet, syyt ja seuraukset. Tykkään laittaa asioita exceliin ja tehdä erilaisia kaavoja siellä."


Perustavan myynnissä korostuu teknillisyys ja rakennusalan tekninen tuntemus. Myynti ja suunnittelu hengittävät samoja asioita. Rakennesuunnittelijana Satulla onkin loistavat lähtökohdat lähteä kertomaan asiakkailla vastauksia perustaviin kysymyksiin.

Perustussuunnittelijan taustasta johtuen Satu kertoo pystyvänsä luomaan nopeasti asiakkaalle "suunnitteluvedokset". Myyjän työ on auttamista myös siinä, että etenkin kotitaloudet tai ensirakentajat eivät aina alkuun tiedä mitä lähtötietoja ensin tarjouslaskentaan ja myöhemmin Perustavan perustuksiin tarvitaan. Satu ajatteleekin, että asiakkaan tehtävänä ei ole tietää mistä mitäkin lähtötietoja saadaan, vaikkakin ammattilaisten puolella asia on toisin. Siellä tarvittavia lähtötietoja osataan lähettää kokemuksen ansiosta.

Perustussuunnittelu

Perustusten mittaohje

Osana tulevaa Satun työnkuvaa, kävimme läpi tarkoin prosessin miten Perustavalla asioita yleensä hoidetaan. Esimerkiksi tyypillisessä pientalohankkeessa, sen jälkeen kun kaupoista on sovittu, ensin Perustavan suunnitelu saa käsiinsä talo- tai runkotoimittajan toimittaman perustusten mittaohjeen. Mittaohjeessa näkyy perustusten pinta, johon talo tukeutuu. Käytännössä se tarkoittaa hahmotelmaa perustusten ja rakennuksen liitoskohdasta.

Perustusten mittaohje ottaa myös kantaa siihen, minkä levyinen perustuksen rakennepinta pitää olla sen yläpinnassa. Samalla mittaohje määrittää tarkat mitat perustuksista ja näyttää mitä tuleva rakenne niiltä vaatii. Esimerkiksi jos rakennuksessa on kantava väliseinä tai terassilla pilareita, niiden osalta tarkistetaan vaativatko ne erilliset perustukset alle.

"Mittaohje ottaa kantaa myös siihen, miten pilari kiinnitetään perustuksiin: upotetaanko erillinen pilarikenkä betoniin vai kiinnitetäänkö pilari vaikkapa kiila-ankkureilla talon pystytysvaiheessa. Talon sisällä voi olla taas takkaa tai jotain muuta sellaista, mitkä vaativat tässä kohtaa oman huomion."

Maaperätutkimus

Jatkettaessa Satun käymää prosessia suunnittelussa eteenpäin, perustusten alapinta määräytyy maaperätutkimuksesta tehdyn perustamistapalausunnon tai pohjarakennesuunnitelman mukaan. Maaperätutkimuksessa kerrotaan tonttikohtainen perustamistapa juuri sille maaperälle mihin asiakas haluaa oman talonsa rakentaa. Tässä vaiheessa ensimmäisenä tietona on, tuleeko perustukset maanvaraisena vai paalutettavana.

"Perustamistapalausunto antaa rakennesuunnittelijalle tiedot paljonko maaperä pystyy kantamaan kuormaa neliömetrillä. Tämä tieto taas kertoo perustussuunnitteluun tarvitaanko perustusten alle anturaa vai ei. Antura levittää talolta tai rakennukselta tulevan kuorman maaperälle. Perustavan sokkelin moduulikoko on 900 mm korkea ja 300 mm leveä sokkelipalkki."

Työmaalla antura vaatii aina enemmän työtä, koska se valetaan ennen varsinaista "palkkia". Ilman anturaa tulevat perustukset valetaan kerralla, kun taas anturallisessa menee kaksi valukertaa. Anturaa ei siis tehdä tai suunnitella jos se ei ole välttämätön. Jos päälle tulevan rakennuksen massa jakautuu niin kapealle alueelle, että maaperä ei sitä pysty kantamaan, valetaan sokkelipalkin alle esimerkiksi 500 mm levyinen antura. Anturalle lasketaan erikseen riittävä leveys.

Kuormatiedot ja muut suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot

Satu luetteli vielä aimoannoksen tietoja, joita Perustavan myynnissä ja suunnittelussa otetaan huomioon ja niistä asiakkaiden kanssa päivittäin keskustellaan. Myyjä auttaa asiakasta lähtötietojen lähettämisessä ja suunnittelija tekee niiden pohjalta suunnitelmat.

Maaperätutkimuksen ja mittaohjeiden jälkeen suunnittelussa tarvitaan rakennuksen kuormatietoja. Myös nämä saadaan Perustavalle talo- tai runkotoimittajalta suoraan. Niiden avulla rakennesuunnittelija pystyy parhaiten optimoimaan suunnittelua, ja niissä ilmenee esimerkiksi miten talon rakenteiden paino jakautuu.

"Luonnollisesti kuormatiedoissa on olennaista se, että tuleeko yksi- vai kaksikerroksinen talo. Tyypillisesti kaksikerroksisessa talossa on kantava väliseinälinja. Suunnittelutermein yksiaukkoisella palkilla tarkoitetaan sitä, että talon kattoristikko menee vaikkapa seinästä seinään. Kaksiaukkoinen palkki on taas se, kun kantava seinälinja talon sisällä ottaa kuormaa vastaan. Nämä ovat suunnittelun ja lopputuloksen kannalta aivan avaintietoja!"

Asiakkaan lähettämistä julkisivukuvista suunnittelija näkee talonharjan suunnan. Samalla julkisivukuvat antavat suunnittelijalle hyvän perspektiivin kokonaisuuteen. Pohjakuvasta näkee vaikkapa takan perustukset ja asemakuvasta maanpinnan ja lattian korkeudet. Tontin muodot määrittävät tarvitaanko johonkin korkeampaan sokkelia. Perustavan vakiopalkki on 900 mm korkea ja sen perustamissyvyys on 500 mm. Sokkelipalkkia voidaan nostaa esimerkiksi 1200 tai 1500 korkeaksi.

"Paalutettaviin kohteisiin tarvitaan luonnollisesti enemmän lähtötietoja. Yksi näkyvin seikka on ontelolaatat ja niiden pituudet. Kymmenessä metrissä ontelolaatat eivät kestä enää niin paljon painoa kuin normaalissa 8 metrissä. Samoin ontelolaattoihin tulevat läpiviennit ja muut rei'ittämiset otetaan suunnittelussa huomioon LVIS-suunnitelman kautta. Ja niin, liitoskohtalausunto tulee myös suunnitteluun kaupungilta tai kunnalta. Silloin me otamme kantaa tuleviin salaojiin. Aika paljon asioita, joita huomioidaan ja se on sekä Perustavan suunnittelun että myynnin hienous."

Takaisin myyntiin ja asiakkaisiin!

Satu ajattelee myynnin ja suunnittelun sikäli samaksi, että se on melkein kuin sudokua pelaisi. Satun kautta asiakkaat saavat karkean suunnittelun kohteeseen ja Satu kertoo pystyvänsä perustelemaan asiakkaille tulevat suunnitteluratkaisut.

Kotitalouksien ja ammattilaisten välillä Satu tietää pientalorakentajan tarvitsevan enemmän ohjausta. Asiaa ei kuitenkaan tarvitse liikaa ajatella, sillä molemmat yhtälöt kaipaavat Perustavalla asiantuntemusta ja kustannustehokkaita ja nopeita ratkaisuja.


”Meillä on Perustaavlla se vahva puoli, että asennus, myynti ja suunnittelu ovat samassa yksikössä. Se auttaa vuoropuhelussa toisten kanssa ja työjärjestyksiä tai valukertoja kysellään toisiltamme harva se päivä. Vantaalla suunnittelijana pääsin kokemaan, että olen aito osa asiakkaan polkua ja nyt myynnissä pääsen lisäämään tätä polun pituutta."


Lisätietoja:
Satu Härmä
Perustava Vantaa
satu.harma@perustava.fi
040 861 0806
Linjatie 5, 01260 Vantaa

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

  • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

  • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

  • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

  • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

  • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Uusimmat uutiset

07.5.2024
Vuonna 2022 asetimme Perustavalla yhdeksi tavoitteeksi asiakastyytyväisyyden jatkuvan parantamisen.…
13.3.2024
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele…
20.10.2023
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
04.9.2023
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto…
28.8.2023
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on…
26.6.2023
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023…