UUTINEN

Perustava JYEAT: Johtajana toimiminen - strateginen johtaminen

Perustavan operatiivinen johtoryhmä kokoontui Gustavelundiin koululaisten tavoin aloittamaan syksyn opinnot. Työnantajan tarjoamasta esimiesvalmennuksesta oli jo aiemmin tehty Perustavalla yhteinen päätös ja kouluttajaksi valikoitui koulutuskeskus Salpaus. Yhden ja puolen vuoden mittainen opiskelukokonaisuus tulisi sisältämään viisi lähipäivää ja niistä ensimmäisen aiheena oli strateginen johtaminen. 


 

Strateginen johtaminen

Lähipäivien avauspuheenvuorossa henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä toivotti koulutukseen saapuneet perustavalaiset tervetulleeksi oppimaan.

"Oppimiseen on olemassa monta keinoa ja nyt pyrimme tarjoamaan perustavalaisille mahdollisuuden kasvattaa omaa johtamispääomaa. Taustalla vaikuttaa maailman muutokset, jossa työelämä on jatkuvaa oppimista."

Miksi esimiesvalmennus? Miksi Perustavan iso kuva?

Strategisen johtamisen koulutuksessa pureskeltiin paljon Perustavan "isoa kuvaa". Veikko kertasi alkuun esimiesvalmennuksen tarkoitusta ja tavoitteita.

 1. Yhtenäinen näkemys johtamisesta
 2. Opitaan toisilta
 3. Yhdessä kehittäminen
 4. Perustavan menestys ja kasvu
 5. Tutustutaan toisiin
 6. Henkilökohtainen hyöty


Alla esitetty Perustavan "iso kuva" on yhteinen näkemys ja yhdessä mietitty kokonaisuus, joka tuo esiin Perustavan nykytilan ja tavoitetilan. Elämän kestäviä kiviä kuvastaa mitä hyvää ympärillemme teemme ja on sitä kautta syy sille, miksi tulemme aamulla töihin.

Vuoden 2019 alussa isoa kuvaa alettiin työstämään – ensin hieman sekaannuksen olotilassa. Liiketoimintajohtaja Tuomas Toivonen kertoi tähän päivään saakka edenneestä matkasta, jossa johdon strategiatyö vietiin henkilöstön happotestattavaksi. Kuvaa työstettiin yhdessä jalostamalla. Isoon kuvaan haettiin mielipiteitä ja muutoksia, ja versioita parannettiin kerta toisensa perään.

Ison kuvan jalkautuminen on arjen tekemisen ja käyttäytymisen lisäksi mittarointia. Haluamme saada lisää ns. strategiamittareita tai nettosuosittelu-%. Liiketoimintamittareiden rinnalle halutaan tekemisen mittareita suorituksen  johtamisen tueksi.

Kuulumiset ennen koulutusta

Koulutus sisälsi koulutuskeskus Salpauksen kouluttajien lisäksi paljon eri perustavalaisten puheenvuoroja. Perustavan toimitusjohtaja Markku Nenonen kertoi tulevaisuuskatsauksen ja avasi missä menemme yrityksenä. Markun esityksessä kävimme läpi asumisen trendejä, muuttoliikkeitä sekä muita menneitä ja tulevia muutoksia kuten mm. koronan vaikutuksia liiketoimintaamme. Markun jälkeen Perustava Elementin toimitusjohtaja Sampo Jäntti antoi aamuun myös oman tilannekatsauksen elementtitehtaalta. 

"Monesti miellämme strategian joksikin lähtöpisteeksi josta olemme menossa johonkin tavoitteeseen. Olen kuitenkin oppinut menneestä, että jos jotain uutta haluaa saavuttaa niin samalla pitää jättää vanhaa pois. Kyvykkyyttä, uutta kulttuuria ja suunnan luotaamista - sitä se strategia minulle on. "

Koulutuskeskus Salpaus - Tiina Rantala & Eero Kukkola

Tiina Rantala koulutuskeskus Salpauksen puolelta muistutti, että tuleva tutkinto saisi olla tekijänsä näköinen. Tiina tulisi huolehtimaan ennakkotehtävistä ja tutkinnon loppuunviennistä, kun taas kouluttaja Eero Kukkola luennoisi parin päivän aikana strategisesta johtamisesta.


”Rowing harder doesn't help if the boat is headed in the wrong direction."
  - Kenichi Ohmae


Eeron päällimmäinen teesi kuului, että strategia on valintoja. Strategia on käytännön tekemistä, jolla pitäisi saavuttaa se unelma, tavoite tai päämäärä mikä on ennakkoon asetettu. Näin ollen ensin tulisi ymmärtää ja sisäistää tämä. Sen jälkeen tuli vasta strateginen ajattelu, strategian johtaminen, strategiaprosessi ja niin edelleen.

On olemassa useita syitä, miksi strategia ei toteudu. Johtamisen ikuinen haaste on se, kuinka viedä suunnitelmia toteutukseen läpi organisaation viimeiseen työntekijään asti. Muutostarve voi olla liian iso pala kakkua kerralla tai yrityksen kulttuuri ei tue kehittymistä, jotta muutokset olisivat mahdollisia. Strategia on myös viestintää ja keskustelua, joka konkretisoi asioita ymmärrettäväksi käytännön toimiksi.

 

Maailman muutosvoimat

Maailman muutosvoimista Suomikaan ei ole turvassa. Olemme Euroopan Japani, jossa meillä on yksi maailman huonoimpia huoltosuhteita. Yli 65-vuotiaita on 22,3% väestöstä. Ennusteen mukaan heitä on yli 25% jo 2030. Tämä jos joku vaikuttaa niin elintasoon kuin vaikkapa Perustavan rekrytointeihin

Perustavan toimialalla ja tämän hetken rakentamisessa Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomessa oli yhden hengen talouksia 44%. Kahden hengen talouksia 32% ja kolme tai enemmän talouksia 24%. Mikäli nykyinen väestönkehitys etenee tätä vauhtia, tämä voisi tarkoittaa Perustavan liiketoiminnassa esimerkiksi "sokkeleita sinkuille" tai muita uusia avauksia.

"Kun tehdään analysointia ja tulevaisuuskuvia, nämä faktat pitää sisäistää. Yhä useampi joutuu hakemaan työvoimaa rajojen ulkopuolelta. Tämä haastaa perinteisen johtamisen ja kulttuurin, mihin olemme tottuneet. Samalla työelämässä on johdettavana neljä eri sukupolvea. Ikäjohtaminen ja maahanmuuttajien johtaminen ovat uusia taitoja, joita esimiehiltä vaaditaan. Väestönrakenteen muutos on johtamismuutos."

Megatrendit mitä seurata

Ryhmätehtävissä valitsimme maailman megatrendejä ja muita ulkoisia asioita, jotka olivat Perustavan kannalta seurattavia ja tänäkin päivänä meihin vaikuttavia. Kaupungistuminen meinasi väen pakkautumista kasvukeskuksiin ja se vaikutti niin rakentamiseen kuin saatavaan työvoimaan. Ilmastonmuutosta tai digitalisaatiota tässä vaiheessa unohtamatta. Ekologisuus nousi myös megatrendeistä esiin, sillä niin kotitaloudet kuin ammattilaiset halusivat meiltäkin tietää ympäristöystävällisyydestä. 

"Yritykset eivät kuole siihen, että ne tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään. Strategisessa ajattelussa ajoitus on olennaista. Strategian suunnittelu on organisaation johdon tärkeimpiä tehtäviä. Siinä on viime kädessä kysymys tietoisista valinnoista, missä liiketoiminnassa ollaan ja missä ei olla."

Megatrendien lisäksi oli paljon muitakin ulkoisia asioita, jotka joko vaikuttavat pian tai joskus tulevaisuudessa Perustavan toimintaan. Rakentamisen lainsäädäntö, raaka-aineiden hinta, asumisen tulevaisuus, globaalit toimijat, suhdanteet, poliittiset päätökset tai vaikka väestönrakenne olivat huomioitavia asioita. 

Strategian kertapäivitys vuosittain ei enää riitä - miksei?

 • Arvaamattomat asiakkaat
 • Vielä arvaamattomammat kilpailijat
 • Digitaalisuushaaste: läpinäkyvyys, nopeus
 • Menestyksen tuo/vie koko henkilöstö
 • Globaali kilpailu innovaatioilla
 • Maineen menetysherkkyys
 • Kisa parhaista osaajista
 • Pandemiat ja pakolaisvirrat
 • Kauppasodat ja sodat yleensä

"Strategian viestiminen voidaan järjestää montaa kautta. Yhtenä hyvänä mittarina onnistumiseen on se, että strategiakeskustelu on kahvikeskusteluiden aiheena."


”Strategia on tietoinen valinta toimia eri tavalla kuin muut."
  - Michael Porter


Arvot eivät toimi, jos niitä ei yhdistä toimintaan!

Keskustelu kääntyi vision ja mission kautta arvoihin. Arvot ilmensivät tapaa toimia ja viestivät samalla yrityskulttuurista. Perustavan arvot ahkeruus, ihmisläheisyys ja tinkimätön laatu nousivat ryhmätöissä keskusteluaiheiksi. Selitimme toisillemme mitä ne tarkoittavat käytännössä ja miten jokainen mieltää itse omassa toiminnassaan nämä arvot.

Ahkeruus tarkoittaa Perustavalla yhdessä tekemistä, työn tehokkuutta sekä oman työn tekemistä niin hyvin kuin mahdollista. Samalla se on "venymistä" asiakkaan parhaaksi ja joustavuutta muutosten keskellä. Ahkeruus ei tarkoittanut turhaa höntyilyä vaan asennetta, oma-aloitteisuutta ja fiksuja tapoja toimia.  

Ihmisläheisyys johtamisessa sekä päivittäisessä työskentelyssä lähti siitä ajatuksesta, että jokaisella meillä on vastoinkäymisiä. Perustavalla haluttiin ymmärtää työntekijän elämää ja elämäntilanteita myös työn ulkopuolella. Erilaisuus on rikkautta ja ihmisläheisyys auttamista. Asioita ei haluta repiä selkänahasta.

Tinkimätön laatu viittaa helposti lopputulokseen eli esimerkiksi valmiiseen sokkeliin. Se kuitenkin tarkoittaa paljon muutakin, kuten vaikkapa koko Perustavan toimitusketjua, toimintatapaa tai asiakaspalvelua. Tinkimätön laatu on tahtotila ja se kuvastaa ammattiylpeyttä mitä haluamme Perustavalla vaalia. 

Strategia vaikuttaa kaikkeen - aina prosesseihin asti

Brändi, johtaminen, asiakkaat, tuotteet/palvelut, organisaatio ja prosessit/toimintatavat muodostivat yhdessä strategian. Yrityksellä on olemassa yhteinen tietokanta, jossa kaikki yrityksen omat prosessit ja palvelut makaavat jonkun tietojärjestelmän päällä. Yhteisen tietokannan eli yrityksen toiminnan yläpuolella on strateginen taso ja alapuolella operatiivinen taso. Tällöin määritelty strateginen taso heijastuu yhteisen tietokannan kautta kaikkialle yrityksen eri prosesseihin. 

"Tänä päivänä yrityksiltä vaaditaan erittäin hyvää ICT-johtamista. Strateginen taso vaikuttaa asiakaspalveluprosessiin, tilaustoimitusprosessiin, tuotantoprosessiin, myyntiprosessiin ja tukiprosessiin. Yrityksen yhteisen tietokannan hallinta ja ylipäätänsä järjestelmien toimivuus eri prosessien välillä on aivan ydinjuttu! Siksi strategisella johtamisella ja strategia-ajattelulla on analyysia ja suunnittelua paljon suurempi rooli. Strategisesti pitää aina pitää mielessä, että me ei olla turvassa."

Mistä on menestyvät organisaatiot tehty?

 1. Strateginen suunta on valittu
 2. Työvälineet, prosessit ja järjestelmät ovat kunnossa
 3. Läpinäkyvät perusteet organisaatioille
 4. Tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat
 5. Johtamisen laatu –  johtaminen on palveluammatti
 6. Taloudellinen tulos

"Liiketoiminnassa MYYNTI on kaikki kaikessa! Tavoitteesta ei tingitä, myynnin aktiviteettia lisätään ja johto laskeutuu myyntitasolle. Kolme kasvun teesiä ovat orgaanisen kasvun suojelu, liiketoimintamallin vahvistaminen ja viisaat yrityskaupat."

Mihin me Perustavalla haluamme panostaa?

Koulutuksen aikana pidetyissä useissa eri ryhmätehtävissä pohdimme millaisia tavoitealueita ja painopisteitä meidän tulisi suunnata resurssejamme. Mitä tarkoitti käytännössä elämän kestävät kivet? Kenellekään ei ole täydellisiä resursseja, joten resurssien jakamisella tuli olla selkeä painopiste. Valikoimme Perustavan tärkeiksi asioiksi henkilökunnan saatavuuden, kouluttamisen ja perehdyttämisen, järjestelmien kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen.

Yleisöstä esiin nousseita Perustavan vahvuuksia olivat mm. sitoutunut henkilöstö, oma tietojärjestelmä, ajassa elävä markkinointi ja myynti, yksikkömalli, riittävät resurssit sekä hyvä brändi. 

 • Mitä asiakkaasi oikein haluaa?
 • Mitä huolia ja pelkoja heillä on?
 • Miten voit auttaa heitä?
 • Mitä muuta asiakkaasi haluavat?
 • Miksi asiakas valitsisi juuri sinut ja organisaatiosi?

Näihin kysymyksiin ja uusiin kotitehtäviin päätimme ensimmäiset lähipäivät. Kuluneet kaksi päivää Tuusulassa sisälsivät paljon ajattelutyötä, pään raapimista ja samalla oivalluksia omien työkavereiden kanssa. Kiitos koulutuskeskus Salpaus ja kaikki tähän kontaktikertaan osallistuneet!

 

Uutiset
#
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele jakso ilmaiseksi Suplasta!
#
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
#
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto LVL-tehtaan perustusurakasta.
#
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on mukana tapahtumassa.
#
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023 alkaen Sampo Jäntti.

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

 


Kaipaatko apua hankkeessasi? Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

PERUSTAVA

Perustava on enemmän kuin pelkkä perustusurakoitsija. Me palvelemme koko maan laajuisesti rakennusliikkeitä, talotoimittajia ja yksityisiä rakennuttajia kumppanuusperiaatteella — geopalveluista aina runkotoimituksiin asti. Mietimme juuri sinun tarpeisiisi sopivat rakenteet — rakennuspaikan ja rakennuksen asettamat vaatimukset huomioiden —, joilla varmistamme kustannussäästöt.

Palveluihimme kuuluvat perustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin sekä eri kokoisiin toimitiloihin. Valamme väestönsuojat ja toteutamme tukimuurit. Kellarit ja muut betonirungot valmistamme omalla elementtitehtaalla Lammilla.

Meiltä saat 

 • Perustus- ja päärakennesuunnittelun osana perustustoimitusta

 • Betoniperustukset pien- ja kerrostaloihin, hoivarakennuksiin ja toimitiloihin

 • Tukimuurit, väestönsuojat, ja betonirungot joko elementteinä tai paikallavaluna

 • Geopalvelut eli pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut Etelä- ja Keski-Suomessa

 • Infrapalvelut eli maarakennustyöt kokonaisurakkana Lahdesta Helsinkiin.

Uusimmat uutiset

13.3.2024
Perustavan toimitusjohtaja Sampo Jäntti vieraili Rakennetaan yhdessä ry:n podcastissa. Kuuntele…
20.10.2023
Rakennustyöt alkavat välittömästi ja projekti valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.
04.9.2023
Perustava Oy ja rakennusyhtiö SRV ovat sopineet Äänekoskelle rakennettavan Metsä Woodin Kerto…
28.8.2023
Orimattilan kaupunki järjestää tonttipäivän Virenojalla tiistaina 5.9.2023 klo 16-19. Perustava on…
26.6.2023
Perustava-konsernin emoyhtiö Perustava Group Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty 22.6.2023…
14.6.2023
Uusi sarja jatkaa suositun Äkäslompolo-sarjan jalanjäljissä. Sarjan päähenkilönä toimii asentajamme…