PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Ota nämä huomioon - maaperätutkimus ja maarakennustyöt

Maaperätutkimuksessa tutkitaan maaperän rakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville maaperän rakenne, kantavuus sekä pohjaveden taso. Pohjatutkimus eli maaperätutkimus määrittää, millaiset perustukset tontille tarvitaan ja millaisen talon tontille voi rakentaa. Tutkimuksen avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa luotettavasti ja turvallisesti tarvittavat perustukset. Maaperätutkimuksella selviää myös maarakennus- ja perustamiskustannukset, jotka ovat omakotitalon budjetoinnin kannalta erittäin merkittävä asia. 

Maanrakennus ja perustaminen ovat usein omakotitaloprojektin mysteereitä niin hinnan kuin toteutuksenkin puolesta. ”Talopaketteja vertaillessaan rakentaja saa yleensä kiinteän hinnan, mutta maanrakennusta ja perustuksia kilpailuttaessa hintahaitari on todella laaja.” kertoo Perustavan infrayksikön päällikkö Mika Kemppainen, joka johtaa maarakennusyksikköä ja sen toimintaa Perustavalla. Tarkempia tarjouksia varten tarvitaankin maaperätutkimuksen perusteella annettava perustamistapalausunto.

Maaperätutkimus käytännössä

Maaperätutkimus tapahtuu niin, että asiakas ottaa yhteyttä Perustavaan ja ilmoittaa rakennuspaikan osoitteen. Asiakas voi merkitä itse rakennuksen nurkkapisteet tai rakennuksen paikka voidaan katsoa yhdessä Perustavan ammattilaisten kanssa. Kaava-alueilla on usein jo asemakuvassa määritetty rakennuspaikan sijainti ja talon rajat. Kun talon paikka on selvillä, Perustava hoitaa maaperätutkimuksen.

Tontille tuodaan pieni telaketjuilla kulkeva kairausvaunu, jolla kairataan rakennuspaikalle reikiä kovaan pohjaan tai kallioon saakka. Kairausreikien syvyys vaihtelee yleensä 20 senttimetrin ja 20 metrin välillä. Kairalaite toimii niin, että se poraa reikää ja mittaa koko ajan porauksen vastusta. Tutkimuksesta saadaan kairausdiagrammit, joiden perusteella kirjoitetaan perustamistapalausunto.


Perustamistapalausunnosta selviää maaperän kantavuus, se miten paljon tontilla pitää kaivaa ja tarvitaanko tontilla paalutusta vai riittääkö maanvarainen perustus. Maaperätutkimus kertoo myös pohjamaan routivuudesta.


Maaperätutkimuksen yhteydessä tutkitaan myös maaperän pilaantuneisuutta ja pohjaveden tasoa. Tutkimuksella saadaan selville, jos tontilla on ollut vanha, purettu rakennus. Näin voidaan ennalta varautua siihen, että tontilta löytyy vanhoja kaivoja, jätevesijärjestelmiä tai perustuksia. ”Ennen vanha rakennus saatettiin purkaa ja haudata tontille maahan. Tontin ostajan harteilla on yleensä näiden siivoaminen, kerääminen ja kaatopaikalle vieminen sekä täyttäminen puhtaalla maalla.” tietää Mika Kemppainen kertoa.

Perustavan tekemä maaperätutkimus maksaa normaalisti 1674 euroa (sis alv.). Hintaan vaikuttavat tontin koko sekä tontille tulevat rakennukset. Perustavan tekemä maaperätutkimus sisältää 4-6 kairausta.

Tontin pintavaaitus

Kun maaperätutkimus tilataan Perustavalta, se sisältää myös tontin pintavaaituksen, jossa mitataan tontin korkeuskäyrät. Esimerkiksi rinnetontilla tämä on tärkeä tietoa omakotitaloa suunniteltaessa. Pintavaaituksen perusteella asiakas saa karttapohjan, jossa on nykyiset pinnan ja maaston muodot. Vanhoissa karttapohjissa korkeuskäyrät eivät yleensä pidä paikkansa. Kun pinnat on vaaitettu, saadaan mahdollisimman kustannustehokkaasti suunniteltua talon lattiankorot. Jos pintavaaitus jää tekemättä, voi rakennusvaiheessa tulla yllätyksenä esimerkiksi se, että rakennus tuleekin liian alas ja korkeusasemaa voidaan joutua muuttamaan kesken kaiken. Tämä aiheuttaa turhia kuluja projektiin.


Perustamistapalausunto toimitetaan asiakkaalle ja sen pohjalta asiakas pystyy kysymään tarjouksia maarakennus- ja perustamistöistä. Koska rakennusalueen kartoitus, vaaitus ja pohjatutkimukset liittyvät kaikki maaperätutkimukseen, on järkevää teettää kaikki tutkimuksen vaiheet samalla kertaa yhdellä taholla. Sen vuoksi Perustava hoitaa nämä yhtenä kokonaisuutena.


Maaperätutkimukset teettäminen on mahdollista jo ennen tonttikauppoja maanomistajan luvalla. ”Toisinaan on käynyt niin, että asiakas on ollut hommaamassa tonttia ja ennen kuin asiakas on ostanut tonttia, on sovittu tontin myyjän kanssa, että asiakas saa tehdä pohjatutkimuksen tontille. Tutkimuksessa on voinut selvitä, että perustamiskustannukset ovat niin suuret, että asiakas on halunnut vetäytyä tonttikaupoista.” kertoo Mika Kemppainen Perustavalta. ”Vaikka maaperätutkimuksen hinta, noin 1500 euroa menee tällöin kyseisen tontin osalta hukkaan, säästöä voi tulla toistakymmentä tuhatta euroa, kun asiakas voi etsiä tontin, jonka perustamis- ja maarakennuskustannukset ovat huomattavasti pienemmät.

Kannattaa huomioida, että samalla kadullakin voi olla vaihtelua niin, että viereisellä tontilla voi tehdä maanvaraisen perustuksen ja toisella tontilla tarvitaankin paalutusta, louhimista ja täyttämistä. Kun perustamiskustannukset on tiedossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voi budjetin laatia tarkasti näiden tietojen pohjalta. Suomessa on alueellisia eroja paljon. Pääkaupunkiseudulla tontin saaminen on lottovoitto ja täydellistä rakennuspaikkaa voi olla mahdoton löytää. Maakunnissa rakennuspaikkoja riittää ja valinnanvaraa on usein enemmän, jolloin voi olla mahdollista valita perustamiskustannuksiltaan edullisempi tontti.

Kerralla suunniteltu on puoliksi tehty

Omakotitalon rakennusprojektissa kaikista tärkeimpiä hommia ovat hyvä ja kokonaisvaltainen suunnittelu valmiiksi ennen kuin töitä aloitetaan. ”Nykyään töitä aloitetaan usein ennen kuin suunnitelmat ovat valmiina. Työmaalla tehdään asioita, vaikka suunnitelmat ovat keskeneräiset ja sitten kun suunnitelmat muuttuvat, turhia kustannuksia aiheutuu, kun joudutaan tekemään asioita uudelleen suunnitelmien muuttumisen vuoksi.”, Mika Kemppainen kertoo. ”Myös toteuttaminen on nopeampaa, kun suunnitelmat ovat valmiina alusta saakka.”

Koska Perustavalla on useita työmaita käynnissä samanaikaisesti, voidaan asiakkaan etua miettiä myös maanrakennuksessa niin, että hyödynnetään toisen tontin ylimääräisiä maita toisen tontin täyttömaana esimerkiksi nurmialueiden alle. Säästöä kertyy molemmille, sillä pois ajettavasta maasta ei tarvitse maksaa maankaatopaikkamaksua ja maata tarvitseva rakentaja voi hyödyntää kuljetuskustannusten hinnalla ylimääräisen maan. Jos tontilla on paljon täytettävää, kannattaa olla hereillä myös naapurustossa, jos alueella on kesken useampia rakennusprojekteja ja tehdä yhteistyötä.

Piharakentaminen ja pihan suunnittelu

Perustavalla on törmätty monta kertaa siihen, että asiakas suunnittelee ja teettää maanrakennuksen, perustukset ja talopaketin vauhdilla valmiiksi ja alkaa vasta sitten pohtia piharakentamista. Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelmia, jos pihaa ei ole mietitty sen enempää talon suunnitteluvaiheessa. Lvi- ja sähkösuunnittelijat haluavat suunnitella asennukset mahdollisimman edullisesti asiakkaalle, jolloin esimerkiksi putkikaivannot ja sähkövedot tehdään niin lyhyeksi ja pintaan kuin suinkin.


Pihasuunnitelman tulisi olla valmiina jo ennen rakentamaan ryhtymistä, jotta lvi- ja sähköasennukset voidaan tehdä pihasuunnitelma huomioiden.


Ongelmia tulee, kun pihaa ja istutuksia suunnitellaan eikä suunnitelmia voidakaan toteuttaa, sillä paikalla voi olla vaikkapa kaivo tai hulevesien viivytyskenttä. Pihasuunnitelman tulisi olla valmiina jo ennen rakentamaan ryhtymistä, jotta lvi- ja sähköasennukset voidaan tehdä pihasuunnitelma huomioiden. Tämä mahdollistaa pihasuunnitelman toteutumisen. Ennakkoon suunnitellessa voidaan jo maarakennusvaiheessa vetää valmiiksi sähkökaapelit ja tarvittavat suojaputket esimerkiksi pihavalaistukselle, kesäkeittiölle tai vaikkapa leikkimökille.

Tukimuurit ja muut rakenteet

Kun tontti on pintavaaitettu, arkkitehti voi talon suunnittelun yhteydessä piirtää esimerkiksi joillakin rinnetonteilla tarvittavat tukimuurit, jos maaperän muodot sellaiset vaativat. On tärkeää suunnitella pihan muodot ajoissa, jotta ne voidaan toteuttaa jo rakennusvaiheessa. Pelkästään tukimuuripengerrysten rakentamisesta jälkikäteen voi tulle tuhansien eurojen lisäkustannus. Tukimuurit ja talousrakennuksen perustukset kannattaa aina perustaa samalla kertaa talon kanssa kustannusten ja ajan säästön vuoksi ja hyödyntää se, että koneet ovat tontilla jo valmiiksi.

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Muuttovalmis talo – rakentamisen vaiheet suunnittelusta pihatöihin
24.8.2022 klo 14.30
Omakotitalon rakentaminen on useimmille yksi elämän suurimmista hankkeista. Vaikka haaveissasi olisi ostaa muuttovalmis talo,  sinun kannattaa tuntea…
Lue lisää
#
Maarakennus kirvesvarsitontille – tunne tontti ennen ostopäätöstä
23.8.2022 klo 15.05
Maarakennus kirvesvarsitonteille ei ole aina ongelmatonta. Muista perehtyä tontin ominaisuuksiin hyvin ennen kuin teet ostopäätöksen.
Lue lisää
#
Mitä tarkoittaa lause "Elämän kestäviä kiviä"?
27.6.2022 klo 0.00
Perustusten tulee kestää erilaista rasitusta ja niihin kiinnitetään erilaisia asioita. Onneksi rakentavan asiakkaan ei tarvitse niitä miettiä, sillä se osataan…
Lue lisää
#
Ei petä perustus eikä budjetti - Perustava Nollakorko
17.5.2022 klo 14.20
Perustava Nollakorko auttaa oman kodin rakentajaa merkittävällä tavalla: rakennushankkeen budjetti ja työmaan aikataulut pitävät ja vastuu hankkeesta on yhden…
Lue lisää
#
Mökin perustukset suunnittelusta toteutukseen
28.4.2022 klo 14.45
Mökin perustukset kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Maaperätutkimus määrittelee perustamistavan. Lue lisää!
Lue lisää