YRITYS |  NOLLAKORKO  | yhteys |  PYYDÄ TARJOUS |  ​​SOKKELI-SAMI

sokkeli perustusten laatu

PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Sokkeli Perustavalta - laadukas perusta kodille

Sokkelin laatu ja hyvän laadun ylläpitäminen on yksi toiminnan kulmakiviä, josta emme ole valmiita tinkimään. Sokkeli välittää rakennuksen kuormat maaperään ja se onkin perustusten keskeisin tehtävä.  Sokkelin laadun kannalta on tärkeää valita oikeanlainen perustustyyppi, jotta perustus kestää aikaa. Perustavan perustukset valitessaan asiakas voi luottaa siihen, että sokkelin laatu on hyvä.

Tätä blogikirjoitusta varten on haastateltu Perustavan liiketoimintajohtajaa Tuomas Toivosta sekä teknistä johtajaa Antti Niinikoskea, joilla molemmilla on vankka osaaminen perustusten laadusta ja ylipäätään laadukkaasta rakentamisesta.

Sokkelin laadusta keskusteltaessa keskitytään hyvin yleisesti sokkelin ulkonäköön ja visuaalisiin seikkoihin, jotka ovat toki rakentajan näkökulmasta oleellisia, mutta eivät suinkaan tärkein asia perustusten laadusta puhuttaessa. Paikallavaluperustuksissa ilmakuplat ovat esteettisesti ikävä "sivutuote". Joskus niitä muodostuu valuissa enemmän ja joskus vähemmän. Joskus ei juuri lainkaan eli vaihtelua on.

Sokkelin näkyvään lopputulokseen vaikuttaa hyvin moni eri tekijä, ei pelkkä muottien kunto tai vibraus kuten usein luullaan. Esim. valuhetken sääolosuhteilla on merkitystä, samoin massan laadulla. Jotta sokkelista saadaan Suomen vaativia sääoloja ja etenkin pakkasta kestävää (XF1), sekoitetaan betoniin ihan tarkoituksella myös ilmaa, jonka tehtävä on muodostaa rakenteellisia suojahuokosia. 

Hyvä laatu lähtee aina liikkeelle perustamisolosuhteista ja asiallisesta maaperätutkimuksesta, jonka avulla määritetään oikea perustamistapa. Kun oikea perustamistapa on valittu, perustukset suunnitellaan teknisesti viranomaismääräysten mukaisesti, jotta perustukset täyttävät kaikki laatuvaatimukset.

perustusten laatu sokkeli

Hyvällä suunnittelulla ja järkevillä rakenteilla voidaan samalla säästää kustannuksista laadusta tinkimättä.

Sokkelin optimointi ja kustannustehokas rakenne kulloiseenkin kohteeseen yksilöllisesti suunniteltuna tekee perustuksista laadukkaat. Ylimitoitettu ratkaisu voi tarkoittaa laadun heikentymistä, kun vähintään yhtä laadukkaasti päästään parempaan ratkaisuun optimoimalla perustukset maaperätutkimuksen avulla juuri kyseiseen rakennuspaikkaan sopivaksi. ”Tämän vuoksi laadukkaan maaperätutkimuksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa”, muistuttaa Tuomas Toivonen.

Betonisokkelin ulkoisia ominaisuuksia

Ulkoisia seikkoja, joita rakentajat usein perustuksista havainnoivat ovat muun muassa ilmakuplat, betonin värivaihtelut, muottisaumat tai hiushalkeamat. Ne voivat herättää kysymyksiä siitä, täyttääkö perustusten ja sokkelin laatu rakentamiselle asetetut laatunormit. Sokkelin ulkoiset seikat eivät kuitenkaan vaikuta perustusten ydintehtävään, joka on rakennuksen kuormien välittäminen maaperään.

Huokoset ja ilmakuplat

Huokoset ja ilmakuplat kuuluvat paikalla valettuun tuotteeseen ja ne ovat betonin ominaisuus. Betonin rasitusluokka määrittää sen, minkä verran betonimassassa on ilmaa. Ilmaa jää rakenteeseen tarkoituksellisesti, sillä betonirakenne on säälle alttiina ja betonirakenteeseen tarvitaan ilmatilaa muun muassa jäätymiselle. Olosuhteista, betonimassasta ja tiivistämisen laadusta riippuen huokosia voi jäädä valmiiseen tuotteeseen erilaisia määriä. Esimerkiksi kuumalla säällä betoniin voi jäädä huokosia enemmän kuin viileällä säällä valettaessa. ”Tavoitteenamme on aidosti kertoa asiakkaalle jo ostopäätöstä tehdessä, millaista paikallavalettu betonipinta on laadultaan” kertoo Tuomas Toivonen. ”Perustavalla tavoitetaso sokkelin ulkonäölle on paljon korkeampi, mitä rakentamisen normit määrittävät ja olemmekin itse lähteneet luomaan laatutasoa, joka ylittää betonirakentamiselle asetetut laatunormit.”

Betonin värivaihtelu

Paikalla valettuun betonipintaan kuuluvat värivaihtelut, eikä betonitoimittajillakaan ole tarkkaan tiedossa, miksi betoni muuttaa väriä toisinaan enemmän. Edes kuivumisolosuhteet eivät selitä betonin värivaihtelua, joka on betonin normaali ominaisuus. Antti Niinikoski ymmärtää asiakkaan harmistuksen, jos sokkeli on laikukas. ”Mikäli betoni vaihtaa reilusti väriä kuivuessaan, voi asiakasta harmittaa. Jos värivaihtelu on runsasta, suosittelemme sokkelin viimeistelyä esimerkiksi maalaamalla. Tällöin kannattaa käyttää vesihöyryä läpäisevää sokkelimaalia tuoteohjeen mukaisesti.” Maalattu sokkelipinta kestää hyvänä vuosikaudet ja sen voi tarvittaessa huoltomaalata.

Hiushalkeamat

Hiushalkeamat muodostuvat, kun kuivumisprosessin aikana betonirakenteen pintaan syntyy jännityksiä. Hiushalkeamat ovat alle 0,5 millimetrin syvyisiä halkeamia, jotka eivät ulotu sokkelin pintaa syvemmälle. Hiushalkeamat ovat betonisokkelissa normaali betonirakentamisen laatunormien mukainen asia, eivätkä ne vaikuta perustusten ominaisuuksiin ja kantokykyyn. Hiushalkeamille ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos sokkelin haluaa maalata, halkeamat voi samassa yhteydessä käsitellä.

sokkelin maalaaminen

Sokkelin voi myös maalata. Tällöin kannattaa käyttää vesihöyryä läpäisevää sokkelimaalia tuoteohjeen mukaisesti. Maalattu sokkelipinta kestää hyvänä vuosikaudet ja sen voi tarvittaessa huoltomaalata.

Sokkelin laadun mittaaminen ja tarkastaminen

Ennen kuin kohde luovutetaan, sokkeli ja perustusten laatu käydään läpi muun muassa tarkistamalla mitat ja soveltuvuus sekä arvioidaan kriteerit sokkelin pinnan osalta. Mitatessa selviää, mikäli sokkelin mitta poikkeaa suunnitellusta tai sokkelin yläpinnan korko tai pystysuoruus heittää enemmän kuin on määritelty ennalta. Tällöin nämä seikat korjataan jo ennen luovuttamista.

Valamme tuhansia sokkeleita vuodessa ja korjattavien sokkeleiden määrä on kohtuullisen pieni. ”Asiakaspalautteen perusteella kehitämme laatua ja teemme korjaavia toimenpiteitä asiakkaiden toivomusten mukaan”, Tuomas Toivonen kertoo. ”Teknisesti normit määräävät hyvin rakentamisen laatua, mutta ulkonäöllisesti normit eivät vastaa sitä, mitä asiakkaat yleisesti odottavat. Tuotteen taso onkin meillä aina parempi, mitä normit määräävät.”

sokkelin laatu perustukset

Laadun dokumentointi

Koska laatu on laaja käsite, varmistamme sen dokumentoimalla kaikki suunnitelmat, työvaiheet ja materiaalit. Käytämme asiakkaan kanssa Muotti-järjestelmää, jonne dokumentoidaan kattavasti asiakkaan toimittamista lähtötiedoista alkaen suunnitelmat, tutkimukset, käytetyt materiaalit, työntekijätiedot, eri työvaiheet ja pöytäkirjat. Järjestelmä on avoin rajapinta kaikille projektissa mukana oleville, myös asiakkaalle. 

Muotti-järjestelmä on työkalu myös mahdollisten laatupoikkeamien dokumentointiin. Jos kohteessa tapahtuu jotain ennalta arvaamatonta, jonka johdosta teemme korjaavia toimenpiteitä, myös nämä tapahtumat kirjataan Muottiin. Järjestelmän avulla käsittelemme laatupoikkeamat systemaattisesti ja kehitämme toimintaa. Palautetta meille voi antaa asiakkaan lisäksi kuka tahansa projektin osapuoli, vaikka omalla puhelimellaan suoraan järjestelmään. Palautteen avulla löydämme keskeiset laatuhaasteet, joita voimme kehittää ja poistaa. Lähetämme jokaiselle asiakkaallemme myös asiakastyytyväisyyskyselyn. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä NPS-mittarilla eli asiakkaan suositteluhalukkuutta mittaamalla.

Perustavan tinkimätön laatu

Yksi Perustavan arvoista on tinkimätön laatu. Meille se tarkoittaa tätä:


”Teemme työmme mahdollisimman hyvin ja suunnitelmallisesti sekä pidämme kiinni sovituista aikatauluista. Pyrimme tuottamaan asiakkaille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen."


 

sokkelin laatu perustukset

Haaveiletko oman talon rakentamisesta? 

Lataa alla olevasta linkistä ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas. Sen avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Etelä-Suomessa – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennus Etelä-Suomessa
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Perustava mukana Pytinkimessuilla 5.-6.4.2024
12.3.2024 klo 11.00
Seinäjoki Areenalla järjestettävät Pytinkimessut ovat rakentamisen, remontoinnin ja asumisen tapahtuma.
Lue lisää
#
Kustannustehokkaat perustukset tontille kuin tontille
4.10.2023 klo 12.00
Perustavan vakioidut perustusratkaisut suunnitellaan maaperän mukaisesti. Toimitus kattaa aina suunnittelun, asennuksen ja työnjohdon.
Lue lisää
#
Perustava mukana Vantaan OMAKOTI-messuilla 27.‒29.10.2023
18.9.2023 klo 9.00
Rakentaja.fi:n järjestämät OMAKOTI-messut pidetään jo 27. kerran Vantaan Myyrmäessä. Perustavan osasto löytyy pääkäytävältä numerolla G31!
Lue lisää
#
Varaa aika Perustavan alkukartoitukseen!
2.8.2023 klo 12.00
Rakentajilla tai rakennushankkeeseen ryhtyvillä on nyt mahdollisuus saada Perustavan alkukartoituksen kautta apua omaan hankkeeseen.
Lue lisää
#
Perustavan kellariperustukset toteutetaan betonielementeillä – asennus kestää viikon verran
28.4.2023 klo 15.00
Perustavan omalla tehtaalla valmistettu kellariperustus on toimiva toteutus niille tonteille, missä esimerkiksi tontin pinnan muodot tai tontin ahtaus puoltavat…
Lue lisää