Maaperätutkimus


Perustava tarjoaa asiakkailleen maaperätutkimuksia kaikkialla Suomessa. Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän kantavuus, pinnan muodot sekä arvioidaan pohjaveden taso. Maaperätutkimuksen perusteella laaditaan perustamistapalausunto, joka nimensä mukaisesti määrittää perustamistavan kyseiselle rakennuspaikalle. Tehtyjen tutkimusten jälkeen tiedetään millaiset perustukset ja perustusratkaisut kullekin rakennuspaikalle tarvitaan.


Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto

Rakentamisen alkuvaihe kannattaa aina käynnistää asianmukaisella maaperätutkimuksella.  Usein se on järkevää teettää jo ennen tontin ostamista tai vaikkapa lohkomista. Tutkimuksella varmistetaan tulevan rakentamisen maarakennus- ja perustuskustannusten suunta ja mahdollistaa tarkemman budjetoinnin.  

Maaperätutkimus aloitetaan pintavaaitusmittauksilla eli mitataan tontin korkeuskäyrät. Samalla kertaa merkitään maastoon ennakkoon suunnitellut kairauspisteiden paikat.  

Varsinaiset kairaukset toteutetaan joko paino-tai puristin-heijarikairauksina ja paalutettavissa kohteissa tutkimuksiin sisältyy myös siipikairaus. Kairausten yhteydessä tehdään maalajien tulkinta. Tarvittaessa voidaan tehdä erilliset maalajien laboratoriokokeet, joilla selvitetään maaperän pilaantuneisuus.  

Tontilla tehtyjen tutkimusten jälkeen aineiston pohjalta laaditaan perustamistapalausunto. Asiakas saa lausunnon PDF- ja DWG-muodoissa. 

Maaperätutkimus hinta

Perustavan maaperätutkimuksen hinta lasketaan aina tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat rakennuspaikan sijainnin lisäksi rakennusten koko ja lukumäärä sekä tarvittavat lisäpalvelut.

Maaperätutkimuksen toimitussisältö

Perustavan maaperätutkimus sisältää kairaukset ja pintavaaituksen tontilla sekä niiden pohjalta laaditun perustamistapalausunnon. Lisäksi voimme tarjota pohjaveden mittauksia, puustokartoituksia ja pohjarakennesuunnittelua.

Maaperätutkimus, peruspaketti

  • Noin 2000m2 kokoisen rakentamisalueen pintavaaitus.
  • Perustavan vakiosisältöinen maaperätutkimus kattaa omakotitalon ja talousrakennuksen pohjatutkimuksen. Pohjatutkimuskairauksia tehdään tontille 4–6 kpl.
  • Saatavilla on myös pelkän talousrakennuksen (saunan tms.) tutkimus, joka sisältää 2 kairausta. 
  • Maaperätutkimuksen tulosten perusteella kirjoitetaan perustamistapalausunto, joka nimensö mukaisesti määrittää rakennusten perustamistavan.

Lisätietoa Perustavan maaperätutkimuksesta

Perustavan tarjoama laadukas maaperätutkimus mahdollistaa kustannustehokkaan perustusratkaisun suunnittelun. Esimerkiksi kevyin perustein paalutettavaksi lausuttu talo tulee maksamaan kymmeniä tuhansia euroja maanvaraista perustusta enemmän. Alimitoitettu perustus voi puolestaan lähteä painumaan. 

Huolella tehty pintavaaitus eli tontin kartoitus mahdollistaa onnistumisen arkkitehtisuunnittelussa, kun siinä voidaan huomioida maaston korkeusasemat kerralla oikein. 

Laajemmat ja erikoisemmat kokonaisuudet tarjoamme aina tapauskohtaisesti alkukartoituksen ja perehtymisen jälkeen.  Lisäksi voimme tarjota puustokartoituksen, porakonekairauksen kalliovarmistuksella (louhintakohteet), pohjaveden pinnan mittaamisen ja pohjarakennesuunnittelun.