URATARINA

Jaakko-Pekka Kumpula - Myyjä

- Niin, asennuksilta hallimieheksi ja ’perustuskoulun lehtoriksi’, siitä työnjohtajaksi ja nyt myyjänä.  Lähitulevaisuutta ajatellen uusia suunnitelmia on olemassa sekä Lempäälän toimipisteen että oman urani kannalta – mielenkiintoista aikaa eletään.  Olen tähän mennessäkin saanut kulkea myönteistä ja innostavaa työuraa täällä Perustavalla, toteaa Perustavan myyjänä Lempäälässä toimiva Jaakko-Pekka Kumpula.

Perustavan historia tuttua

Jaakko-Pekka Kumpula (J-P) on ollut Perustavalla töissä vuodesta 2009.  Silloin yhtiössä oli vain yksi myyjä, Nenosen Markku, nykyinen toimitusjohtaja.  Lauri Paaso-Rantalan (Lare) pihasta lähdettiin liikkeelle ja tehtiin perustuksia pitkin Etelä-Suomen kasvukeskuksia.

-Ei sitä puhuttu paljoa siitä toimenkuvasta. Aholan Markuksen kanssa kierrettiin työmaita viikot muotit kuorma-auton lavalla ja pakun peräkärryssä muut tavarat ja viikonloppuisin haettiin Orimattilasta tavaraa lisää.  Asuin jopa pari kuukautta Laren pihassa asuntovaunussa, ei ollut mitään toimitiloja, J-P naurahtaa. Hän on saanut seurata yrityksen kasvua hyvin läheltä.  Se on ollut osalla ihmisistä työtehtävien kiertoa, osalla eteenpäin menoa.

Perustavan ensimmäinen sivutoimipiste perustettiin Tampereelle vuonna 2011.  J-P toimi silloin osittain asentajana, enemmän kuitenkin ’sellaisena yleismies-jantusena’, hallimiehenä hoitaen materiaalien hankintaa, kuljetuksia, ’raudan hitsausta’.  J-P:n tehtäviin kuului myös uusien asentajien perehdyttäminen. Vuoden vaihteessa 2013–2014 siirryttiin Lempäälään Hulikanperälle.  Pirkanmaan yksikön tarpeet olivat nopeasti kasvaneet ’ulos’ ensimmäisestä toimitilasta.

Tuon vaiheen jälkeen J-P toimi muutaman vuoden ajan ’perustuskoulun lehtorina’.  Hän kiersi toimipisteitä kouluttaen uudet asentajat hommiinsa.

-Uusille työntekijöille pidettiin neljän viikon koulutusjakso.  Osa tuli rakennusalan hommista, osa ’vaikkapa leipomoista’, osalla oli koulutusta ja osalla ei.  Joku oli nähnyt ruuvivääntimen jossakin.  Kuitenkin tämän neljän viikon jälkeen heidät voitiin lähettää yksin tekemään ’tommosen perusomakotitalon’ perustukset, J-P avaa Perustavan työntekijöiden koulutuksen vaikuttavuutta. Yhtenä osana koulutukseen on sisältynyt Rudus Oy:n järjestämä, rakennusalalla arvostettu Betoniakatemian koulutus, jonka myös J-P on suorittanut.

Myyjän työ vaatii huolellisuutta

Jaakko-Pekka Kumpula toimi vuodesta 2017 vuoden 2020 loppuun asti työnjohtajana.  Vuoden 2021 alusta hän aloitti perustusten myyjänä ja on hoitanut siitä lähtien Pirkanmaan alueen myyntiä muutaman kaverin kanssa.

- Mitään asiakas- tai projektikohtaista jakoa meillä ei ole ollut.  Tärkeintä on se, että myyjä tietää, mitä myy.  Mikä tuote on oikea kyseiseen kohteeseen, minkälainen työmaa siellä odottaa ja mikä on Perustavan kannalta oikea kokonaisuus tarjottavaksi, J-P valottaa toimintaansa myyjänä.

Perustava haluaa olla luotettava toimittaja.  Siksi myyntityökin tehdään tarkasti huomioiden kaikki tarvittavat asiat.  Tarjous perustuu joko maaperä- / pohjatutkimukseen tai vaihtoehtoisesti asiakkaan toimittamiin tarkkoihin piirustuksiin.  Laskenta tehdään pitkälti toimistossa Perustavan omia tietoteknisiä ohjelmistoja käyttäen.  J-P kertoo kohteita ’liikkuvan pöydällä’ paljon.  Osa niistä on helpompia, osa monimutkaisempia.  Kaikkiin niihin paneudutaan huolellisesti.​​​​​​

Pienkohteen kaupan synnyttyä työnjohtaja ottaa vastuun toteutuksesta. Rakennusliikeasiakkaiden pyytämissä urakkaneuvotteluissa myyjä käy yksikönpäällikön kanssa.  Siitä alkaen niidenkin projektien vastuut siirtyvät työnjohdolle, johon J-P:llä on sataprosenttinen luotto.

Rakennusalan kaupankäynti on tunnetusti hyvin vahvasti kilpailtua toimintaa. J-P kertoo Perustavan tekevän huolellisesti omaa tarjoustyötään.  Esimiehet keskustelevat myyjien kanssa markkinatilanteesta ja ovat hinnoittelussa tukena.  Paljon auttaa Perustavan vahva brändi – tunnettuus ja luotettavuus!


"Tärkeintä on se, että myyjä tietää, mitä myy.  Mikä tuote on oikea kyseiseen kohteeseen, minkälainen työmaa siellä odottaa ja mikä on Perustavan kannalta oikea kokonaisuus tarjottavaksi."


 

Urakiertoa ja etenemistä Perustavalla

J-P kertoo viihtyneensä todella hyvin Perustavan palveluksessa.

-Kyllä se on, kyllä ’tää’ porukka on se, joka eniten vaikuttaa.  Toisena on - täällä luotetaan ihmisten tekemiseen.  Pari kertaa matkan varrella olen miettinyt työpaikan vaihtoa, mutta aina – onneksi - päätynyt jäämään, J-P juttelee omasta kokemuksestaan.

J-P osallistuu Perustavan järjestämään johtamisen erikoistutkinto -koulutukseen.  Koulun penkillä istuu nyt kolmisenkymmentä toimihenkilöä. J-P toteaa, että tämä esimieskoulutus on huippua - tutkinto on ammattikorkeakoulun opintolinjaa.  Se antaa hyvää pohjaa johtamiselle.

Perustava on asettanut merkittävät kasvutavoitteet tuleville vuosille.  Jaakko-Pekka Kumpula on omalta osaltaan sitoutunut toimimaan näiden tavoitteiden hyväksi. Hän kokee yrityksen kasvun ja omien työtehtävien kasvun ’yhteenkuulumisen’. 

-Perustavan liikevaihto ja tulos syntyvät työmailla, yksiköiden henkilöiden tuottavan työn seurauksena. En niinkään näe omaa urakehitystäni ’että jotenkin nousisin asteikolla ylöspäin’ … vaan ennen kaikkea tehtävien laajenemisena ja vastuun kasvamisena.


"Kyllä se on, kyllä ’tää’ porukka on se, joka eniten vaikuttaa.  Toisena on - täällä luotetaan ihmisten tekemiseen.  Pari kertaa matkan varrella olen miettinyt työpaikan vaihtoa, mutta aina – onneksi - päätynyt jäämään"