Talon rakentaminen - 10 askelta omaan kotiin

Kulkemalla näiden kymmenen askelen läpi tiedät, kuinka uusi omakotitalo rakentuu.

Tällä videolla käydään läpi rakentamisen tärkeitä vaiheita. Se on kuvattu Turun Rakenna ja Sisusta 2020 -messuilla helmikuussa. Videolla vieraillaan seuraavilla osastoilla: Kaarinan kaupunki, Liedon kunta, Kastelli, Kiirunatalot, Jetta-talo, Lammi kivitalot, Perustava ja Oma Säästöpankki.

1. Lainalupaus

Omakotitalon rakentaminen on hyvä aloittaa käymällä läpi pankin kanssa, minkä kokoiseen lainaan on mahdollisuus, jolloin selviää hankkeen budjetti. Rakennushankkeen alkuvaiheessa on jo hyvä varautua budjetin ylittymiseen, joka on usein noin 10 prosenttia.

Budjetin suuruus riippuu käytännössä maksukyvystä ja vakuuksista. Maksukyvyn on oltava hyvä, jotta pankki voi myöntää lainaa. Yleinen ohje on, että noin 35 - 45% tuloista saisi mennä lainanhoitokuluihin. Usein tarvitaan myös muita vakuuksia kuin rakennettava kohde.

Pankki antaa lainalupauksen vasta kun pankin kannalta oleelliset asiat hankkeesta on selvillä.

Pankkien kilpailuttaminen kannattaa, sillä koron määrä vaikuttaa merkittävästi lainan kokonaiskustannuksiin.

2. Paikkakunta

Missä haluaisit asua? Arvostatko luonnonläheisyyttä, hyviä palveluita vai hyviä liikenneyhteyksiä? Asutko mieluummin tiiviissä omakotitalolähiössä vai luonnon rauhassa?

Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa omakotitalot rakennetaan usein tiiviisti, kun taas pienemmillä paikkakunnilla on mahdollista rakentaa väljästi suuremmille tonteille. Kun mieluisa alue löytyy, kannattaa tarkistaa vielä millaisia palveluja alueelta ja sen läheisyydestä löytyy nyt ja mitä palveluja alueelle on tulossa lähivuosina. 

3. Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Ammattitaitoinen pääsuunnittelija auttaa säästämään kustannuksissa koko rakennushankkeen ajan enemmän kuin palkkionsa verran. Pääsuunnittelija kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo tonttia valitessa, sillä pääsuunnittelijan avun ansiosta voi välttää sudenkuopat tontin ostamisessa. Pääsuunnittelijaa ja vastaavaa mestaria hankkiessa on hyvä pyytää häneltä referenssejä eri projekteista ja kuunnella aiemmin rakentaneiden kommentteja projektien läpi viemisestä.


Pääsuunnittelija kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo tonttia valitessa, sillä pääsuunnittelijan avun ansiosta voi välttää sudenkuopat tontin ostamisessa.


4. Tontti ja maaperätutkimus

Omakotitalon tontin hankintaan on yleensä kaksi vaihtoehtoa: tontin ostaminen yksityiseltä maanomistajalta tai tontin ostaminen tai vuokraaminen kunnalta. Jos tontti sijaitsee asemakaava-alueella, voi talon rakentamiselle olla rajoituksia koskien talon kokoa, rakennuksen suuntaa, kerrosmäärää, ulkoverhouksen materiaalia ja väriä tai vesikaton tyyppiä. Kannattaa ottaa aina selvää kaavamääräyksistä ennen kaupan vahvistusta. Haja-asutusalueella tulee aina tarkistaa ajoissa, että tontille saa rakennusluvan. 

Maaperän kantavuus on hyvä selvittää aina tonttia hankkiessa. Kun maaperätutkimus tehdään ennen tonttikauppoja, pysyy rakennushankkeen kustannukset kurissa eikä maaperä aiheuta yllättäviä kustannuksia rakentamisvaiheessa. Kallioinen maaperä voi vaatia räjäytyksiä ja savimaa paalutuksia. Molemmat voivat nostaa maarakentamisen ja perustamisen kustannuksia. Ottamalla selvää maaperän laadusta etukäteen välttää yllättävät kustannukset.

Kun mieluisa tontti löytyy, on hyvä selvittää vielä, mihin ilmansuuntaan talon voi tontille rakentaa. Onko tontille mahdollista rakentaa niin, että oleskelupihalla voi nauttia auringonpaisteesta keskipäivällä ja vielä työpäivän jälkeen illalla, eli mihin suuntaan ilta-aurinko laskee? Missä kulkee lähimmät tiet ja aiheuttavatko ne tontille melua tai muuta haittaa?

5. Maarakennustyöt ja perustukset

Perustavaan kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä, käytännössä jo tontin ostamisen yhteydessä, tai heti jälkeen. Perustavan palveluketjua on laajennettu 2019 alkaen, niin että voimme tarjota maaperätutkimukset ja siihen liittyvät muut GEO-palvelut suuressa osassa toimialuettamme. Tämän ja perustusten rakennesuunnittelun ansiosta pystymme auttamaan koko rakennushankkeen kustannusten optimoinnissa. Maatöiden ja perustusten osuus on iso osa koko hankkeen kustannuksista, joten isot säästöt ovat mahdollisia. Kun maaperätutkimus on valmistunut, osaa Perustavan ammattitaitoiset myyntiedustajat yhdessä suunnitteluosaston kanssa kertoa tarkkaan, millaiset perustukset omakotitalo tarvitsee. 


Perustavan toimitussisältöön kuuluu poikkeuksetta perustussuunnitelmat sekä mahdollisesti rakennusvalvonnan edellyttämä päärakennesuunnittelijan roolin hoitaminen aina virasto- ja työmaakäynteineen.


Koko tilaus- ja toimitusprosessi tallennetaan reaaliaikaisesti Perustavan toiminnan ohjausjärjestelmään Muottiin. Muottiin tallentuu reaaliaikaisesti siis kaikki tarvittavat dokumentit mm. perustussuunnittelun lähtötiedot, niiden pohjalta tehdyt perustussuunnitelmat, betonien kuormakirjat, valetun sokkelin mittauspöytäkirjat aina valmiista perustuksista otettuihin valokuviin saakka. Näin ollen kaikki Perustavan toiminnot pyörivät Muotin kautta.

Tässä vaiheessa kannattaa suunnitella myös mahdolliset piharakennukset ja terassit. Kun näiden perustukset suunnitellaan ja toteutetaan samalla kertaa yhtenä kokonaisuutena omakotitalon perustusten kanssa, saadaan isoja säästöjä.

Maarakennustyöt sekä perustusten ja sokkelin rakentaminen aloittavat talon rakennustyöt. Maarakennustöihin sisältyy kaivamista, murskeen ja sepelin levitystä ja tiivistämistä sekä eristeiden ja tekniikan asennusta. Perustava hoitaa osassa Suomea myös maarakennustyöt osana perustusten rakentamista.

6. Talo

Talon valitseminen on usein rakennushankkeen jännittävin vaihe. Huomioitavia asioita on paljon: pohjaratkaisu, valmiusaste, puutalo vai kivitalo, 1- vai 2-kerroksinen talo. Valintaan vaikuttaa moni asia ja päätöksiä kannattaa harkita tarkkaan.

Talopaketin voi valita eri valmiusasteella. Valitsetko muuttovalmiin, viittä vaille valmiin vai peruspaketin, jolloin pääset itsekin hommiin? Talotehdas ottaa aina huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Valintaan kannattaa suhtautua realistisesti: minkälaiset mahdollisuudet sinulla on osallistua viimeistelytöihin. Oma työpanos tulee helposti yliarvioitua, mutta jos omat taidot ja aika sallivat, on mahdollista tehdä esimerkiksi sisätöitä itse.

Muuttovalmiin talopaketin etuja on helppous ja aikataulussa pysyminen. Lisäksi rakentamisen vastuu on talotehtaalla. Muuttovalmiit talot tehdään usein elementteinä tehtaalla. Muuttovalmis talopaketti on nopea ja vaivaton.

Viittä vaille valmis talopaketti antaa mahdollisuuden säästää tekemällä itse sisustustyöt. Tällöinkin talotekniikka tulee tehtaalta.

Peruspaketti on tee-se-itse -naisen tai -miehen valinta, jolloin pääsee tekemään paljon itse eikä joudu pohtimaan mihin käyttää kaikki liikenevä vapaa-aika lähitulevaisuudessa. 


Perustavan talotoimittajakumppaneilta löytyy sopiva ratkaisun jokaisen omakotitalon rakentajan tarpeisiin.

·      Ainoakoti

·      Area-koti

·      Cubesta

·      Dekotalo

·      Designtalo

·      Finnlamelli

·      Honka

·      Jetta-Talo

·      Jukkatalo

·      Kannustalo

·      Kastelli

·      Kiiruna Talot

·      Kontio

·      Kotimestarit

·      Lappli-Talo

·      Muurametalot

·      Sievitalo

·      Sikla


 

Kiiruna Talot

Kuva: Kiiruna Talot

7. Talotekniikka, kalusteet ja sisustus

Talotekniikan, pintamateriaalien ja kalusteiden valinta riippuu talopaketista ja siitä, mitä valittu paketti sisältää. Peruspaketin valitessa rakentaja kilpailuttaa ja valitsee itse tekniset ratkaisut, kalusteet ja pintamateriaalit. Muuttovalmiin talopaketin valitsija pääsee helpoimmalla, sillä talotoimittaja tarjoaa valmiita mallistoja, jotka hinnoitellaan talotoimittajan käytäntöjen mukaan.

Talotekniikassa on nykyään paljon älyratkaisuja ja taloautomaatiojärjestelmien käyttö yleistyy. Valmiissa talopaketissa ratkaisut sisältyvät talotoimitukseen, kun taas peruspaketin rakentaja valitsee ratkaisut itse.

8. Piha

Omakotitalon piha ja sen suunnittelu vaativat myös resursseja. Vaikka kaikkea ei pidäkään saada valmiiksi talon kanssa yhtä aikaa, on hyvä varata budjetista riittävä osuus jo suunnitteluvaiheessa pihasuunnitteluun ja piharakentamiseen.

Pihasuunnittelu kannattaa aloittaa samalla kun suunnitellaan rakennusten paikkoja. Tällöin on mahdollista säästää maarakennus- ja materiaalikustannuksissa. Kun kaivinkoneen kuljettaja tekee talolle pohjia, hän voi samalla tehdä pihan pohjat, jolloin syntyy säästöä. Jos talon rakentaja ei ole puutarha-alan ammattilainen, voi olla viisasta pyytää vihersuunnittelija paikalle konsultoimaan tai tekemään pihasuunnitelmaa. Ammattilainen osaa kertoa, mitä pihan materiaaleista voidaan käyttää pihan rakentamisessa, miten pihan elementit kuten terassit ja oleskelualueet kannattaa sijoittaa ja auttaa huomioimaan ilmansuunnat.

9. Ylläpito

Uudesta omakotitalosta tulee pitää hyvää huolta. Uusille kiinteistöille on jo rakennuslupavaiheessa laadittava huoltokirja. Huoltokirjassa esitetään säännölliset huolto- ja kunnostustoimenpiteet. Ylläpito ja säännöllinen huolto on aina edullisempaa kuin syntyneiden vaurioiden korjaaminen. 

Kun pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja on otettu projektiin mukaan ajoissa, he huolehtivat osaltaan siitä, että rakentaminen tapahtuu ilman virheitä niin, että omakotitalon ylläpito on helppoa.

Julkisivumateriaalien käyttöikä pitenee säännöllisillä julkisivupesuilla. Myös talon katto ja vesirännit on hyvä pestä säännöllisin väliajoin. Kuluvien osien, kuten ikkunoiden ja ovien tiivisteiden kunnosta kannattaa huolehtia ja vaihtaa niitä tarvittaessa. Nuohous ja ilmastointilaitteiden puhdistus tilataan kerran vuodessa ja huoltokirjan suunnitelman mukaiset huollot ja korjaukset toteutetaan ajoissa. 

Kun omakotitalo on valmistunut, tarkistetaan kiinteistön ja kodin irtaimiston vakuutusturva

10. Omasta kodista nauttiminen!

Viimeisin ja tärkein vaihe on omasta uudesta kodista nauttiminen. Kun talon pohjatyöt eli perustukset ovat kunnossa, koko talo seisoo tukevasti ja tuo iloa uusille asukkailleen.


Lisätietoa rakentamisesta

Maaperätutkimus ja maarakennustyöt – Ota nämä huomioon talon rakentamista suunnitellessa

Talon suunnittelu – vältä nämä yleiset virheet

Talon perustukset - Mistä perustusten hinta koostuu?

Talon rakentaminen - Mitä ovat hyvän tontin tunnusmerkit ja mistä aloittaa hankkeen suunnittelu? >>

Kaikki lähtee perustuksista >>

Rakenna ja Remontoi -messut - Parhaat messuvinkit >>

Tulevaisuuden asuminen - Katso video ASTA 2020 -Messuilta Tampereelta >>

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

 


Kaipaatko apua hankkeessasi? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

  • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

  • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

  • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

  • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

  • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.