Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

PERUSTAVA  |  RAKENTAJAN VINKIT

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Mitä omakotitalon rakentajan tulisi tietää kilpailuttamisesta? Yksi Perustavan perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja Markku Nenonen kertoo tässä blogikirjoituksessa oman näkemyksensä omakotitalohankkeen kustannuksista, niiden kilpailuttamisesta ja siitä, mitä asioita kilpailuttamisessa kannattaa ottaa huomioon, jotta rakennusprojekti on mahdollisimman sujuva ja hyvä kokemus. Markku antaa myös vinkit siihen, miten rakentajan kannattaa edetä hankkeen alkuvaiheessa.

Mistä omakotitalohankkeen kustannusten kilpailuttaminen kannattaa aloittaa ja miten edetä?

Kaiken lähtökohta on se, että omakotitalon rakentamisesta on tehty päätös ja hankittu rahoitus hanketta varten. Moni rakennuttamista suunnitteleva miettii rakennuttamisen sijaan vaihtoehtona hankkia valmiina uusi omakotitalo, jonka rakennuttaja on tehnyt kokonaan valmiiksi, jolloin säästyy monilta talohankkeen vaiheilta ja pääsee suoraan tekemään kaupat uudesta talosta. ”Olemme Perustavalla huomanneet, että rakennuttaminen on murrosvaiheessa ja käytännöt ovat muuttumassa varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa yhä useampi ostaakin rakennuttamisen sijaan valmiiksi rakennetun uuden talon” kertoo Perustavan toimitusjohtaja Markku Nenonen, joka on seurannut pitkään toimialaa perustuskumppanin näkökulmasta.

Jos pohdintojen jälkeen päädytään rakentamiseen tai rakennuttamiseen, tärkeää on rakennuspaikan valinta. Tontti täytyy olla valittuna ennen kuin voidaan miettiä kovin tarkkaan, mitä ollaan rakentamassa. Talo tulee suunnitella juuri tietylle tontille ja ottaa tontin ominaisuudet huomioon suunnitellessa taloa. Ratkaisevaa on myös se, millä tavalla rakennetaan: tehdäänkö itse osittain tai kokonaan vai halutaanko talo muuttovalmiina. Tällä on suuri merkitys omakotitalon kustannuksiin. Olisi hyvä myös luonnostella omat toiveet ennen kilpailuttamista, jotta on selvillä esimerkiksi se, mitä osa-alueita voi itse hallita ja mitkä osa-alueet toivotaan talotoimittajan hoitavan. On myös hyvä miettiä alustavasti, millainen talo on kyseessä: puurunkoinen talo, hirsitalo, kivitalo, johon Perustava voi toimittaa kivirungon betonielementeistä vai jotain muuta. Kun nämä päätökset on tehty, voidaan lähteä kilpailuttamaan hanketta.

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Kuva © Kotimestarit

Miten talotoimittajia voi kilpailuttaa?

”Omakotitalon kustannusten hinta ei ole kodin rakentajalle ainoa kilpailutettava tekijä”, muistuttaa Markku Nenonen. Pelkän hinnan tuijottamisen sijaan talotoimittajaa kannattaa arvioida kokonaisuutena: käydä läpi referenssejä ja kuunnella kokemuksia. Usein luotettavuus ja luottamuksen syntyminen onkin näin isossa kaupassa huomattavasti tärkeämpi arvo kuin hinta, mikäli useampi vaihtoehto on omaan budjettiin mahdollinen. Mikäli tarjottu hinta ja luotettavuus kohtaavat, on yhteistyökumppanin valinta helppoa.

Kuinka tarjouksia voi verrata kilpailuttaessa?

Kun talopaketteja kilpailutetaan, voi vertailukelpoisten tarjousten saaminen olla todella haastavaa. Mitä tarkemmin itse on selvillä toiveista ja kokonaisuuden sisällöstä, sitä helpommalla kilpailuttamisessa pääsee. Omakotitalon kustannusten hallinnassa ja kilpailuttamisessa kannattaa ottaa ammattilainen eli pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja avuksi viimeistään tontin hankinnan jälkeen, jollei jo tontin hankinnassa. Tämä osaltaan vähentää turhaa työtä, kun ammattilainen tietää kertoa heti, mitä tontille on mahdollista rakentaa. Suunnitelmien kanssa ei kannata mennä liian pitkälle esimerkiksi arkkitehdin kanssa, mikäli haluat useita tarjouksia ja kilpailuttaa useampia talotoimittajia. Jos kustannukset halutaan pitää kurissa, kannattaa valita talotoimittajan malli ja selvittää, paljonko mallia voi yksilöidä ja muuttaa. Näin voit saada järkihintaan muuttovalmiinkin ratkaisun.


Mitä tarkemmin itse on selvillä toiveista ja kokonaisuuden sisällöstä, sitä helpommalla kilpailuttamisessa pääsee.

Markku Nenonen, Perustavan toimitusjohtaja


 

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Kuva © Kotimestarit

Mitä muuttovalmiin talopaketin ostaja voi ylipäätään kilpailuttaa?

Muuttovalmiit talopaketit ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina pääasiassa kilpailun ansiosta. Kun kilpailutetaan muuttovalmista talopakettia, kannattaa kilpailutuksessa keskittyä kokonaisuuteen. On tärkeää varmistaa, että tarjousten sisältö on saman tyyppinen ja saman sisältöinen ja että esimerkiksi huonekorkeus, ikkunat, lämmitysjärjestelmät, kalusteet ja pintamateriaalit ovat keskenään vertailukelpoisia. Rakentamisaika on yksi asia, joka kilpailuttamisessa kannattaa huomioida. Toimitusaikojen ilmoittamisessa voi olla eroja, sillä toisessa talopaketissa rakentamisaika voi painottua tehtaaseen, jos talo rakennetaan tehtaalla lähes valmiiksi säältä suojassa ja työt tontilla tulee hoidettua muutamassa päivässä tai viikossa. Toisen paketin työt taas voivat kestää tontilla kuukausia tai lähes vuoden, jos talo rakennetaan kokonaan työmaalla. Oleellista on muuttopäivä.

Mitä omakotitalon rakentajan ei kannata kilpailuttaa?

Jos omakotitalon rakentaja on jo tehnyt päätöksen tietystä sisällöstä, jolla tarjouksia lähdetään kysymään, ei yksittäisiä osa-alueita kannata lähteä irrottamaan kokonaisuudesta, sillä muuttovalmiin paketin idea katoaa silloin ja kokonaisuuden hallinta on yksittäisen tuotteen hintaa tärkeämpi asia. Talotoimittaja on toimituksen sisältöä luodessaan tehnyt kilpailutusta asiakkaan puolesta sopiessaan yhteistyökumppaneita kokonaisuutta varten ja markkinat pitävät huolen omakotitalon kustannusten kokonaishinnasta. Vaikka yksittäinen valinta voisikin olla hiukan edullisempi erikseen ostettuna, tekee asennukset, aikataulut, takuut ja koko prosessin sujuvuus lopulta talotoimittajan kautta hankitusta vaihtoehdosta todennäköisesti huomattavasti edullisemman.

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Perustusten kilpailuttaminen

Perustuksia suunnitellessa tontin olosuhteet eli maaperän kantavuus ja pinnan muodot määrittävät hyvin pitkälle sen, millaiset perustukset tontille tarvitaan eli perustuksista puhuttaessa kyse ei niinkään ole rakennuttajan toiveista. Kun perustukset ja suunnittelu hankitaan yhtenä kokonaisuutena, paras hyöty kilpailuttamisen näkökulmasta on se, että perustusten tekijällä on suunnitteluvastuu ja perustusten rakentajilla on jo tiedossa, millaisia ratkaisuja toteutuksessa tarvitaan. Tämä säästää aikaa työvaiheessa ja pitää talon perustuskustannukset kurissa. Kun kokonaisuus on hallinnassa, voidaan perustukset myös toteuttaa optimaalisesti juuri kyseisen tontin ja talon ominaisuuksien mukaan. 

Meillä Perustavalla on asiantuntemusta ja voimme olla avuksi jo omakotitaloprojektin suunnitteluvaiheessa sekä suoraan, mutta myös talotoimittajakumppaniemme välityksellä. Suurin osa Suomen merkittävistä talotoimittajista tarjoaa Perustavan perustukset osana talotoimitusta. Perustus on tärkeä osa rakentamista ja koko taloa, koska hyvin tehty perustus mahdollistaa laadukkaan jatkorakentamisen. Perustus tulee tehdä kunnolla, mutta ei turhan järeästi. Kaikenlaisille tonteille, maaperille ja pinnanmuodoille löytyy ratkaisu sekä tekninen asiantuntemus. Suunnitteluosaamisemme avulla perustukset optimoidaan kustannuksiltaan, vaatimuksiltaan ja toteutukseltaan järkevästi. Koska me Perustavalla keskitymme vain perustuksiin ja betonielementteihin, on meillä paljon kokemusta ja voimme tarjota jokaiseen kohteeseen parhaan mahdollisen ratkaisun.

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Suunnittelun, toteutuksen ja urakoinnin keskittäminen saa aikaan sen, että asiakkaamme saa järkevimmän mahdollisen ratkaisun.

 • Rahoitus on tärkeä osa rakennusprojektia. Pankit arvostavat sitä, että omakotitaloprojektin budjetti on pitävä ja toki on myös rakentajan tahtotila, että tiedetään ennalta, mitä projekti maksaa. Yhtenä kokonaisuutena talopaketti ja perustus hankittaessa, omakotitalon kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa.
 • Kun perustus on osa talotoimitusta, hyödytään kokonaisuudessa aiemmasta yhteistyötä, sillä omakotitaloja on saman talotoimittajan kanssa voitu rakentaa jo satoja tai jopa tuhansia. Näin talon rakenteet ovat tuttuja ja perustusten suunnittelu kohteeseen on sujuvaa. Myös talotoimittajat kasvattavat yhteistyön myötä osaamistaan perustuksiin liittyen.
 • Projektissa hoidetaan lukuisia asioita asiakkaan puolesta eikä talon rakennuttajan ole välttämätöntä perehtyä kaikkiin yksityiskohtiin esimerkiksi suunnitteluvaiheessa ja hankkia lähtötietoja perustussuunnitteluun. Prosessi on hiottu talotoimittajan ja perustajan välillä toimivaksi ja yhteensopivaksi jopa järjestelmien puolesta.
 • Aikataulut ja niiden pitävyys on merkittävä osa prosessia. Kun aikataulut suunnitellaan talotoimittajan ja Perustavan toimesta yhteistyönä, suunniteltu tulee myös pitämään.
 • Yhden sopimuksen ansioista vältytään turhilta urakkarajoilta ja vastuu on yhdellä toimijalla.
 • Kokonaisuus voidaan optimoida parhaalla mahdollisella tavalla. Myös talotehdasyhteistyössä voimme käyttää erikoisratkaisuja, mikäli vakioratkaisu ei tontilla ole mahdollinen esimerkiksi pehmeän maaperän, isojen korkeuserojen tai korkealla olevan pohjaveden vuoksi. Vakioratkaisu on aina kustannustehokkain ratkaisu.
 • Lähes kaikki varteenotettavat talotoimittajat pystyvät nykyään tarjoamaan talon perustukset, mutta vain harva toimija pystyy sisällyttämään maarakennustyöt toimitukseen. Perustava Infra on tukipalvelu, jonka avulla toimitukseen voidaan liittää myös maarakennustyöt. Tämä Perustavan täydentävä palvelu tarjoaa kiinteällä perushinnalla maatyöt kohteeseen. Tällä hetkellä palvelu on saatavana Heinolasta Helsinkiin, eli Etelä-Suomessa. Yksi kiinteä maarakennuksen urakkahinta on myös pankkien mieleen, sillä maarakennus on yleensä se rakennusprojektin kustannusten epävarmin osuus.
 • Perustavalta saa myös geopalvelut eli maaperätutkimukset ja pohjarakennesuunnittelut.
 • Mikäli rakennushankkeeseen liittyy piharakennuksia ja tukimuureja, jotka eivät sisälly talotoimitukseen ja jotka rakennetaan myöhemmin, on kannattavaa tehdä myös niiden maatyöt ja perustukset samalla kertaa talon maatöiden ja perustusten kanssa. Näistä kannattaa olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Haaveiletko oman talon rakentamisesta? 

Lataa alla olevasta linkistä ilmainen 10 askelmaa omaan kotiin -opas. Sen avulla osaat aloittaa talon rakentamisen, vaikka et tietäisi aiheesta vielä paljoa.

Lataa ilmainen opas >>

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Miksi Perustavan perustukset kannattaa hankkia osana talotoimitusta?

Perustava tekee yhteistyötä merkittävän osan talotoimittajista kanssa. Rakentaja voi valita monien eri vaihtoehtojen välillä omien toiveidensa mukaisen talon ja pystyy silti hyödyntämään Perustavan asiantuntemuksen, sillä moniin talotoimituksiin sisältyy Perustavan suunnittelemat ja toteuttamat perustukset. Perustusten suunnittelu ja toteutus on ydinliiketoimintaamme ja tarjoamme kaikille yhteistyökumppaneillemme tietotaitoa, jota kehitämme jatkuvasti kentältä tulleiden ideoiden pohjalta luottamuksella. Jos rakentaja on jo päättänyt, että haluaa Perustavan perustukset osana talotoimitusta, kannattaa tästä toiveesta mainita etukäteen talomyyjälle. Jos tiedät jo, että talotoimittajasi tekee kanssamme yhteistyötä, voit asioida kokonaan talomyyjäsi kanssa. Myös asiakaspalvelustamme voi tiedustella talotoimittajia, joiden kanssa teemme yhteistyötä. ”Asiakaspalveluumme voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa ja kysyä lisätietoja perustuksiin ja niiden suunnitteluun liittyen”, vinkkaa Markku Nenonen.

Perustavan asiakaspalveluun saa yhteyden chatin kautta sivun alareunasta, sähköpostitse info@perustava.fi ja puhelimitse 010 292 6990.

Omakotitalon kustannusten kilpailuttaminen

Kuva © Kotimestarit

Lahtelaisen talotoimittajan Kotimestarit Oy:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava Marko Göös kertoo omakotitalon kustannusten kilpailuttamisesta talotoimittajan näkökulmasta.

Talon optimointi tontille on yksi hankkeen tärkeimpiä asioita. ”Olen törmännyt tapauksiin, joissa talomyyjä ei ole lainkaan kiinnostunut tontista eikä perehdy siihen, millainen kokonaisuus olemassa olevaan tonttiin on järkevää toteuttaa. Olisi hyvä, että ammattitaitoinen vastaava mestari otetaan riittävän ajoissa projektiin mukaan. Talomyyjän tavoite on saada oma tuote myydyksi, vastaava katsoo lähinnä asiakkaan etua.” kertoo Marko Göös. "Asiat tulee tehdä oikeassa järjestyksessä: ensin katsotaan tontin ominaisuudet ja määräyksen sekä talon sijainti tontilla ja vasta sen jälkeen talomalli, sisältö ja kilpailuttaminen."

Tässä Markon vinkit, jotka kannattaa huomioida omakotitalon kustannusten kilpailutuksessa:

 • Kilpailutus hyvissä ajoin: Ennen talokauppoja on syytä olla tietoinen tontin pohjaolosuhteista ja pyytää perustussisältöä vastaamaan tontin olosuhteita. Jälkikäteen kilpailuttaminen on hankalaa!
 • Vertailukelpoisuus: Tarkista, että hinnat ovat vertailukelpoisia, sillä esimerkiksi kiintokalusteiden osalta voi tarjouksissa olla hyvin erilaiset sisällöt.
 • Ulkomaalaus: Tarkista, mitä tarjouksessa sanotaan ulkomaalauksesta. Pohjamaalatun ja pintamaalatun julkisivun kustannusten ero voi olla useita tuhansia euroja, jos ulkomaalaus teetetään ulkopuolisella.
 • Velvollisuudet: Myös muuttovalmis talopaketti jättää asiakkaalle velvollisuuksia projektin aikana. Kannattaa tarkistaa, mitä velvollisuuksia asiakkaalle on sisällytetty ja vertailla myös näitä tarjouksissa.

Omakotitalon perustukset vaivattomasti. Meiltä saat perustukset ja perustusten rakennesuunnittelun vaivattomasti yhdellä sopimuksella. Mitä aiemmin olet meihin yhteydessä, sen paremmin voimme auttaa sinua säästämään myös koko hankkeen kustannuksissa.
 

PERUSTAVA – Rakentajan asiantunteva kumppani

Perustava on luotettava betoniperustusten suunnittelija ja urakoitsija. Meiltä saat rakennushankkeeseesi maaperätutkimuksen, perustus- ja elementtisuunnittelun, päärakennesuunnittelun (PRS), maarakennuksen, paalutuksen ja perustukset. Lisäksi teemme väestönsuojat, tukimuurit, kellarit ja betonirungot.

Palvelemme yksityisiä rakentajia, talotoimittajia ja rakennusliikkeitä ympäri Suomen.

Miksi Perustava?

 • Saat meiltä kaikki hankkeen perustukset ja tukimuurit sekä perustusten rakennesuunnittelun yhdellä sopimuksella – vaivattomasti ja ennalta sovitussa aikataulussa.
 • Voimme auttaa sinua omalla rakennesuunnitteluosaamisella säästämään koko hankkeen kustannuksissa.
 • Palvelemme sinua myös tontin maaperätutkimuksissa koko Suomessa. Kun tilaat laadukkaasti tehdyn tutkimuksen meiltä, kaikki perustamiseen liittyvien suunnitelmien teko on yhden toimijan käsissä.
 • Voimme hoitaa tontin maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella – kiinteällä urakkahinnalla. Kun kaikki perustamiseen liittyvä – suunnitelmista toteutukseen – on yhden toimijan hallussa, urakkarajat pysyvät selkeinä.
 • Vastaamme kaikista perustamisvaiheessa tarvittavista pöytäkirjoista ja dokumenteista.

Palveluihimme kuuluvat

 • Maaperätutkimukset koko Suomen alueella
 • Perustussuunnittelut osana perustustoimitusta kaikkialle Suomeen
 • Maanrakennuksen Heinolasta Helsinkiin alueella
 • Perustukset kaikkiin hankkeisiin
  (maanvaraiset, paalutettavat ja kellarilliset perustukset sekä talousrakennusten perustukset)
 • Tukimuurit
 • Kellarit ja kivirungot
 • Kokonaiset hallit ja toimitilat asennettuna omalta elementtitehtaaltamme Lammilta

 

Tutustu palveluihimme

Ammattilaiset | Kotitaloudet


Kaikki yhteystiedot >>

Lähetä tarjouspyyntö >>

Lisätietoa rakentamisesta
#
Perustava Nollakorko auttaa oman kodin rakentajaa ratkaisevalla tavalla
29.3.2022 klo 10.45
Kokonaispalvelu pitää sisällään kaiken talon ja pihan alle tarvittavan. Uutta konseptia tarjotaan alkuun Etelä-Suomen rakentajille.
Lue lisää
#
Rakennusoikeus tontilla on tontin arvon mitta
2.2.2022 klo 8.45
Rakennusoikeus tontilla kannattaa yleensä hyödyntää täysimääräisesti erityisesti pääkaupunkiseudulla. Jokaisella neliöllä on arvonsa.
Lue lisää
#
Paalutus huolestuttaa rakentajaa usein tarpeettomasti
17.12.2021 klo 8.45
Paalutus on varsin tavanomainen toimenpide pehmeän maan omakotitonteilla. Se voidaan tehdä myös talvella ja jopa päivässä
Lue lisää
#
Piharakennukset jämäkäksi valuperustuksella
15.12.2021 klo 8.45
Omakotitalon piharakennukset voi perustaa monin eri tavoin. Valuperustus haastaa perinteiset perustusratkaisut.
Lue lisää
#
Betonivalu pakkasella
8.12.2021 klo 12.40
Perustusten teko talvella onnistuu siinä missä kesälläkin, kun vain muistaa ottaa huomioon pakkaselta ja lumelta suojautumisen.
Lue lisää